sunnuntai 17. tammikuuta 2016

Koraanin tarina

Kun Muhammedin elämän tapahtumat yhdistetään Koraanin tekstiin, kirjan tarina tulee esiin. Se alkaa rukouksilla ja ylistyksillä Luojalle ja päättyy poliittiseen voittoon kaikista vihollisista, silloin ja nyt.

Mekan kauden Koraani on pääsääntöisesti uskonnollinen ja toistaa yhtä teemaa: totelkaa Allahin profeettoja! Tottele Muhammedia tai pala Helvetissä. Medinan kauden Koraanissa viesti muuttuu: tottele Muhammedia tai tule tuhotuksi tässä elämässä - jihadissa. Kafirien (vääräuskoisten) vahingoittaminen on poliittinen teko. Se on politiikkaa.

Koraani on perustaltaan ristiriitainen. Mitä sanotaan toisessa kohdassa voidaan kumota myöhemmin.

Koraani on suureksi osaksi johdettu toisista kirjoituksista. Tuomiopäivä, Paratiisi, Helvetti, Mooses, Nooa ja muut kristinuskosta ja juutalaisuudesta tutut hahmot pistävät silmään. Samoin siinä on vaikutteita zarathustralaisuudesta. Siitä löytyy kristinuskon ja juutalaisuuden kadonneiden kerettiläisten lahkojen vaikutusta. Vanhoja arabialaisia tarinoita kerrotaan selittämään, miksi Arabiasta löytyy hylättyjä kaupunkeja.

Koraanin ainoa omaperäinen ajatus on se, että Muhammed on Allahin profeetta, koko maailman tulee jäljitellä häntä, ja ellet tee niin, sinua voidaan rangaista. Koraanin horisontti rajoittuu Muhammedin maailmaan. Se väittää olevansa universaali, mutta se on hyvin paikallinen.


LOGIIKKA

Koraani laajentaa logiikkaa. Ilmestykset määrittelevät totuuden. Mikään fakta tai argumentti ei voi todistaa Koraania vastaan. Looginen taivuttelu perustuu toistolle ja jatkuvalle vakuuttelulle. Toinen osa taivuttelua on henkilöön käyvä hyökkäys niitä vastaan, jotka vastustavat islamia. Koraani vahvistaa argumenttejaan esittämällä uhkauksia kansoille ja ryhmille. Jos taivuttelu ei tehoa, silloin poliittinen tai looginen väittely voidaan ratkaista väkivalloin.

Toinen puoli Koraanin logiikassa on käyttää nimittelyä ja henkilökohtaisia loukkauksia totuuden edistämiseksi. Koraani, jonka kieli on runollista ja joka sisältää toistuvia uhkauksia ja väkivaltaa, perustaa logiikkansa tunteille.

Vaikka Koraanin totuus voi olla ristiriitainen, tätä ristiriitaa ei tarvitse ratkaista. Ilmiselvien ristiriitaisuuksien ymmärtäminen on avain islamilaisen logiikan ymmärtämiseen. Koraanissa ristiriita ei todista väitettä vääräksi. Se mikä vaikuttaa loogiselta ristiriidalta on dualistinen väite, jossa molemmat vaihtoehdot ovat tosia olosuhteiden mukaan. Tämä on dualistista logiikkaa.


DUALISMI

Koraanin toistuva teema on jako niihin, jotka uskovat Muhammediin, ja niihin, jotka eivät usko. Tämä on pyhä dualistinen jako; Kafirit ovat ali-ihmisiä ja heihin sovelletaan erilaista moraalikoodia. Dualismia sovelletaan politiikassa, kulttuurissa ja uskonnossa. Kafirien kohtelu kehittyy kahden eri lähestymistavan kautta: Mekan Koraanin lähestymistapa ja Medinan Koraanin lähestymistapa.

Jotkut Koraanin jakeet ovat ristiriidassa, mutta kirja tarjoaa periaatteen näiden ristiriitaisuuksien ratkaisemiseksi. Myöhemmät jakeet abrogoivat (kumoavat) aikaisemmat jakeet. Koska koko Koraani on kuitenkin Allahin sanaa, kaikki jakeet ovat totta eikä mikään jae ole väärässä. Niinpä myöhemmät, ristiriitaiset jakeet ovat vain voimakkaampia kuin aikaisemmat heikommat jakeet. Käytännössä siis molemmat ristiriitaiset väitteet ovat tosia - dualistista logiikkaa.


