lauantai 29. elokuuta 2015

Teeskentelijät

47:33 Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa, olkaa kuuliaisia sananjulistajalle älkääkä saattako tekojanne raukeamaan!

I351 Ennen Muhammedia arabit olivat tyytyväisiä uskontoonsa ja suvaitsevaisia toisiaan kohtaan. Monet arabit kääntyivät islamiin painostuksen alla. Salaisesti he olivat kuitenkin teeskentelijöitä, jotka liittoutuivat juutalaisten kanssa, koska he pitivät Muhammedia harhaisena.

I365 Koraani kuvailee teeskentelijöitä:
2:8 Muutamat ihmiset sanovat kyllä: »Me uskomme Jumalaan ja Viimeiseen päivään», eivätkä kuitenkaan usko. He tahtovat pettää Jumalaa ja niitä, jotka uskovat, mutta he eivät petä ketään muita kuin itsensä, eivätkä käsitä sitä. Sairaus turmelee heidän sydämensä, ja Jumala pahentaa heidän sairautensa; niin, heitä odottaa tuskallinen rangaistus, koska he ovat valehdelleet.
2:11 Kun heille sanotaan: »Alkää aiheuttako pahennusta maan päällä», he vastaavat: »Mehän vain uudistamme asiat oikeiksi.» Eivätkö juuri sellaiset tosiaan ole niitä, joista paha paisuu? Mutta he eivät sitä tajua. Ja kun heille sanotaan: »Uskokaa kuten nuo ihmiset uskovat», he vastaavat: »Onko meidän uskottava kuten hullut uskovat?» Mutta eivätkö todellisuudessa juuri he itse ole hulluja? Vaan sitäkään he eivät älyä. Kohdatessaan uskovaisia he sanovat: »Me uskomme», mutta kun he erkanevat taas saatanainsa pariin, he selittävät: »Tietysti olemme teikäläisiä, me vain teimme pilkkaa.» Mutta Jumala tekeekin pilkkaa heistä itsestään, jättää heidät yltymään pahuudessaan ja vaeltamaan sokeasti yhä syvempään häpeään. He ovat niitä, jotka oikean johdatuksen vaihtavat harhatiehen, eikä se vaihtokauppa ole heille voittoa tuottava, vaan he jäävät kokonaan ilman Jumalan Opastusta.

I355 Eräs muslimiksi kääntynyt Medinalainen alkoi myöhemmin epäillä Muhammedin totuutta ja sanoi: "Jos tämä mies on oikeassa, olemme pahempia kuin aasit." Kuuliaisuus islamille menee perheen, kansakunnan ja ystävän edelle. Kun Muhammed haastoi hänet hänen puheistaan ja epäilyksistään, hän kielsi kaiken. Koraani kommentoi:
9:74 He vannovat Jumalan nimeen, etteivät ole mitään väärää puhuneet. Kuitenkin he todella puhuivat epäuskon sanoja ja olivat uskottomia omaksuttuaan Islaamin. He suunnittelivat hankkivansa sellaista, mitä eivät kyenneet saavuttamaan; eivätkä he muuta tavoitetta löytäneet, paitsi että Jumala sekä Hänen lähettiläänsä heitä armostaan rikastuttaisivat. Parempi heille olisi, jos he kääntyisivät, mutta jos he luopuvat, niin Jumala langettaa heille tuskallisen tuomion tässä maailmassa ja tulevassa, eikä heillä ole suojelijaa eikä auttajaa tämän maan päällä.

I357 Muhammed sanoi yhdelle teeskentelijöistä, että hänellä on Saatanan kasvot. Mies tapasi istua kuuntelemassa Muhammedia ja kertoa myöhemmin kuulemansa teeskentelijöille. Muhammedista hän sanoi: "Muhammed on innokas kuuntelija. Jos hänelle kertoo jotain, hän heti uskoo sen." Koraani puhuu hänestä ja muista teeskentelijöistä:
9:61 Heidän joukossaan on niitä, jotka panettelevat profeettaa ja sanovat: »Hän on herkkäuskoinen». Sano: »Se hän on teidän parhaaksenne, hän uskoo Jumalaan ja luottaa oikeauskoisiin. Hän armahtaa niitä teistä, jotka uskovat.» Mutta niitä, jotka panettelevat Jumalan lähettilästä, kohtaa tuskallinen rangaistus. Teidän edessänne he vannovat Jumalan nimeen teidät tyydyttääkseen, mutta parempi olisi, että he tyydyttäisivät Jumalaa ja Hänen lähettilästänsä olemalla uskovaisia.
9:63 Eivätkö he tiedä, että ken tahansa vastustaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään, sitä totisesti odottaa tuli ja helvetti, jonne hän jää ainaiseksi. Tämä on suuri häpeä.

I358 Eräs teeskentelijä selitteli kritiikkiään sanomalla, että hän oli vain vitsaillut. Pieninkään kritiikki ei jäänyt huomiotta.
9:65 Jos heiltä kyselet, he varmaan vastaavat: »Me vain juttelimme ja laskimme leikkiä». Sano: »Jumalastako ja Hänen tunnusmerkeistään sekä lähettiläästäänkö te teitte pilkkaa?» Älkää puolustelko itseänne. Olettehan vajonneet epäuskoon senjälkeen kuin olitte uskossa. Jos me annammekin anteeksi osalle teistä, niin rankaisemme toista osaa, koska he ovat rikollisia. Ulkokullatut, sekä miehet että naiset, ovat kaikki samankaltaisia. He rohkaisevat tekemään pahaa ja ehkäisevät hyvän tekemisen sekä kieltävät köyhältä almun. He eivät välittäneet Jumalasta, ja siksi Hän ei välitä heistä. Totisesti ulkokullatut ovat tottelemattomia. Jumala on varannut ulkokullatuille, sekä miehille että naisille, samoin kuin uskottomille helvetin tulen olinpaikaksi. Siinä on heille kylliksi. Jumalan tuomio on heidän päällään, ja heille kuuluu ikuinen tuska, 

I365 Tekopyhät vaihtavat rooliaan sen mukaan kenen seurassa he ovat. Kun he ovat muslimien seurassa, he ovat uskovia. Mutta kun he ovat pahojen seurassa (juutalaiset), he sanovat olevansa juutalaisten puolella. Juuri juutalaiset käskivät heitä hylkäämään totuuden ja vastustamaan Muhammedia.
4:138 Vie kaksimielisille sanoma, että heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Ne, jotka ottavat uskottomia ystävikseen uskovaisten asemesta, etsivätkö he heiltä kunniaa? Kaikki kunniahan on Jumalan hallussa.

perjantai 14. elokuuta 2015

Kristityt

33:21 Jumalan sananjulistaja on teille todella erinomainen esikuva, jokaiselle, joka luottaa Jumalaan, uskoo viimeiseen päivään ja alinomaa muistelee Jumalaa.

I404 Medinan harvat kristityt väittelivät uskonnosta Muhammedin kanssa. He pitivät kiinni kolminaisuusopista ja Jeesuksen jumalallisuudesta. Muhammed sulautti myöhemmin kristillisen opin islamin oppiin. Koraanissa kerrotaan yksityiskohtaisesti Jeesuksen todellinen tarina - hän oli eräs Allahin profeetoista - sekä selitetään että kristittyjen kolminaisuus on Allah, Jeesus ja Maria.

I406 Kenelläkään ei ole mitään valtaa kuin Allahin kautta. Allah antoi profeetta Jeesukselle voiman herättää kuolleita, parantaa sairaita ja tehdä savesta lintuja ja panna ne lentämään. Allah antoi Jeeukselle nämä tunnusmerkit, jotka osoittavat, että hän oli Allahin profeetta. Mutta Allah ei antanut valtaa nimittää kuninkaita tai muuttaa yötä päiväksi. Näiden voimien puute osoittaa, että Jeesus oli vain ihminen eikä yksi kolminaisuuden persoonista. Jos hän olisi ollut jumala, olisi hän ollut kaikkivaltias eikä hän olisi ollut kuninkaiden vallassa.

I407-8 Kristus puhui jo kehdossa ja hän puhui ihmisille kuin aikuinen mies. Puhuminen kehdossa oli tunnusmerkki siitä, että hän oli profeetta. Kristuksen profeetallisuuden sinetöi se, että hän sai savilinnut lentämään. Allahin kautta Kristus paransi sokeita, lepratautisia ja herätti kuolleita.