ETIIKKA

Koraanissa ei ole kultaista sääntöä. Koska Koraanin eettinen järjestelmä on dualistinen, ei kultaista sääntöä voi olla. Se miten henkilöä kohdellaan, riippuu siitä onko hän uskova vai kafir. Uskoviin ja kafireihin sovelletaan erilaisia eettisiä sääntöjä. Petos ja väkivalta on hyväksyttyä niitä kafireja kohtaan, jotka vastustavat Koraanin logiikkaa. Uskovia tulee kohdella veljinä ja siskoina. Se mikä edistää islamia on hyvää. Se mikä vastustaa islamia on pahaa.


POLITIIKKA

Koraanin tarina kulminoituu poliittisen islamin voittoon. Koraani opettaa, että islam on täydellinen poliittinen järjestelmä ja se tulee lopulta hallitsemaan koko maailmaa. Hallitusten ja perustuslakien tulee alistua poliittiselle islamille. Jos kafirien poliittiset järjestelmät eivät alistu, on käytettävä voimaa, jihadia. Jihad on aina itsepuolustusta, koska kieltäytyminen alistumasta islamille on hyökkäys Allahia vastaan. Kaikkien muslimien on tuettava jihadia. Se voi tapahtua monilla tavoilla - taistelemalla, islamin lähetystyöllä tai lahjoittamalla rahaa jihadiin.

Islamin dualistisen lakijärjestelmän, sharian, perusta asetetaan Koraanissa.


KORAANIN TILASTOJAEräs tapa mitata asian tärkeyttä, on tutkia miten useasti siihen viitataan. Voimme yksinkertaisesti laskea kuinka monta sanaa on omistettu kullekin aiheelle, jolloin voimme päätellä asian tärkeyden.

Koraani omistaa 64% tekstistä kafirille (vääräuskoiselle). "Ulkopuolisia", kafireita, käsittelevä osa islamia määritellään poliittiseksi islamiksi. Koska suurin osa Koraanista käsittelee kafiria, voimme päätellä tilastollisesti, että islam on pääasiassa poliittinen järjestelmä eikä niinkään uskonto.

Mekan kauden Koraanin väkivalta muodostuu loukkauksista ja kuolemanjälkeisestä Helvetin Tulesta. Medinassa Koraani siirtyy miekan käyttöön.

Jihadia käsittelevä osuus Koraanin tekstistä. Mekan ja Medinan kauden Koraani.


Muhammed saarnasi islamia 13 vuotta Mekassa ja sai noin 150 seuraajaa. Hän joutui muuttamaan Medinaan, missä hänestä tuli poliitikko ja sotilas. Elämänsä viimeisten yhdeksän vuoden aikana hän oli osallisena väkivallan tekoihin keskimäärin joka kuudes viikko. Hänen kuollessaan jokainen hänen valtakunnassaan oli muslimi. Muhammed onnistui politiikassa, ei uskonnossa. Voimme piirtää kuvaajan islamin kasvusta Siran ja historiallisen datan avulla.

Islamin kasvu. Uskonto - Mekka. Politiikka, Jihad - Medina.


Kasvu johtuu kahdesta eri prosessista - uskonnollisesta ja poliittisesta. Uskonnon opettaminen toi noin 12 uutta muslimia vuodessa. Politiikka ja jihad toi 10.000 uutta muslimia vuodessa, mikä on valtava muutos. Jos Muhammed olisi jatkanut saarnamiehenä, voimme laskea, että hän olisi ehtinyt käännyttää 300 muslimia ennen kuolemaansa.

Mekan kauden Koraanissa on vain vähän juutalaisvastaisia jakeita, mutta Medinan Koraani on säälimätön juutalaisia kohtaan. Medinan kauden Koraanissa on enemmän juutalaisvihaa kuin Hitlerin Mein Kampfissa.

Juutalaisviha Koraanissa tekstin määrän mukaan.
Mekan (1%) ja Medinan kauden (17%) Koraanit.
Hitlerin "Taisteluni" (7%).


Koraanin asenne naisiin on mielenkiintoinen. Seuraava kuvaaja luotiin keräämällä kaikki jakeet, joissa on jokin maininta naisista. Ne luokiteltiin sitten neutraaleihin sekä alhaiseen, tasa-arvoiseen ja korkeaan statukseen. Neutraaleja jakeita ei ole otettu tähän tutkimukseen mukaan. Korkean statuksen saavat äidit. Tasa-arvoinen status liittyy Tuomiopäivään, jolloin miehet ja naiset tuomitaan tekojensa mukaan. Naista arvioidaan kuitenkin sen mukaan, miten hyvin hän on totellut aviomiestään ja ollut hänelle kiitollinen.

Naisen asema Koraanissa (151 jaetta).
Alhainen (67%), tasa-arvoinen (25%) ja korkea asema (7%).


TÄSTÄ KIRJASTA

Tämä on kafir-keskeinen kirja, joka perustuu kriittiseen ajatteluun ja islamin lähteisiin: Koraaniin ja Siraan. Voidaan väittää (Foundational school), että on mahdotonta ymmärtää islamia ellei tunne Koraania ja sunnaa. Jotta ymmärtäisit islamia, sinun on tunnettava Muhammed ja Allah.


LISÄTIETOA

http://www.politicalislam.com/


lauantai 16. tammikuuta 2016

Sharia

4:170 Ihmiset, nyt on profeetta tullut teidän luoksenne tuoden totuuden Herraltanne; uskokaa siis omaksi hyödyksenne! Mutta jos ette usko, niin totisesti on sittenkin Jumalan vallassa kaikki taivaassa ja maan päällä; katso, Jumala on tietävä, viisas.

Sharia on islamin laki, joka perustuu Koraaniin, haditheihin (Muhammedin sanat ja teot) ja Siraan (Muhammedin elämäkerta). Islamin poliittinen päämäärä on korvata kaikki (ihmisen laatima) lainsäädäntö ja perustuslait sharialla, joka tulee Allahilta. Suurin osa shariasta perustuu sunnaan (Muhammedin esimerkkiin). Alla on kuitenkin esimerkkejä jakeista, joista näkyy, miten sharia on saanut alkunsa.


AVIOLIITTO/ERO/SEKSI

Muhammed kertasi näiden jakeiden pääkohdat naisista viimeisessä puheessaan Mekassa.
4:34 Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätköön tarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä, erottakaa heidät vuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso, Jumala on ylevä ja suuri.
4:35 Jos pelkäätte välien rikkoutumista miehen ja vaimon kesken, niin lähettäkää (heidän luokseen) erotuomariksi joku miehen suvusta ja toinen vaimon suvusta. Jos he toivovat sovintoa, niin Jumala saa aikaan yhteisymmärryksen heidän välillänsä; Jumala on totisesti tietävä, viisas.
24:30 Sano uskovaisille miehille, että he luovat katseensa maahan ja hillitsevät halujaan. Tämä on heille säädyllisintä, ja Jumala tietää mitä he tekevät. Sano myös uskovaisille vaimoille, että luovat silmänsä maahan ja hillitsevät halujaan eivätkä näyttele sulouttaan tavallisuudesta poiketen ja että huntu verhoaa heidän povensakin. Älkööt he näyttäkö sulouttaan muille kuin miehilleen tai isilleen tai apilleen tai pojalleen tai poikapuolilleen tai veljilleen tai veljiensä pojille tai sisariensa pojille tai palvelusnaisilleen tai orjattarilleen tai sellaisille palvelijoille, joilla ei ole vetoa naisiin, tai poikasille, jotka eivät ole tietoisia naisten salaisuuksista. Älkööt he siten astuko kulkiessaan, että heidän kätketyt sulonsa havaittaisiin. Kääntykää kaikki Jumalan puoleen, oi uskovaiset, jotta saisitte menestystä!
24:32 Päästäkää avioliittoon keskuudessanne olevat naimattomat naiset, ja samoin naittakaa kunnolliset orjanne sekä orjattarenne. Jos he ovat köyhiä, niin Jumala on armostaan antava heille toimeentulon, sillä Jumala on runsaskätinen, tietävä. Mutta hillitkööt ne itseään, joilla ei ole varoja mennäkseen naimisiin, kunnes Jumala armossaan antaa heidän vaurastua. Ja jos jotkut orjistanne pyytävät vapautuskirjaa, antakaa se heille, jos tiedätte heidän hyvässä ansioituneen, ja antakaa heille jotakin omaisuudestanne, jonka Jumala on teille suonut. Älkää pakottako orjatyttöjänne tämän maailman voitonhimon houkuttelemana haureuteen, jos he haluavat viettää siveätä elämää. Jos joku heidät pakottaa, niin Jumala, koska heidät on pakotettu, on heille anteeksiantavainen, armollinen.
2:221 Älkää naiko monijumalaisia naisia, elleivät he käänny uskoon. Uskovainen orjatar on totisesti parempi kuin monijumalainen vapaa nainen, vaikkapa tämä miellyttäisi teitä enemmän. Älkääkä antako tyttäriänne vaimoiksi monijumalaisille, ennenkuin he kääntyvät uskoon. Uskovainen orja on totisesti parempi kuin vapaa monijumalainen, vaikkapa jälkimmäinen miellyttäisi teitä enemmän. Nämä johdattavat teidät Tuleen, mutta Jumala kutsuu Paratiisiin ja armahdukseen ja selittää tunnusmerkkinsä ihmisille, jotta he pitäisivät ne mielessään.