5:109 Sinä päivänä, jolloin Jumala kokoaa profeettansa, tullaan sanomaan: »Mitkä vastaukset teille annettiin?» He sanovat: »Meillä ei ole mitään tietoa, totisesti Sinä olet suuri näkymättömien asioiden tietäjä.» Kun Jumala sanoo: »Oi, Jeesus, Marian poika! Muistatko Minun suosiotani sinua ja äitiäsi kohtaan, kun minä vahvistin (sinua) pyhällä ilmestyksellä; (niin että sinä puhuit) ihmisille sekä kehdossa että vanhempana; kun Minä opetin sinulle Kirjoitukset ja viisauden, joka on Toorassa ja evankeliumissa ja kun sinä (muovailit) savea linnun näköiseksi - minun luvallani, ja sinä puhalsit hengen siihen ja minä sallin sen tulla linnuksi; ja kun sinä paransit sokeita ja spitaalisia minun luvallani, ja kun minä hillitsin Israelin lapset sinun tullessasi heidän luokseen selvin todistein, jolloin epäuskoiset heidän joukossaan sanoivat: »Eihän tämä ole muuta kuin ilmeistä noituutta.»
5:111 Ja kun Minä annoin opetuslapsille ilmestykseni sanoen: »Uskokaa Minuun ja Minun lähettilääseeni!» he vastasivat: »Me uskomme ja tunnustamme, että me alistumme (Jumalan tahtoon).»

I408 Kristus tulee vain Allahin tahdosta. Kristuksen profeetalliset tunnusmerkit tulevat Allahilta. Jeesus kehottaa muita palvomaan Allahia, ei itseään. Mutta ihmiset kieltäytyivät kuulemasta häntä ja opetuslapset tulivat auttamaan häntä hänen tehtävässään. Opetuslapset olivat Allahin palvelijoita ja muslimeja samoin kuin Kristuskin.

I409 Kristusta ei ristiinnaulittu. Kun juutalaiset juonittelivat Kristusta vastaan, he huomasivat Allahin olevan paras juonittelija. Allah otti Jeesuksen suoraan luokseen ja osoittaa vääriksi väitteet, että tämä ristiinnaulittiin ja nousi ylös. Viimeisenä päivänä, Ylösnousemuksen päivänä ovat siunattuja ne jotka seuraavat Kristusta, mutta eivät usko hänen jumaluuteensa. Ne jotka väittävät, että Kristus on jumala ja yksi kolminaisuuden persoona ja hylkäävät oikean uskon joutuvat helvetin rangaistukseen.

3:54 He (epäuskoiset juutalaiset) juonittelivat, mutta Jumalakin juonitteli (heitä vastaan); ja Jumala on todella taitavin Suunnittelija. Ja Jumala sanoi: »Jeesus, katso, Minä otan sinut, sitten olen ylentävä sinut luokseni ja vapauttava sinut niistä, jotka ovat uskottomia, sekä asettava ne, jotka sinua seuraavat, uskottomien yläpuolelle aina Ylösnousemuksen päivään saakka. Aikanaan on teidän kaikkien palattava minun luokseni, ja minä olen ratkaiseva sen, mistä te keskenänne kiistelitte. Mitä niihin tulee, jotka eivät uskoneet, olen kurittava heitä raskaalla rangaistuksella sekä tässä että tulevassa elämässä; eivätkä he löydä ketään auttajaa.» Mutta uskovaisille ja hyviä töitä harjoittaville Hän on antava heidän täyden palkkansa. Jumala ei rakasta väärintekijöitä. Tämän me julistamme sinulle Muhammed, tunnusmerkkinä ja viisauden tietona, jotka ovat Koraanissa.

Vaikka Koraani puhuu vähemmän kristityistä kuin juutalaisista, se kuitenkin puhuttelee heitä:

4:171 Te, joille on annettu Pyhä kirja, älkää menkö liiallisuuksiin uskonnossanne älkääkä sanoko Jumalasta muuta kuin totta. Messias, Jeesus, Marian poika, on ainoastaan Jumalan profeetta ja Hänen Marialle lähettämänsä Sana sekä Hänestä (hänen päällensä) tullut Henki; uskokaa siis Jumalaan ja Hänen lähettiläisiinsä älkääkä sanoko: »Kolminaisuus!» Ei, lopettakaa (Kolminaisuudesta puhuminen) omaksi hyödyksenne! Jumala on yksi ainoa Jumala. Luoksepääsemätön on Hänen majesteettiutensa, jotta Hänellä soveltuisi olemaan poika. Hänelle kuuluu kaikki taivaassa ja maan päällä; Jumala yksin riittää Suojelijaksi. Messias ei koskaan ylenkatso osaansa: olla Jumalan palvelija, eivätkä sitä tee enkelitkään, jotka saavat lähestyä Häntä. Mutta ne, jotka ylenkatsovat Hänen palvelemisensa ja ovat röyhkeitä, Hän on kaikki kokoava eteensä.
61:6 Ja kun Jeesus, Marian poika, sanoi: »Israelin lapset, totisesti olen sananjulistaja, jonka Jumala on lähettänyt teille vahvistamaan Toorasta sen, mikä annettiin ennen minua, ja ilmoittamaan ilosanoman sananjulistajasta, joka on tuleva minun jälkeeni ja jonka nimi on oleva Ahmad.» Mutta kun Ahmad tuli heidän luokseen selvin todistein, he sanoivat: »Tämä on ilmeistä noituutta.» Kuka on jumalattomampi kuin se, joka keksii valheen Jumalaa vastaan juuri silloin, kun häntä kutsutaan islaamiin? Jumala ei kaitse väärintekijöitä. He tahtovat suullaan puhaltaa sammuksiin Jumalan kynttilän, mutta Jumala tekee valonsa täydelliseksi, vaikka uskottomat ovat sitä vastaan.
5:112 Ja kun opetuslapset sanoivat: »Jeesus, Marian poika, eikö Herrasi suostu lähettämään meille pöytää taivaasta?», niin Hän sanoi- »Pitäkää vaari velvollisuudestanne Jumalaa kohtaan, jos olette uskovaisia.» He sanoivat: »Me haluamme ravita itsemme sen ruoalla, jotta meidän sydämemme saisi rauhan, jotta me uskoisimme sinun puhuneen meille totta ja jotta me voisimme sitä edelleen todistaa.» Jeesus, Marian poika, sanoi: »Jumala, meidän Herramme ! Lähetä meille pöytä taivaasta alati uudistuvaksi tyydytykseksemme, niin hyvin ensimmäiselle kuin viimeisellekin meistä, lähetä meille tunnusmerkki itsestäsi ja suo meille elatus! Sillä Sinä olet paras huoltaja.» Jumala sanoi: »Totisesti lähetän Minä sen teille, mutta kuka ikinä teistä sen jälkeen horjuu uskossaan, häntä minä kuritan totisesti sellaisella rangaistuksella, jolla en ole ainoatakaan muuta kansaa kurittanut.»
5:116 Ja kun Jumala sanoo: »Oi Jeesus, Marian poika! Oletko sanonut ihmisille: »Ottakaa minut ja minun äitini kahdeksi jumalaksenne Jumalan ohella», hän (Jeesus) vastaa: »Ylistys olkoon Sinulle, en voinut sanoa sellaista, johon minulla ei ollut oikeutta; jos olisin niin sanonut, Sinä olisit varmasti sen tietänyt; Sinä tiedät, mitä on minun mielessäni, mutta minä en tiedä, mitkä ovat Sinun aivoituksesi: totisesti olet Sinä suuri näkymättömien asioiden tuntija. En minä sanonut heille muuta, kuin minkä Sinä minulle uskoit: »Palvelkaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän - Herraanne! ja minä pidin vaarin heistä niin kauan, kuin minä olin heidän keskuudessaan, mutta kun Sinä annoit minun kuolla, Sinusta tuli heidän kaitsijansa, ja Sinä olet kaiken tapahtuvan todistaja. Jos Sinä suvaitset kurittaa heitä, niin ovathan he totisesti Sinun palvelijoitasi, ja jos Sinä suvaitset heille anteeksi antaa, niin olethan Sinä mahtava ja viisas.»

Koraani käyttää usein termiä "Kirjan kansat". Muhammedin aikana ei ollut arabiankielisiä kirjoja. Kirjoitettua arabiaa käytettiin lähinnä vain liiketoimissa. Kristittyjen ja juutalaisten uskonnolliset kirjoitukset erottivat heidät muista. Kirjan kansat voi viitata joko juutalaisiin tai kristittyihin tai niihin molempiin yhdessä.

Muslimit kertovat kristityille ja juutalaisille, että he eivät ole kafireja vaan kirjan kansoja. Kuitenkin vain ne kristityt, jotka eivät usko Jeesuksen olleen Jumalan poika, eivät usko kolminaisuuteen, eivätkä siihen että Jeesus ristiinnaulittiin, kuoli ja nousi ylös, ovat todellisia kristittyjä. Vain ne juutalaiset, jotka uskovat Muhammedin olleen viimeinen profeetta, ovat todellisia juutalaisia.

Toisin sanoen: kristityt ja juutalaiset ovat kafireja aivan kuten kaikki muutkin, jotka eivät usko Muhammedin olleen Allahin profeetta.


tiistai 11. elokuuta 2015

Juutalaiset

9:63 Eivätkö he tiedä, että ken tahansa vastustaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään, sitä totisesti odottaa tuli ja helvetti, jonne hän jää ainaiseksi. Tämä on suuri häpeä.

Muhammedin saapuessa Medinaan juutalaisia oli noin puolet kaupungin väestöstä. Juutalaisia heimoja oli kolme ja arabiheimoja kaksi. Juutalaiset olivat maanviljelijöitä ja kauppiaita ja he asuivat omilla linnoitetuilla asuinalueillaan. Yleisesti ottaen he olivat koulutetumpia ja varakkaampia kuin arabit.

Ennen Muhammedin saapumista heimojen välillä oli ollut vihanpitoa ja surmia. Viimeisin taistelu oli käyty kahden arabiheimon välillä, mutta juutalaisheimot olivat liittyneet taisteluun omien arabiliittolaistensa rinnalla.

Rabbit alkoivat kysellä Muhammedilta vaikeita kysymyksiä. Allahin epäileminen oli kuitenkin pahuutta. Mekassa Muhammed oli aiheuttanut yhteisön jakautumisen kahtia muslimeihin ja alkuperäisten arabiuskontojen harjoittajiin. Mekassa hän otti omakseen perinteiset juutalaiset tarinat todistaakseen profeetallisuutensa ja hän puhui hyvää juutalaisista. Mutta Mekassa ei ollut juurikaan juutalaisia, joten kukaan ei väittänyt vastaan.

Medinassa puolet väestöstä oli juutalaisia, jotka myös ilmaisivat Muhammedille olevansa eri mieltä hänen kanssaan. Niinpä Medinassa Muhammed väitteli sekä juutalaisten että kafirien (vääräuskoisten) arabien kanssa. Vaikka kaupungissa oli hyvin vähän kristittyjä, Muhammed väitteli myös heidän kanssaan. Medinassa Muhammed hyökkäsi sanallisesti kaikkia kafireja vastaan.


TODELLINEN TOORA ON KORAANISSA

Muhammed sanoi yhä uudelleen, että juutalaiset ja kristityt olivat väärentäneet pyhät kirjoituksensa salatakseen, että niissä ennustettiin hänen tulemisensa. Koraanin tarinat muistuttavat juutalaisten tarinoita, mutta niissä on erilainen opetus. Koraanissa kaikissa juutalaisilta lainatuissa tarinoissa osoitetaan, että Allah tuhosi kaikki kulttuurit, jotka eivät kuunnelleet profeettojaan.

I364 Mutta juutalaiset eivät uskoneet, että Muhammed oli profeetta. Siksi he ovat joutuneet harhaan ja ovat Allahin kiroamia.

2:40 Israelilaiset, muistakaa Minun mielisuosiotani, jonka olen antanut tulla osaksenne, ja täyttäkää osuutenne liitossa, niin olen Minä täyttävä oman osani liitossa, ja peljätkää yksin Minua ja uskokaa siihen, minkä olen ilmoittanut (Muhammedille), vahvistaen sillä ennestään teillä jo olevat Pyhät kirjoitukset; älkää olko ensimmäisiä epäuskossa älkääkä vaihtako Minun ilmoitustani mitättömiin arvoihin, vaan kunnioittaen peljätkää yksin Minua. 
Älkää verhotko totuutta valheella älkääkä salatko totuutta vastoin parempaa tietoanne, vaan harjoittakaa rukoilemista, antakaa almuja ja kumartakaa yhdessä niiden kanssa, jotka Minua kumartavat. Kuinka te kehoittaisitte ihmisiä vanhurskauteen, itse unohtaessanne oman sielunne? Tehän tutkitte Pyhää kirjaa, eikö teillä ole ymmärrystä? Etsikää apua kärsivällisyydestä ja rukouksesta. Tämä on totisesti vaikea tehtävä muille paitsi nöyräsydämisille, jotka tietävät, että he kohtaavat Herransa ja että he palaavat Hänen luokseen.

I367 Koraani kertoo monista niistä hyvistä teoista, joita Allah on tehnyt juutalaisille - he olivat valittu kansa, he pääsivät pakoon faaraon orjuutta, heille oli annettu pyhä Toora ja he olivat silti tehneet ainoastaan syntiä. Allah on antanut heille anteeksi useita kertoja ja silti he ovat kovapäisiä ja kieltäytyvät uskomasta Muhammediin. He ovat vääristelleet Tooraa vastoin parempaa tietoaan.

2:75 Toivotteko te, että he (juutalaiset) uskovat teitä? Johan osa heistä aikanaan kuuli Jumalan sanan, ja ymmärrettyäänkin sen he vääristelivät sitä vastoin parempaa tietoaan. Kun he tapaavat uskovaisia, he sanovat: »Me uskomme.» Mutta kun he ovat toistensa seurassa, he sanovat: »Kerrotteko heille(muslimeille), mitä Jumala on ilmoittanut teille, että he siitä kiistelisivät kanssanne Herranne edessä. Ettekö te tätä ymmärrä?» Eivätkö he sitten älyä, että Jumala tietää, mitä he salaavat ja mitä julistavat?

I369 Juutalaisten synnit olivat niin suuria, että Allah muutti heidät apinoiksi.

2:63 Muistakaa, kuinka Me teimme liiton kanssanne (Siinain) vuoren kohotessa ylitsenne ja sanoimme: »Pitäkää lujasti kiinni siitä, minkä olemme antanut teille, ja muistakaa mitä se sisältää, jotta karttaisitte pahaa.» Tämänkin jälkeen te käännyitte pois, ja ilman Jumalan armoa ja laupeutta olisitte joutuneet kadotettujen joukkoon. 
Tehän tiedätte joukossanne ne, jotka rikkovat sapatin ja joille Me sanoimme: »Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi!» Niin teimme heistä pelottavan esimerkin nykyiselle sukupolvelle ja tuleville sekä varoituksen jumalaapelkääväisille.

I370 Juutalaiset kyllä hyvin tiesivät totuuden Muhammedista, mutta he muuttivat kirjoituksiaan, jotta heidän ei tarvitsisi myöntää Muhammedin olevan oikeassa.

5:59 Sano: »Voi, te Kirjoitusten kansa, siitäkö te meitä arvostelette, että me uskomme Jumalaan sekä siihen, mikä meille ylhäältä lähetettiin ja mikä on ennen meitä ylhäältä lähetetty? Totisesti ovat useimmat teistä uppiniskaisia.» 
Sano: »Onko minun lueteltava teille eräitä, jotka Jumalan kostoa ovat vieläkin enemmän kokeneet? Näitä ovat ne, joilta Jumala on riistänyt suosionsa ja jättänyt vihansa heidän päälleen. Ne, joiden keskuuteen Hän on siittänyt apinoita ja sikoja ja jotka paholaista palvelevat, - nämä ovat vielä kurjempia ja etäämmälle eksyneitä oikealta tieltä.»
5:61 Kun he tulevat luoksenne, he sanovat: »Me uskomme», ja saattavathan he todellakin tulla tässä luulossaan ja mennä tiehensä samassa harhassa, mutta Jumala tietää parhaiten, mikä heissä piilee, ja sinä tulet näkemään enimpäin heistä yhdessä rientävän synteihin ja rikkomuksiin sekä syövän kiellettyä. Pahaa on totisesti se, mitä he tekevät. Miksi eivät heidän opettajansa ja viisaat estä heitä puhumasta synnillistä ja syömästä kiellettyä? Pahaa on totisesti se mitä he tekevät.
2:174 Ne, jotka salaavat jotain Pyhästä kirjasta, joka on Jumalan Ilmoitus, ja vaihtavat sen mitättömän arvoihin, eivät totisesti tule täyttämään vatsaansa muulla kuin tulella. Jumala ei ole puhuva heille Ylösnousemuksen päivänä eikä vapahtava heitä, vaan heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Nämä ovat niitä, jotka harhaan käyden ovat Johdatuksesta luopuneet ja vaihtaneet anteeksiannon rangaistukseen; kuinka itsepintaisesta he pyrkivätkään Tuleen!