Nämä jakeet ovat perusta miehen ja vaimon seksuaaliselle kanssakäymiselle.
2:223 Vaimonne ovat teidän vainionne, käykää vainiollanne mielenne mukaan, mutta suorittakaa myös ensin jotakin hyvää sielujenne puolesta. Pelätkää Jumalaa ja tietäkää, että tulette kohtaamaan hänet. Julista, Muhammed, uskovaisille ilosanomaa!
4:15 Niitä teidän naisianne vastaan, jotka tekevät huorin, on teidän kutsuttava joukostanne neljä todistajaa; jos he todistavat heidät syyllisiksi, niin pitäkää heidät eristettyinä asunnoissanne, kunnes kuolema heidät korjaa tai Jumala osoittaa heitä varten jonkun muun mahdollisuuden (uuden lainsäädännön kautta). Sellaiseen häpeään syyllistyviä on kumpaakin rangaistava, mutta jos he katuvat ja tekevät parannuksen, niin jättäkää heidät rauhaan. Katso, Jumala on sääliväinen ja laupias.
4:17 Sääliä riittää Jumalalta ainoastaan niille, jotka tekevät pahaa tietämättömyydessään, mutta sitten viipymättä katuvat. Näitä on Jumala säälivä, sillä Jumala on tietävä, viisas. Mutta mitään armoa ei ole niille, jotka tekevät pahoja töitä aina siihen saakka, kunnes ovat kuolemaisillaan ja silloin sanovat: »Nyt minä teen totisesti parannuksen», eikä niille, jotka kuolevat uskottomuudessa; heille Me olemme valmistanut tuskallisen rangaistuksen.
4:19 Teidän, jotka uskotte, ei ole lupa ottaa (edesmenneiden sukulaistenne) naisilta, vastoin heidän tahtoaan, heidän perintöään, eikä estää heitä menemästä naimisiin toisen kanssa, ottaaksenne heiltä takaisin osan siitä, minkä olette heille antaneet, paitsi jos he syyllistyvät ilmeiseen huoruuteen; vaan kohdelkaa heitä hyväntahtoisesti. Jos tunnette vastenmielisyyttä heitä kohtaan, niin voi olla, että vastenmielisyytenne kohdistuukin sellaiseen henkilöön, johon Jumala on kätkenyt paljon hyvää.
4:20 Jos haluatte ottaa (uuden) vaimon toisen (erottamanne) sijaan ja olette antaneet jälkimäiselle vaikkapa suurenkin rahasumman, niin älkää ottako mitään siitä takaisin. Kuinka anastaisittekaan sitä väärin syytöksin ja ilmeisesti syntiä tehden? Ja kuinka voisittekaan anastaa sen, kun olette viettäneet läheistä yhdyselämää toistenne kanssa ja he (vaimonne) ovat saaneet teidän juhlalliset liittolupauksenne?