PAHAENTEINEN MUUTOS

I381 Mekassa Muhammed puhui hyvää harvalukuisista juutalaisista. Medinassa oli paljon juutalaisia ja välit olivat kireät. Tähän asti Muhammed oli johtanut rukousta kääntyneenä Jerusalemiin päin. Nyt kibla, rukoussuunta, vaihdettiin kohtin Mekan Kaabaa. Jotkut juutalaiset kysyivät häneltä miksi hän oli vaihtanut rukoussuunnan. Hän vastasi, että hän seurasi Abrahamin uskontoa. Koraani vastaa:

2:142 Mielettömät ihmiset tulevat sanomaan: »Mikä on kääntänyt heidät pois heidän kiblastaan, jota päin he ennen suuntautuivat rukoillessaan?» Sano: »Jumalalle kuuluu Itä ja Länsi. Hän johtaa kenet tahtoo oikealle tielle.» Siten Me olemme tehnyt teidät (arabialaiset) välittäjäkansaksi, että te olisitte todistajia ihmisten edessä ja profeetta Muhammed olisi todistajana teidän edessänne. 
Kiblan, johon te ennen suuntauduitte, määräsimme ainoastaan erottaaksemme sen, joka seuraa profeettaa, siitä, joka peräytyy hänen luotaan takaisin. ja se oli totisesti vaikea koetus, paitsi niille, joita Jumala johtaa; mutta Jumalan tarkoitus ei ollut tehdä uskoanne turhaksi, sillä Jumala on totisesti lempeä ja laupias ihmisiä kohtaan. 
Olemme nähnyt, kuinka kasvosi (rukoillessasi) harhailivat sinne tänne taivasta kohti, mutta vastedes tahdomme totisesti kääntää kasvosi Kiblaan päin, joka on sinua tyydyttävä. Käännä siis kasvosi Rauhoitetun temppelin suuntaan. Ja te, muslimit, missä olettekaan, kääntäkää rukoillessaane kasvonne sinne. Katso, ne jotka Pyhän kirjan ovat saaneet, tietävät totisesti,että tämä (ilmoitus) on heidän Herraltansa, eikä Jumala ole välinpitämätön siitä, mitä he tekevät. 
Vaikka sinä näytätkin niille, jotka ovat Pyhän kirjan saaneet, kaikkia mahdollisia tunnusmerkkejä, eivät he suuntaudu sinun kiblasi mukaan. Sinäkään et voi suuntautua heidän kiblansa mukaan, eivät eräät heistäkään suuntaudu toisten kiblan mukaan, mutta jos sinä suuntaudut heidän toivomustensa mukaan kaiken sen tiedon jälkeen, mikä osaksesi on tullut, niin kuulut totisesti väärämielisiin.
62:5 Niiden, joiden vastuulle oli annettu Toora ja jotka eivät sitä noudattaneet, käy kuin aasin, joka kantoi kirjakuormaa. Pahoin käy niille, jotka hylkäävät Jumalan ilmoitukset, sillä Jumala ei kaitse väärintekijöitä.
4:44 Etkö ole huomannut, miten ne, jotka ovat saaneet osan Pyhää kirjaa, kartuttavat harhauskoa ja soisivat teidänkin (muslimien) eksyvän oikealta tieltä. Mutta Jumala tuntee parhaiten teidän vihollisenne; ja Jumala on kyllin hyvä Suojelija, Jumala on kyllin hyvä Auttaja.
Juutalaisuuteen taipuvien keskuudessa on sellaisia, jotka sekoittavat sanat pois niiden oikeasta yhteydestä ja ääntäen niitä väärin parjaavat kielillään Uskoa (Islaamia) sanoen: »samicnaa wa casainaa» ja »ismac ghaira musmacin» ja »raacinaa» . Jos he sanoisivat »samicnaa wa atacnaa» ja »ismac» ja »unzurnaa» , niin olisi se heille parempi ja oikeampi, mutta Jumala on kironnut heidät heidän uskottomuutenta tähden; ainoastaan harvat heistä ovat uskovaisia.
4:47 Te jotka olette saaneet Pyhän kirjan, uskokaa siihen, mitä Me olemme ilmoittanut (Koraanissa) vahvistaen sen, minkä jo omistatte (Vanhan testamentin), (uskokaa) ennenkuin Me synkennämme ja vääristämme teidän kasvojenne piirteet tai kiroamme teidät samoin kuin Me kirosimme sapatinrikkojat , sillä Jumalan käskyt käyvät varmasti täytäntöön.

tiistai 4. elokuuta 2015

Poliittinen ura alkaa


24:52 Ken tottelee Jumalaa ja Hänen lähettilästään, pelkää Jumalaa ja pitää vaarin velvollisuudestaan Häntä kohtaan, hänen kaltaisensa voittavat.

I279 Suojelijansa kuoleman jälkeen Muhammed tarvitsi poliittisia liittolaisia. Muhammed meni Taifin kaupunkiin, noin 80 kilometriä Mekasta. Siellä hän tapasi kolme veljestä, joilla oli poliittista vaikutusvaltaa. Muhammed kutsui heitä islamiin ja pyysi apua vaikeuksissa mekkalaisia vastaan.

I280 Kun he eivät päässeet yksimielisyyteen, Muhammed pyysi heitä pitämään tapaamisen salassa. Mutta Taif oli pieni kaupunki ja muutamassa päivässä kaikki tiesivät Muhammedin vierailusta. Muhammed jatkoi heidän ja heidän kaltaistensa tuomitsemista kunnes eräänä päivänä väkijoukko ajoi hänet ulos kaupungista kiviä heitellen.

I281 Hän yöpyi puolivälissä paluumatkallaan Mekkaan. Kun hän nousi yölliseen rukoukseensa Koraani sanoo, että jinnit tulivat kuulemaan hänen rukoustaan.

46:29 Ja kun Me ohjasimme osan dzinneistä sinun luoksesi kuulemaan Koraania, sanoivat he tultuaan paikalle: »Kuunnelkaa tarkasti!» ja kun se oli lopussa, palasivat he kansansa luo varoittamaan sitä. He sanoivat: »Kansalaisemme, me olemme kuulleet Kirjaa, joka on ilmoitettu Mooseksen jälkeen ja joka vahvistaa sen, mitä oli ennen, johtaen totuuteen ja oikealle tielle. Kansalaisemme, ottakaa vastaan jumalallinen kutsuja ja uskokaa Häneen, niin Hän antaa teille syntinne anteeksi ja suojelee teidät tuskallisesta rangaistuksesta.»
46:32  Sillä ne, jotka eivät ota vastaan Jumalan lähettilästä, eivät löydä maan päältä pakopaikkaa eikä heillä hänen sijastaan ole ketään suojelijaa. Nämä ovat selvästi harhaan johdettuja. Eivätkö he ole ottaneet huomioon sitä, että Jumala, joka loi taivaat ja maan eikä väsynyt niitä luodessaan, voi antaa kuolleille elämän? Niin, Hän on totisesti kaikkivoipa.
46:34  Sinä päivänä, jolloin epäuskoiset viedään tulen eteen, kysytään: »Eikö kaikki ollut totta?» He vastaavat: »Kyllä, Herramme nimeen.» Silloin Hän sanoo: »Maistakaa siis rangaistustanne, koska olitte epäuskoisia!» Kestäkää siis kärsivällisinä, niinkuin sananjulistajat kestivät, älkääkä kiirehtikö heidän tuomiotaan! Sinä päivänä, jolloin he näkevät, mitä heille on luvattu, heistä tuntuu siltä, kuin he eivät olisi odottaneet kauemmin kuin yhden tunnin päivästä. Riittäköön tämä varoitukseksi. Pitäisikö muitten tulla tuhotuiksi kuin syntisten ihmisten?


SAARNAAMINEN JATKUU MEKASSA

I282 Kun arabipyhiinvaeltajat tulivat Mekkaan, kuten he olivat tehneet vuosisatoja, Muhammed meni väkijoukon keskelle ja kertoi olevansa Allahin profeetta ja Koraanin välittäjä.

11:111 Sinun Herrasi on todella maksava kaikille täyden palkan heidän teoistaan. Totisesti, Hän tietää, mitä he tekevät.
11:112 Pysy siis lujana, kuten sinua on käsketty, samoin kuin hänkin, joka sinun laillasi on kääntynyt Jumalan puoleen, älkääkä olko nurjamielisiä. Totisesti, Hän näkee, mitä te teette. Älkää turvautuko niihin, jotka tekevät väärin, muuten joudutte tulen saaliiksi, ja älköön teillä paitsi Jumalaa olko muita ystäviä, sillä silloin te ette saa apua. Ja suorittakaa rukouksenne päivän alkaessa ja sen päättyessä sekä yön ensi hetkinä. Totisesti, hyvät teot poistavat pahat. Tämä on kehoituksena niille, jotka muistavat. Pysy lujana. sillä Jumala ei haaskaa niiden palkkaa, jotka hyvää tekevät.
11:116 Miksi ei siis ennen teitä eläneiden sukupolvien keskuudessa ollut ihmisiä, joilla olisi ollut kylliksi viisautta kieltääkseen toisia pahuutta tekemästä maan päällä, lukuunottamatta niitä harvoja heistä, jotka pelastimme; mutta väärämieliset seurasivat varakkaita, ja he olivat syntisiä. Eikä ollut Herrasi mielen mukaista tuhota ainoatakaan kaupunkia epäoikeudenmukaisesti, jos sen asukkaat olivat hyviä.
11:118 Ja mikäli Herrasi olisi tahtonut, Hän olisi voinut saattaa koko ihmissuvun yhdeksi ainoaksi yhteisöksi. Mutta he jatkavat kiistelemistään, lukuunottomatta niitä, joille Herrasi on armollinen. Ja sitä varten Hän on heidät luonut. Herrasi sana on käynyt toteen: »Totisesti, olen täyttävä helvetin sekä dzinneillä että ihmisillä.»

Muhammed puhui mekkalaisille ja pyhiinvaeltajille Allahin suuruudesta.

41:1 H.M.A.S.K. Näin antaa sinulle Jumala, mahtava, viisas, ilmoituksensa kuten antoi niillekin, jotka elivät ennen sinua. Hänen ovat taivaat ja maat; Hän on korkea, suuri.
42:5 Taivas on repeämäisillään ylhäältä saakka, ja enkelit kiittävät ja ylistävät Herraansa ja pyytävät anteeksiantoa niille, jotka ovat maan päällä; totisesti on Jumala armollinen, anteeksiantava. Ja niitä, jotka Hänen sijaansa ottavat itselleen muita suojelijoita, Jumala vartioi, eivätkä he ole sinun valvontasi alaisia.
42:7  Näin olemme sinulle ilmoittanut arabialaisen Koraanin, jotta varoittaisit pääkaupunkia ja sen ympärillä asuvia päivästä, jolloin kaikki kootaan yhteen ja jonka tulosta ei ole epäilystä; osa joutuu paratiisiin, osa helvetin tuleen.
42:8 Jos Jumala olisi tahtonut, niin olisi Hän totisesti tehnyt heistä yhden ainoan kansan, mutta Hän sulkee armoonsa kenet haluaa, eikä ole jumalattomilla oleva suojelijaa eikä auttajaa. Vai ovatko he Hänen lisäkseen varanneet itselleen muita suojelijoita? Vain Jumala on varjelija; Hän antaa kuolleille elämän, ja kaikki on Hänen vallassaan.
42:10 Ja mistä asiasta hyvänsä olettekin eri mieltä, sen ratkaisu on Jumalan kädessä; tämä on Jumala, Herrani, Häneen luotan ja Häneen turvaan yhä uudelleen. Hän on taivaan ja maan Luoja; Hän määräsi teille aviopuolisoita keskuudestanne ja myös eläimille parinsa, siten lisääntyäksenne. Ei ole mitään Hänen vertaistaan; Hän on kuuleva, näkevä. Hänelle kuuluvat taivaan ja maan aarteet; Hän jakelee elatusta runsaasti tai niukasti tahtonsa mukaan. Hän on totisesti kaikkitietävä.

MUHAMMED ALKAA SAADA POLIITTISTA VALTAA

Vaikka Medina oli noin kymmenen päivän matkan päässä Mekasta olivat medinalaiset tulleet sen markkinoille ammoisista ajoista lähtien. Medinan asukkaista oli puolet juutalaisia ja puolet arabeja ja ryhmien välillä oli jatkuvia jännitteitä. Juutalaiset olivat maanviljelijöitä ja käsityöläisiä ja lukutaitoisia. He olivat varakkaita, mutta heidän valta-asemansa oli hiipumassa. Menneinä aikoina arabit olivat ryöstelleet juutalaisia, jotka antoivat takaisin sanomalla, että jonain päivänä saapuu profeetta, joka johtaa heidät voittoon arabeista. Jännitteistä huolimatta arabien Khazraj-heimo oli heidän liittolaisensa.

I286 Niinpä kun Khazrajin miehet tapasivat Muhammedin, he sanoivat toisilleen: "Tämä on se profeetta, josta juutalaiset ovat puhuneet." He kääntyivät muslimeiksi ja heidän heimonsa oli katkera ja jakaantunut. He toivoivat, että islam yhdistäisi heidät ja pian jokaisessa Medinan talossa oli kuultu islamista.

I289 Kun Medinan muslimit seuraavana vuonna taas saapuivat Mekkaan, he vannoivat Muhammedille valan. He palasivat Medinaan ja monet siellä kääntyivät islamiin.

I294 Mekan markkinoilla monet Medinan muslimit tulivat esiin. He vannoivat valan Muhammedille. Valan jälkeen he kysyivät neuvoa rikkoutuneista väleistään juutalaisten kanssa. Jos he auttaisivat Muhammedia aseellisesti ja he olisivat voittoisia, palaisiko hän Mekkaan? "Ei, veri on verta ja veri jota ei makseta on verta jota ei makseta." He tunsivat verikoston velvollisuuden. "Käyn sotaa niitä vastaan, jotka käyvät sotaa teitä vastaan ja olen rauhassa niiden kanssa, jotka ovat rauhassa teidän kanssanne."

I313 Tähän asti erimielisyydet uudesta uskonnosta Quraishin kanssa oli ratkottu puhumalla. Kirouksia ja loukkauksia oli jaeltu. Muhammed tuomitsi mekkalaiset lähes päivittäin. Quraishit olivat pilkanneet Muhammedia ja kohdelleet kaltoin alempiarvoisempia käännynnäisiä. Verta oli vuodatettu vain vähän. Tomua oli heitelty, mutta vakavaa väkivaltaa ei ollut esiintynyt. Kukaan ei ollut kuollut.


MAANPAKO

I314 Medinan muslimit olivat vannoneet tukea Muhammedia sotilaallisesti ja auttaa Mekan muslimeja. Mekan muslimit jättivät kaupungin ja muuttivat Medinaan. Sekä Mekan että Medinan muslimeja koeteltiin.

29:1 E.L.M. Luulevatko ihmiset, että heidät sanottuaan »Me uskomme» jätetään rauhaan koettelematta? Me olemme jo koetellut niitä, jotka ennen heitä elivät, ja totisesti Jumala erottaa ne, jotka ovat totuudellisia, niistä, jotka valehtelevat. Luulevatko ne, jotka pahaa tekevät, voivansa välttää Meidät? Surkeita ovat heidän erehdyksensä. 
29:5 Jos joku toivoo kohtaavansa Jumalan, niin totisesti Jumalan saapumisen hetki on tuleva; sillä Hän on kaikkikuuleva, kaikkitietävä. Ja ken ponnistelee, hän tekee sen oman sielunsa hyväksi. Totisesti, Jumala on riippumaton maailmoista. Jotka uskovat ja hyvää tekevät, niiden synnit Me pyyhimme pois ja annamme heille palkan parhaasta, mitä he ovat tehneet.

sunnuntai 2. elokuuta 2015

Vaikeuksia


8:20 Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään älkääkä luopuko hänestä, koska kuulette hänen puhuvan.

I217 Kaikki Quaraishin heimot alkoivat vainota niitä muslimeja joihin heillä oli valta. Mekkalaiset eivät uskoneet Muhammediin.

34:43 Ja kun Meidän selvät merkkimme heille ilmoitetaan, he sanovat: »Tämä on ihminen, joka pyrkii vierottamaan teidät siitä. mitä esi~isänne palvelivat.» Ja he lisäävät: »Hän puhuu keksittyjä valheita.» Ja totuudestakin, jota heille tarjotaan, sanovat epäuskoiset: »Tämähän on ilmeistä taikuutta.» Sillä me emme ole heille yhtään kirjoitusta luettavaksi antanut, emmekä ketään varoittajaa ennen sinua lähettänyt. Ennen heitä eläneet hylkäsivät totuuden, ja nämä profeettaa vastustavat kureishit eivät ole saaneet edes kymmenettä osaa siitä, jonka Me heidän edeltäjilleen annoimme. Ja sittenkin, millainen olikaan Minun närkästykseni, kun he sananjulistajiamme petkuttajiksi väittivät.
34:46 Sano: »Minä kehoitan teitä vain siihen ainoaan, että Jumalan tähden valveutuisitte ja joko parittain tai kukin yksinänne tulisitte Jumalan eteen ja tunnustaisitte, että heimolaisenne ei ole mielipuoli; hän on vain teidän varoittajanne ennen ankaraa rangaistusta.»