MUITA LAKEJA

5:38 Varkailta taasen, olkootpa mies~ tai naispuolisia, leikatkaa kädet. Se on palkka heidän omista teoistaan ja muita varoittava kuritus Jumalalta. Jumala on mahtava, viisas. Mutta ken tekee katumuksen ja parannuksen pahoista teoistaan, häntä kohtaan on Jumala sääliväinen. Jumala on totisesti armahtava, laupias.
2:178 Teille, jotka uskotte, on määrätty verenkosto murhatapauksissa: vapaa mies vapaasta, orja orjasta ja nainen naisesta, mutta jos joku saa sen jotenkin muuten anteeksi (loukatulta) veljeltä, on se järjestettävä asianmukaisella tavalla ja hyvitettävä runsaalla mitalla. Tämä on lievitys ja laupeudenosoitus Herraltamme, mutta sitä, joka tämän jälkeen rikkoo, odottaa tuskallinen rangaistus. Verenkosto varjelee teidän henkeänne, jotta te, joilla on ymmärrystä, karttaisitte pahaa.
2:180 Teille on määrätty, että kun joku teistä on kuolemansairaana ja jättää jälkeensä jotakin omaisuutta, niin hän laatikoon rehellisesti testamentin vanhempien ja lähimpien omaisten hyväksi. Tämä on kaikkien pahaa karttavien velvollisuus. Jos joku muuttaa testamenttia, sen jälkeen kuin on sen kuullut, luetaan se synniksi vain niille, jotka sitä muuttavat. Katso, Jumala on totisesti kuuleva, tietävä. Mutta jos joku pelkää testamentin tekijän olevan harhassa tai väärässä ja oikoo asioita rakentaakseen rauhaa (perillisten välillä), niin ei sitä lueta hänelle synniksi. Jumala on totisesti armahtavainen ja laupias.
4:92 Uskovainen ei saa surmata toista uskovaista, jollei se ehkä tapahdu vahingossa. Jos joku vahingossa surmaa uskovaisen, sovittakoon sen vapauttamalla yhden uskovaisen orjan ja maksamalla täyden henkisakon surmatun suvulle, jolleivät he häntä siitä vapauta. Jos surmattu kuului viholliskansaan, mutta oli uskovainen, niin surmaaja sovittakoon sen vapauttamalla yhden uskovaisen orjan. Jos hän kuului kansaan, jonka kanssa te olette liitossa, sovittakoon surmaaja asian täydellä henkisakolla hänen suvulleen ja vapauttamalla yhden uskovaisen orjan. Se taas, jolla ei ole varoja orjan lunastamiseen, paastotkoon kaksi kuukautta peräkkäin. Tämä on Jumalan sovitus katumuksen kautta. Jumala on tietävä, viisas.
4:93 Mutta sen palkka, joka tahallisesti surmaa uskovaisen, on iankaikkisesta oleva Helvetti, sillä Jumala on vihastunut häneen, kironnut hänet ja valmistanut hänelle peloittavan rangaistuksen.

sunnuntai 10. tammikuuta 2016

Kristityt ja juutalaiset

24:51 Kun uskovaiset kutsutaan Jumalan ja Hänen lähettiläänsä luokse, jotta Hän ratkaisisi heidän asiansa, heidän on yksinkertaisesti vastattava: »Me kuulemme ja tottelemme». Tällaiset ovat niitä, jotka menestyvät.


KRISTITTYJEN JA JUUTALAISTEN LOPULLINEN ASEMA

Kun Muhammed aloitti saarnaamisensa Mekassa, hänen uskontonsa oli arabialainen. Sitten Allah rinnastettiin Jehovaan ja uskontoon tuli juutalaisia elementtejä. Kun Muhammed muutti Medinaan, hän riitaantui juutalaisten kanssa näiden kieltäessä hänen asemansa juutalaisena profeettana. Hän hävitti juutalaiset eikä enää lisännyt yhteyksiä juutalaisuuden ja islamin välillä. Lopullisessa julistuksessaan hän teki juutalaisista ja kristityistä poliittisesti toisen luokan kansalaisia, dhimmejä (heidän tulee olla alamaisia ja maksaa dhimmimaksua, jizyaa). Vain niitä juutalaisia ja kristittyjä, jotka alistuvat islamille, suojellaan.

Islam määrittelee juutalaisuuden ja kristinuskon. Todelliset kristityt ovat niitä, jotka kieltävät kolminaisuusopin ja hyväksyvät Muhammedin viimeisenä profeettana. Todelliset juutalaiset ovat niitä, jotka tunnustavat Muhammedin jumalansa Jehovan viimeisenä profeettana. Sekä kristittyjen että juutalaisten tulee hyväksyä Koraani totena Kirjoituksena ja myöntää, että Vanha ja Uusi Testamentti ovat väärennettyjä ja virheellisiä. Se, että Koraani on ristiriidassa Vanhan ja Uuden Testamentin kanssa, on todiste siitä, että kafirit ovat väärentäneet ne.