Tämä jae sallii muslimien välttää kaltoinkohtelua uskontonsa tähden. Muslimi voi salata todelliset ajatuksensa kafirilta.

3:28 »Salaattepa te, mitä teillä on sydämessänne, tai ilmaisette sen, Jumala sen kuitenkin tietää.» Hän tietää, mitä on taivaassa ja mitä on maan päällä; Jumala on kaikkivaltias.

I235 Tarinankertoja uhosi pystyvänsä kertomaan parempia tarinoita ja kertoisi niitä ottelussa Muhammedia vastaan. Mutta tarinankertoja oli kafir ja Koraani tuomitsi hänet kuten kaikki muutkin kafirit.

31:6 On sellaisiakin, jotka Koraanin vaihtavat joutaviin taruihin eksyttääkseen ihmiset Jumalan tieltä, vaikka heillä ei ole mitään tietoa, ja tehdäkseen pilaa Viisauden Kirjan jakeista. He ovat niitä, joita kohtaa häpeällinen rangaistus. Kun Meidän merkkimme esitetään tällaiselle, hän kääntää korskeasti selkänsä, ikäänkuin hän ei olisi niitä kuullut, ikäänkuin hänen korvansa olisivat ummessa. Kerro hänelle sentähden tuskallisesta tuomiosta. Totisesti, jotka uskovat ja tekevät hyvää, heitä varten ovat autuaiden tarhat. Siellä he saavat alati asua. Jumalan lupaus on totinen, sillä Hän on kaikkivaltias, viisas.
31:10 Hän on luonut taivaat ilman tukipylväitä, kuten voit nähdä,ja Hän on sijoittanut vuoria maan kamaralle, jottei se sinua horjuttaisi, ja Hän on levittänyt ympäri maata kaikenlaisia elollisia olentoja. Me lähetämme myös sateen taivaasta maan päälle ja kasvatamme monenlaisia hyödyllisiä kasveja. Tällainen on Jumalan luomakunta. Näytä nyt minulle, mitä ne, jotka on asetettu Jumalan rinnalle, ovat luoneet. Niin, väärämieliset ovat suuren harhan vallassa.

Koraani kuvailee Allahin ominaisuuksia.

40:61 Jumala teille loi yön levoksi ja päivän silmienne valoksi, totisesti on Jumala ihmisille armollinen, mutta useimmat ihmiset ovat kiittämättömiä. Tämä on Jumala, teidän Herranne, kaiken Luoja; ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Miksi siis käännytte Hänestä pois? Niin hylkäsivät Hänet myös ne, jotka kielsivät Jumalan ilmoitukset.
40:64 Jumala loi maan leposijaksenne ja taivaan sille katokseksi; Hän antoi teille muodon, teki muotonne kauniiksi ja jakeli teille hyvyyttä. Tämä on Jumala, teidän Herranne; siunattu on siis Jumala, maailmojen valtias. Hän on elävä, ei ole muuta Jumalaa kuin Hän. Kutsukaa siis Häntä, ollen Hänelle vilpittömiä ja kuuliaisia. Ylistys olkoon Jumalalle, maailmojen valtiaalle.
40:66 Sano: »Minua on kielletty palvelemasta niitä, joita te Jumalan ohella avuksi huudatte, koska Herra on antanut minulle selvät todistukset ja olen saanut käskyn alistua koko maailman Herran tahtoon.»


SAATANALLISET SÄKEET

Muhammed yritti kaiken aikaa keksiä miten saisi vakuutettua kaikki mekkalaiset. Hän keksi, että Quraishin kolme jumalaa voisivat toimia Allahin välittäjinä. Muhammed sanoi: "Nämä ovat ylhäisiä korkealla lentäviä kurkia joiden esirukous on hyväksytty." Mekkalaiset olivat mielissään ja onnellisia. Saatana oli huiputtanut Muhammedia.

22:52 Ennen sinua, oi Muhammed, emme ole lähettänyt ainoatakaan lähettilästä tai profeettaa, joiden tarkoitusperiä ei saatana olisi sotkenut. Mutta Jumala tekee tyhjäksi saatanan sekaantumiset. Jumala vahvistaa tunnusmerkkinsä, sillä Jumala on tietävä, viisas. Jumala muuttaa saatanan juonet koetukseksi niille, joiden sydämet ovat turmeltuneita ja kovia. Totisesti, väärintekijät menevät pitkälle vastahakoisuudessaan. Jumala tarkoittaa myös, että ne, joille on annettu tietoa, käsittäisivät, että tämä on Herralta tuleva totuus, jotta he uskoisivat siihen ja heidän sydämensä nöyrtyisivät Hänen edessään. Totisesti, Jumala ohjaa uskovaiset oikealle tielle.
22:55 Mutta epäuskoiset eivät lakkaa epäilemästä, kunnes heidät yht'äkkiä yllättää määrähetki tai Heitä kohtaa tuhopäivän tuomio. Sinä päivänä kuninkuus kuuluu Jumalalle. Hän on antava heille kullekin tuomionsa. Silloin ne, jotka uskovat ja tekevät hyvää, pääsevät autuuden puutarhoihin. Mutta jotka ovat uskottomia ja hylkäävät tunnusmerkkimme, kuuluvat niihin, joita odottaa häpeällinen rangaistus.

Koraani on yhdenmukainen siinä ketä muslimien sopii ottaa ystävikseen (siellä on 12 jaetta, jotka sanovat ettei muslimine sovi olla ystävä kafirin kanssa).

9:23 Te, jotka uskotte, älkää ottako isiänne ja veljiänne ystäviksenne, jos he rakastavat epäuskoa enemmän kuin uskoa, sillä se teistä, joka heihin liittyy, kuuluu väärintekijöihin. Sano: »Jos isänne, poikanne, veljenne, vaimonne, omaisenne, hankkimanne omaisuus ja kauppa, jonka pysähtymistä pelkäätte, sekä asunnot, joihin olette mieltyneet, ovat teille rakkaampia kuin Jumala ja Hänen lähettiläänsä ja taistelu Hänen asiansa puolesta, niin odottakaa, kunnes Jumala tulee ja sanoo sanansa. Sillä Jumala ei pidä uppiniskaisista.»
3:28 Uskovaiset älkööt ottako uskottomia ystävikseen uskovaisten asemesta. Jos joku niin tekee, ei hänellä ole mitään puolustusta odotettavana Jumalalta. Teillä ei ole mitään pelättävää heidän puoleltaan. Jumala kehoittaa teitä pelkäämään vain Häntä, ja Hänen luoksensa te palaatte. 
3:118 Te, jotka uskotte, älkää antautuko avomieliseen ystävyyteen muiden kuin teikäläisten kanssa; muut eivät jätä turmelematta teitä. He halajavat teidän perikatoanne, heidän vihansa on jo pursunut heidän suustansa; mutta se, mikä heidän sydämissään piilee, on vielä pahempaa. Me olemme nyt selittänyt tunnusmerkkimme teille, jotta ehkä ymmärtäisitte.
5:57 Te, jotka uskotte! Niiden joukosta, joille Kirjoitus oli ennen teitä annettu, älkää ottako sellaisia ystäviksenne, jotka pitävät pilkkana tai leikintekona teidän uskontoanne, älkääkä myös jumalattomien joukosta, vaan osoittakaa hurskautenne Jumalalle, jos olette uskovaisia. Kun te kokoonnutte rukoukseen, he ottavat sen pilan ja leikin kannalta, sillä he ovat totisesti ymmärtämätöntä väkeä.

I260 Markkinapaikalla oli kristitty orja joka piti myyntikojua. Muhammed keskusteli hänen kanssaan pitkään. Tästä Quraishilaiset saivat syyn sanoa, että Muhammedin Koraanin kertomukset tulivat kristityltä orjalta. Koraani vastaa:

32:1 A.L.M. Tämän Kirjan on ylhäältä lähettänyt maailmojen Herra, siitä ei ole epäilystä. Sanovatko he, että olet sen keksinyt? Ei, se on Herraltasi tullut totuus, jotta voisit varoittaa ihmisiä, joiden luokse ennen sinua ei ole saapunut varoittajaa, ja jotta he saisivat johdatuksen.

YÖMATKA

17:1 Kunnia olkoon Hänelle, joka yön aikana kuljetti palvelijansa pyhitetystä moskeijasta toiseen, kaukaiseen - jonka ympäristön olemme siunanneet - jotta hän saisi nähdä joitakin tunnusmerkeistämme. Totisesti, Hän on kaikkikuuleva, kaikkinäkevä.

I264 Gabriel vei Muhammedin Jerusalemin Temppeliin. Temppelissä olivat Jeesus, Abraham, Mooses ja muut profeetat. Muhammed johti heidät rukoukseen. Sen jälkeen Gabriel vei Muhammed ylös seitsemään taivaaseen.

I271 Kun Muhammed pääsi seitsemänteen taivaaseen antoi hänen Herransa hänelle määräyksen rukoilla viisikymmentä kertaa päivässä. Kun hän palasi, Moosen kysyi montako rukousta Allah oli hänelle määrännyt. Kun Mooses kuuli sen olevan viisikymmentä hän sanoi: "Rukous on raskas asia ja sinun kansasi on heikko. Mene takaisin ja pyydä Herraasi vähentämään määrää sinulle ja väellesi. Allah vähensi määrän viiteen. Yömatkassa näemme Muhammedin juutalaisten profeettojen seuraajana.

Seuraavaksi tarina Nooasta ja Mooseksesta muunneltuina Muhammedin tarpeisiin.

10:71 Esitä heille kertomus Nooasta, kun hän sanoi kansalleen: »Oi kansani! Jos minun esiintymiseni ja muistutukseni Jumalan merkeistä ovat teille raskaat, koska minä luotan Jumalaan, niin toimikaa silloin yhdessä ja huutakaa epäjumalianne, älkääkä epäröikö hankkeessanne, vaan pankaa se täytäntöön minua vastaan viivyttelemättä! Jos te sitten käännytte takaisin, en vaadi mitään hyvitystä. Minun hyvitykseni on yksin Jumalan käsissä, onhan minun sallittu kuulua oikeauskoisiin (muslimeihin).» Mutta he valehtelivat häntä vastaan, ja silloin Me pelastimme hänet ja hänen kanssaan arkissa olleet. Me teimme heistä suvun jatkajat ja hukutimme ne, jotka selittivät Meidän merkkimme valheeksi. Katso siis, millainen oli niiden loppu, joita oli varoitettu.
10:74 Sittemmin nostimme Me hänen jälkeensä profeettoja kansojensa keskuuteen, ja he toivat näille selvät todistukset, mutta eivät nämä ottaneet uskoakseen siihen, mitä olivat aikaisemmin kutsuneet valheeksi. Tällä tavoin Me sinetöimme niiden sydämet, jotka syntiä tekevät. Heidän jälkeensä annoimme Me Mooseksen ja Aaronin mennä Faraon ja hänen päällikköjensä luo mukanaan Meidän merkkimme, mutta he suhtautuivat niihin ylimielisesti ollen syntisiä ihmisiä. Niinpä kun Me lähetimme totuuden heidän luokseen, he sanoivat: »Aivan varmasti tämä on ilmeistä taikuutta.»
10:77 Mooses sanoi: »Näinkö puhutte totuudesta, kun se saavuttaa teidät? Onko tämä taikuutta? Taikurit eivät milloinkaan menesty.»
10:78 He sanoivat: »Oletko tullut luoksemme käännyttääksesi meidät pois siitä, mihin olemme nähneet esi~isiemme turvautuneen, ja saattaaksesi maan valtiuden teidän kahden käsiin? Me emme aio teihin uskoa.» Ja Farao sanoi: »Tuokaa eteeni jokainoa taitava noita!» Ja kun taikurit olivat saapuneet, Mooses sanoi heille: »Heittäkää maahan, mitä aiotte heittää!»
10:81 Kun he olivat niin tehneet, Mooses sanoi: »Se, mitä olette saaneet aikaan, on noituutta. Totisesti, Jumala on tekevä sen mitättömäksi. Totisesti, Jumala ei edistä pahuudentekijäin toimia.» Jumala on vahvistava totuuden sanainsa voimalla, vastoin syntisten tahtoakin. Mutta paitsi eräitä hänen kansansa nuoria eivät ketkään uskoneet Moosekseen, koska he pelkäsivät Faraon ja hänen johtomiestensä vainoavan heitä. Farao oli todellakin itsevaltias maassa ja hän kuului niihin, jotka toimivat hillittömästi.
10:84 Mooses sanoi: »Oi kansani, jos uskotte Jumalaan, luottakaa Häneen, mikäli olette oikeauskoisia.»
10:85 Ja niin he sanoivat: »Jumalaan me luotamme. Oi Herramme, älä salli tämän väärämielisen kansan meitä vainota! Pelasta meidät armossasi tästä uskottomasta kansasta!»

Islam määrittelee juutalaisuuden.

45:16 Totisesti annoimme Israelin lapsille Pyhän Kirjan, viisauden ja profeetankutsumuksen, jakelimme heille hyvyyttä ja asetimme heidät muiden kansojen edelle. Me annoimme heille myös selvät todistukset, ja he olivat erimielisiä ja toisille kateellisia vasta päästyään osallisiksi tiedosta; totisesti Herrasi on tuomitseva heidät ylösnousemuksen päivänä siitä, mistä he kiistelivät.
7:163 Ja kysele heiltä, Muhammed, kaupungista, joka oli meren rannalla, silloin kun he rikkoivat sapatin; sillä sapattipäivänä heidän kalansa tulivat parvittain veden pintaan heidän luokseen, mutta sinä päivänä, jolloin he eivät sapattia viettäneet, ne eivät tulleet. Niin koettelimme Me heitä sen vuoksi, että he olivat tottelemattomia. Ja kun eräs ryhmä heistä sanoi: »Miksi varoitatte te ihmisiä, jotka Jumala aikoo hukuttaa tai joille Hän lähettää ankaran vitsauksen?» he vastasivat: »Välttyäksemme Herranne soimauksilta ja jotta he karttaisivat pahaa.»
7:165 Ja kun he unohtivat saamansa varoitukset, pelastimme Me ne, jotka kielsivät vääryyden, ja kuritimme vääryydentekijöitä ankaralla vitsauksella heidän jumalattomuutensa tähden. Ja heidän kerskuessaan teoista, jotka heiltä olivat kielletyt, sanoimme Me heille: »Muuttukaa inhottaviksi apinoiksi!»
7:167 Ja (muistele), miten sinun Herrasi ilmoitti heille, että Hän aikoi aina ylösnousemuksen päivään asti lähettää heille (kurittajia), jotka rasittavat heitä mitä pahimmilla vaivoilla. Sinun Herrasi on totisesti nopea rankaisemaan, mutta Hän on myös armahtavainen ja laupias. Ja Me jaoimme heidät eri ryhmiksi maan päällä. Heidän joukossaan on vanhurskaita ja on sellaisia, jotka ovat kaukana hyvästä, ja Me koettelimme heitä sekä hyvällä että huonolla (onnella), jotta he kääntyisivät (luoksemme).

I272 Muhammed jatkoi islamin saarnaamista ja tuomitsi vanhat arabialaiset uskonnot. Jotkut Quraishilaiset puolustivat kulttuuriaan ja uskontoaan ja väittelivät hänen kanssaan. Muhammed kutsui heitä pilkkaajiksi ja kirosi yhden heistä: "Oi Allah, sokaise hänet ja tapa hänen poikansa." Koraani kertoo mekkalaisten juonista ja suunnitelmista.

6:124 Ja tunnusmerkin tullessa heille sanovat he: »Emme ennen usko, kuin saamme samankaltaisen, kuin Jumalan lähettiläätkin ovat saaneet.» Jumala tietää kuitenkin parhaiten, kenelle Hän uskoo sanomansa. Häväistys Jumalan edessä ja raskas rangaistus on kohtaava väärintekijät vehkeilyjensä tähden. Ketä Jumala tahtoo johdattaa, hänen rintansa avaa Hän Islaamille, ja kenen hän antaa eksyä, hänen rintansa Hän tekee niin ahtaaksi ja ahdistetuksi, kuin hänen täytyisi kiivetä taivaaseen. Siten saattaa Jumala häpeään ne, jotka eivät usko. Ja tämä on Herrasi oikea tie (Koraani ja Islaamin uskonto); nyt olemme selittänyt tunnusmerkkimme ihmisille, jotka ottavat niistä vaarin. Heidän ovat rauhan asunnot heidän Herransa luona, ja Hän on heidän suojelijansa palkinnoksi heidän teoistaan.

Jos Muhammed todella oli profeetta niin miksei hän näyttänyt jotain parempaa kuin sanoja? Miksi hän ei tehnyt ihmetekoja?