Kaikki muut juutalaiset ja kristityt seuraavat väärää uskontoa ja he ovat kafireja (vääräuskoisia).
9:29 Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

Kristityt ovat kätkeneet profetiansa, joissa ilmoitetaan Muhammedin tulemisesta ja siitä, että hän vie loppuun Kristuksen aloittaman työn. Uskominen Kristuksen jumaluuteen tarkoittaa sitä, että kieltäytyy kääntymästä islamiin. Sellaiset kristityt ovat kafireja ja vääräuskoisia. Kuten juutalaiset, ainoastaan ne kristityt, jotka alistuvat islamille ja tulevat dhimmeiksi, ja ovat sharian (islamin lain) alaisia, ovat oikeita kristittyjä. Islam määrittelee kaikki uskonnot. Muut uskonnot eivät määrittele itseään, ainoastaan islam.
5:14 Niidenkin kanssa, jotka sanovat: »Katso, Me olemme kristittyjä», Me teimme liiton, mutta he unohtivat osan siitä, mitä heille opetettiin. Sentähden Me herätimme heissä kaunan ja vihan toisiansa vastaan aina Ylösnousemuspäivään asti, jolloin Jumala tekee heille selviksi heidän kättensä työt.
5:15 Te, joiden ovat Kirjoitukset! Nyt on tullut luoksenne Meidän lähettiläämme tähdentäen teille paljon siitä, minkä talletitte Kirjoituksessa, ja jättäen paljon syrjään. Nyt on teille tullut Jumalalta valo ja selvä Kirjoitus, jonka mukaisesti Jumala ohjaa rauhan poluille niitä, jotka etsivät Hänen mielisuosiotaan. Pimeydestä tahtoo Hän päästää heidät valkeuteen ja opastaa heidät oikealle tielle.
5:17 Ne ovat todella epäuskoisia, jotka sanovat: »Katso, Jumala on Messias, Marian poika.» Sano heille: »Kuka sitten voi mitään Jumalaa vastaan, jos Hän tahtoo hukuttaa vaikkapa Messiaan, Marian pojan, ja hänen äitinsä ja ylipäänsä jok'ainoan maan päällä. Jumalan on herruus taivaassa ja maassa ja niiden välisessä avaruudessa. Hän luo mitä tahtoo, ja Jumala on kaikkivoipa.
5:72 Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: »Jumala on Messias, Marian poika»; mutta Messias sanoi: »Oi, Israelin lapset! Palvelkaa Jumalaa, - minun Herraani ja teidän Herraanne.» Totisesti, kuka ikinä rinnastaa (muita) Jumalaan, häneltä Jumala kieltää pääsyn autuuden puutarhaan, ja Hänen asuinsijansa on tuli; siellä ei ole auttajia väärintekijöille. Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: »Jumala on kolmas kolmesta.» Eihän ole muuta jumalaa kuin ainoa Jumala, ja elleivät he lakkaa niin sanomasta, lankeaa tuskallinen kuritus niiden ylitse heidän keskuudessaan, jotka ovat väärässä uskossa. Eivätkö he aio kääntyä Jumalan puoleen ja anoa Häneltä anteeksiantoa? Onhan Jumala armahtavainen, laupias.
5:75 Messias, Marian poika, on vain Jumalan lähettiläs; lähettiläät ennen häntä elivät vain aikansa; ja hänen äitinsä oli todellinen nainen; hehän sitäpaitsi molemmat söivät maallista ravintoa. Katso (Muhammed), miten Me teemme heille selviksi sanomamme, ja huomaa, miten he kääntyvät pois (totuudesta). Sano: »Palveletteko Jumalan ohella sellaista, jonka vallassa ei ole tuottaa teille vahinkoa eikä hyötyä?»


perjantai 8. tammikuuta 2016

Muhammedin lopullinen jihad

3:53 Herramme, Me uskomme siihen, mitä olet ilmoittanut, ja me seuraamme Sinun profeettaasi; merkitse meidät siis tunnustajien joukkoon.»

KHAIBAR

I756 Hudaibijan rauhansopimuksen jälkeen Muhammed viipyi Medinassa pari kuukautta ennen kuin hän kokosi armeijansa ja marssi Khaibariin, jossa sijaitsi varakkaiden juutalaisten maanviljelijöiden linnoitetut kylät, noin 160 kilometriä Medinasta.

I758 Muhammed valloitti linnoitukset yksi kerrallaan. Vankien joukossa oli kaunis juutalaisnainen nimeltä Safiya. Muhammed otti hänet seksiorjakseen. Yksi hänen miehistään oli jo valinnut tämän itselleen, mutta Muhammed vaihtoi hänet hänen kahteen serkkuunsa.

I759 Khaibarissa Muhammed antoi uusia määräyksiä seksistä vangittujen naisten kanssa.

I764 Muhammed tiesi, että jossain Khaibarissa oli piilotettuna suuri omaisuus ja niinpä hän kuulusteli juutalaista, jonka hän oletti tietävän aarteen kätköpaikan. Muhammed kidutti häntä ja lopulta hänen päänsä katkaistiin.

I764 Muhammed teki Khaibarin asukkaista ensimmäisiä dhimmejä. Dhimmillä ei ole kansalaisoikeuksia ja hänen on noudatettava sharia-lakia. Heidän arvokkain omaisuutensa takavarikoitiin ja heidät jätettiin sitten viljelemään maata. He antoivat Muhammedille puolet voitoistaan dhimmiverona, jota kutsutaan nimellä jizya.


PYHIINVAELLUS

I789 Palattuaan Khaibarista Muhammed järjesti monia ryöstöretkiä. Seitsemän vuotta Medinaan muuttamisensa jälkeen, ja vuosi Hudaibijan rauhansopimuksen jälkeen Muhammed johti muslimit Mekan Kaabaan. Siellä ollessaan hän suuteli yhtä Kaaban kivistä ja kulki Kaaban ympäri. Kun hän tuli Mustan Kiven nurkkaukseen, hän käveli sen luo ja suuteli sitä. Hän toisti tämän kolme kertaa.

I790 Kun hän oli ollut Mekassa kolme päivää, quraishit pyysivät häntä lähtemään kuten rauhansopimus edellytti. Muhammed pyysi saada jäädä vielä hääjuhliin ja lupasi kutsua myös quraishit. Quraishit kieltäytyivät ja niin Muhammed lähti.


MUTAN SOTARETKI

I791-3 Muhammed lähetti 3000:n miehen armeijan Mutaan pian palattuaan Mekasta. Muta sijaitsi Medinasta pohjoiseen, lähellä Syyriaa. Päästyään perille muslimit kohtasivat suuren Bysantin armeijan. Muslimit revittiin kappaleiksi. Bysanttilaiset olivat ammattisotilaita ja lukumääräisesti ylivoimaisia.


MEKAN VALLOITUS

I803 Hudaibijan rauhansopimuksessa oli sovittu, että Muhammed voi liittoutua muiden heimojen kanssa.

I811 Mekka oli taistellut Muhammedin liittolaisheimoa vastaan, jolloin hän hyökkäsi Mekkaan 10.000:lla miehellä rangaistaakseen heitä.

I819 Muhammed käski päälliköitään tappamaan vain ne, jotka olivat puhuneet Muhammedia vastaan. Tapettujen joukossa olivat:

  • Eräs Muhammedin kirjuri, joka oli sanonut, että kun hän kirjoitti ylös Muhammedin ilmestyksiä, hän oli joskus ehdottanut parempaa sanamuotoa ja Muhammed oli muuttanut ilmestystä kirjurin ehdotuksen mukaan. Tämä sai kirjurin menettämään uskonsa ja hänestä tuli uskonluopio.
  • Kaksi laulajatyttöä, jotka olivat tehneet satiiria Muhammedista.
  • Muslimien veronkerääjä, joka oli luopunut uskostaan (jättänyt islamin).
  • Eräs mies, joka oli loukannut Muhammedia.HUNAININ TAISTELU

I840 Kun Muhammed valloitti Mekan, ympäröivät arabiheimot ymmärsivät, että ellei häntä vastusteta, hänestä tulee koko Arabian kuningas. Hawazin arabit päättivät käydä häntä vastaan Malikin johdolla.

I842 Hän lainasi haarniskoja ja aseita varakkaalta Mekkalaiselta ja kokosi 12.000:n miehen armeijan.

I845 Muslimit olivat lähellä tappiota sinä päivänä.

9:25 Totisesti Jumala on auttanut teitä jo monella taistelukentällä ja Honain päivänä, kun ylpeilitte monilukuisuudestanne, joka kuitenkaan ei auttanut teitä vähääkään; ja maa tuli teille ahtaaksi laajuudestaan huolimatta; ja te käännyitte pakoon.
9:26 Silloin lähetti Jumala tyyneytensä lähettiläälle ja oikeauskoisille, Hän lähetti sotajoukkoja, joita te ette nähneet, ja rankaisi uskottomat. Tämä on uskottomien palkka. Sen jälkeen armahtaa Jumala kenet tahtoo, sillä Jumala on anteeksiantava, armollinen.


TABUKIN SOTARETKI

I894 Muhammed päätti käydä bysanttilaisten kimppuun. Miehet alkoivat valmistautua, mutta innostus laantui, kun sää oli kuuma, oli sadonkorjuun aika ja miehet muistivat edellisen taistelun bysanttilaisia vastaan, jossa he kärsivät kirvelevän tappion.