13:27 Ja uskottomat sanovat: »Miksi hänelle ei ole hänen Herransa lähettänyt tunnusmerkkiä?» Vastaa: »Jumala antaa joutua kadotukseen kenen haluaa, ja Hän ohjaa luoksensa sen, joka on siihen taipuvainen.» On niitä, jotka uskovat ja joiden sydämet löytävät rauhan heidän muistaessaan Jumalaa. Eikö ole totta, että sydämet löytävät rauhan Jumalassa? Onnellinen on niiden olotila, jotka uskovat ja tekevät hyvää, ja he saavat palata ihanille asuinsijoille.
13:30 Täten Me olemme lähettänyt sinut kansan luokse, jota ennen jo moni kansa on elänyt aikansa, esittämään sille sen, mitä Me olemme sinulle ilmoittanut, mutta he eivät usko Armahtajaan. Sano: »Hän on Herrani! Ei ole muuta Jumalaa kuin Hän. Häneen minä asetan luottamukseni, ja Hänen luokseen minä palaan.»
13:31 Ja jos olisi ollut Koraani, jonka voimalla vuoria olisi siirretty tai maa olisi leikattu kappaleiksi tai kuollut saatu puhumaan, niin olisimme kyllä lähettänyt sen maan päälle. Totuus on se, että kaikki käskyvalta kuuluu täydellisesti Jumalalle. Eivätkö uskovaiset tiedä, että jos Jumala olisi niin tahtonut, Hän olisi totisesti johdattanut koko ihmissuvun? Ja ne, jotka ovat valinneet epäuskon, saavat jatkuvasti salamaniskuja päähänsä tekojensa vuoksi, tai salama on iskevä heidän kotiensa läheisyyteen, kunnes Jumalan lupaus käy toteen. Totisesti, Jumala ei ole rikkova lupaustaan.
13:32 Toden totta, sinun edelläsi käyneitä lähettiläitä pilkattiin, Minä annoin uskottomille armonaikaa, jonka jälkeen tartuin heihin. Mikä oli silloin tuloksena?

Jos Tuomipäivä kerran oli tulossa, mekkalaiset käskivät Muhammedia pyytämään Allahia lähettämään sen tänne tänään ja todistamaan, että Muhammed on aito profeetta.

29:44 Jumala on totuudessa luonut taivaat ja maan. Totisesti, tässä on merkki uskovaisille.
29:47 Tällä tavoin Me ilmaisimme sinulle tämän Kirjan ylhäältä. Ja ne, joille on annettu Kirja, uskovat siihen, ja myöskin eräät näistä arabialaisista uskovat siihen. Vain uskottomat kieltävät Meidän merkkimme.
29:48 Tätä ennen sinä et heille julkilukenut yhtäkään muuta kirjaa etkä sellaista kirjoittanut oikealla kädelläsi. Vasta silloinhan nämä väärän väittäjät olisivat oikeutetut epäilemään.» Ei, (Koraani) on (kuin) sarja selviä merkkejä niiden povessa, joille on annettu totista viisautta, ja vain väärämieliset kieltävät Meidän merkkimme. He sanovat: »Miksi ei hänen Herransa ole lähettänyt hänelle tunnustekoja ylhäältä?» Sano: »Tunnusteot ovat Jumalan vallassa, ja minä olen vain varoittaja.» Eikö heille riitä, että olemme lähettänyt sinulle tämän Kirjan, jota heille on luettu? Totisesti, tämä on armo ja kehoitus niille, jotka uskovat. Sano: »Jumala on riittävä Todistaja teidän ja minun asiassani. Hän tietää, mitä on taivaassa ja maan päällä. Ja ne, jotka uskovat valheeseen ja kieltävät Jumalan, kulkevat harhaan.»
29:53 He pyytävät myös sinua jouduttamaan tuomiota. Ellei olisi asetettu määrähetkeä, niin totisesti, tuomio olisi heitä jo kohdannut. Totisesti, se on yllättävä heidät yht'äkkiä, kun he eivät sitä aavistakaan. He pyytävät sinua jouduttamaan tuomiota, mutta totisesti, helvetti piirittää uskottomat. Tulee päivä, jolloin tuomio langetetaan heidän ylitseen ylhäältä ja jolloin Hän on sanova: »Maistakaa nyt, mitä olette tehneet.»
29:56 Palvelijani, jotka uskotte! Maani on avara, palvelkaa siis Minua ja yksin Minua. Jokainen sielu saa maistaa kuolemaa, ja sitten teidän on palattava Meidän luoksemme. Niille, jotka uskovat ja tekevät hyvää, Me totisesti annamme ylhäiset asumukset puutarhoissa, joissa purot solisevat ja joissa he alati saavat asua. Oivallinen palkka on ahertaneilla, niillä, jotka pysyvät lujina ja luottavat Herraansa.

Muhammed kertoi heille menneistä arabialaisista kulttuureista, jotka olivat kieltäytyneet kuuntelemasta profeettojaan. Allah kuritti heitä kauhistuttavilla vitsauksilla.

41:13 Mutta jos he kääntyvät pois, sano: »Olen varoittanut teitä kurituksesta, sellaisesta rangaistuksesta kuin Aadin ja Tamuudin.»
41:14 Kun näille lähetetyt sananjulistajat tulivat heidän luokseen sekä edestä että takaa sanoen: »Älkää palkelko muuta kuin Jumalaa!» niin he sanoivat: »Jos Herramme olisi tahtonut, Hän olisi varmasti lähettänyt alas enkelinsä; niinpä emme totisesti usko sanomaa, joka on lähetetty teidän mukananne.»
41:15 Aadin kansa pöyhkeili suotta ja sanoi: »Kuka on meitä mahtavampi?» Eivätkö he havainneet, että Jumala, joka heidät oli luonut, oli heitä mahtavampi? Ja he kielsivät ilmoituksemme. Niin Me lähetimme raivoisan tuulen heidän ylitseen useana onnettomuutta tuottavana päivänä antaaksemme heidän maistaa häpeällistä rangaistusta maallisessa elämässä. Mutta totisesti on tulevan elämän rangaistus vielä paljon häpeällisempi, eivätkä he saa mitään apua.
41:17 Mitä tulee Tamuudiin, osoitimme heille oikean tien, mutta he valitsivat harhan välittämättä johdatuksesta. Niin kohtasi heitä nöyryyttävän rangaistuksen ruoska heidän ansionsa mukaan. Mutta niitä armahdimme, jotka kavahtivat pahaa ja uskoivat. Sinä päivänä, jolloin Jumalan viholliset kootaan tulen eteen, heidät jaetaan ryhmiin. Ja kun he saapuvat sinne, heidän silmänsä, korvansa ja ihonsa todistavat heitä vastaan siitä, mitä he ovat tehneet.
41:21 Ja he sanovat iholle: »Miksi todistat meitä vastaan»? Tämä sanoo: »Jumala, joka antaa kaikille ilmaisukyvyn, on pannut minut puhumaan; Hän on alussa luonut teidät, ja Hänen tykönsä joudutte palaamaan. Te ette voineet niin kätkeytyä, etteivät korvanne, silmänne ja ihonne todistaneet teitä vastaan, vaikka ajattelitte, että Jumalalle oli tuntematonta suuri osa siitä, minkä te teitte. Tämä ajatus Herrastanne on syössyt teidät kadotukseen, ja teistä on tullut turmion omia.»
41:24 Jos he kestävät, pysyy tuli yhä heidän asuntonaan, ja jos he anovat armoa, eivät he niihin kuulu, joille armoa suodaan. Me olemme määrännyt heille seuralaisia, jotka kuvailivat kauniiksi sen, mikä odotti heitä, ja myös sen, mikä heillä oli takanaan. Ja niin kävi heidän suhteensa toteen sana, joka dzinnien ja ihmisten keskuudessa jo ennen on sanottu, että he totisesti joutuvat kadotukseen.


MUHAMMEDIN SUOJELIJA JA VAIMO KUOLEVAT

I278 Abu Talibin kuoleman jälkeen paine Muhammedia vastaan kasvoi. Lopulta eräs Quraishilainen heitti tomua Muhammedin päälle. Tämä oli pahinta mitä tapahtui.

Hänen vaimonsa Khadijan kuolemalla ei ollut poliittista merkitystä, mutta se oli kova isku Muhammedille. Hänen vaimonsa oli ollut hänen uskottunsa, joka oli lohduttanut häntä.


MUHAMMEDIN UUDET AVIOLIITOT

Kolme kuukautta Khadijan kuoleman jälkeen Muhammed nai Saudan, joka oli leski ja muslimi.

Abu Bakrilla oli kuusivuotias tytär Aisha. Pian naituaan Saudan Muhammed kihlasi Aishan josta oli tuleva hänen lempivaimonsa. Avioliittoa ei pantu täytäntöön ennenkuin hän täytti yhdeksän vuotta.