Mutta Koraani julisti:
9:45 Ainoastaan ne pyytävät sinulta lupaa, jotka eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään ja joiden sydämet ovat täynnä epäilyä; epäilyksessään horjuvat he sinne tänne. Jos he olisivat halunneet lähteä retkelle, he olisivat varmasti ryhtyneet varusteluihin, mutta Jumalalle oli vastenmielinen heidän lähtönsä ja Hän teki heidät hitaiksi, ja heille sanottiin: »Jääkää niiden luokse, jotka paikoillaan pysyvät!» Jos he olisivat lähteneet teidän kanssanne, he eivät olisi muuta lisänneet kuin huolianne ja kohentaneet keskuudessanne eripuraisuutta, ja joukossanne olisi ollut heitä kuuntelevia. Jumala tuntee väärintekijät. Yrittiväthän he jo aikaisemmin kiihoittaa riitoihin ja hautoivat juonia sinua vastaan, kunnes totuus tuli ilmi ja Jumalan määräykset astuivat voimaan, vaikka he olivat sitä vastaan.

I902 Kun he saapuivat Tabukiin, paikalliset kristityt maksoivat jizya-veroa. Maksaessaan veron muslimien ei ollut sallittua hyökätä heidän kimppuunsa eikä tappaa tai ryöstää heitä. Ne jotka maksavat jizyaa, ovat islamin suojeluksen alaisia.


IKUINEN JIHAD

Kaikkien näiden voittojen jälkeen jotkut muslimit ajattelivat taisteluiden olevan ohi ja he alkoivat myydä aseitaan. Jihad tunnustettiin kuitenkin normaaliksi asiaintilaksi. Koraani lausuu tästä asiasta näin:
9:122 Ei ole mahdollista kaikkien uskovaisten lähteä yhdessä retkelle; mutta miksipä ei osa jokaisesta heimosta lähtisi liikkeelle, avartuakseen uskossa ja voidakseen kotiuduttuaan varoittaa kansaansa, jotta se olisi valveilla.
9:123 Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne, ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat.
Suura 9, Koraanin viimeinen luku, sisältää kuuluisan Miekkajakeen:
9:5 Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.

I924 Koraani käsittelee sen jälkeen Tabukin sotaretken asioita. Muslimien on vastattava jihadin kutsuun. Se on pakollista. Jos sota Bysanttia vastaan olisi ollut helppo ja sotasaalis runsas, muslimit olisivat välittömästi lähteneet sotaan. Sen sijaan he keksivät tekosyitä. Muslimin ei tule vältellä taistelua eikä pihistellä sotaretken kulujen maksamisessa.
9:38 Te, jotka uskotte! Miksi te niin kiinteästi maahan juututte, kun teitä käsketään lähtemään Jumalan retkelle? Oletteko enemmän mieltyneitä tämän maailman elämään kuin tulevan? Tämän maailman mukavuus on vain vähäpätöistä verrattuna tulevaan. Jos ette lähde Jumalan retkelle, Hän on langettava teille tuskallisen tuomion ja valitseva sijaanne toisen kansan, ettekä te kykene vahingoittamaan Häntä vähääkään. Sillä Jumala pystyy tekemään kaikki halunsa mukaan.
9:40 Jos te ette auta häntä (Muhammedia), niin on Jumala kuitenkin jo antanut hänelle apunsa, kun uskottomat karkoittivat hänet erään toisen kanssa ja nämä kaksi olivat luolassa ja hän sanoi toverilleen: »Alä murehdi, onhan Jumala totisesti kanssamme!» Silloin Jumala vuodatti tyvenen rauhansa hänen mieleensä ja vahvisti häntä näkymättömin sotajoukoin, ja Hän teki uskottomain sanan mitättömäksi; mutta Jumalan sana pysyy ylinnä; Jumala on mahtava, viisas. Lähtekää retkelle, kevyesti ja myös raskaasti aseistetut, ja pankaa alttiiksi varallisuutenne ja henkenne Jumalan asian hyväksi! Tämä on parasta teille, jospa sen vain tietäisitte.

I926 Ne jotka yrittävät vältellä jihadia, ovat teeskentelijöitä. Profeetan on taisteltava heitä vastaan. He joutuvat helvettiin.

9:73 Oi, profeetta, taistele uskottomia ja ulkokullattuja vastaan, ole ankara heitä kohtaan. Heidän viimeinen asuntonsa on oleva helvetti, onneton määränpää.


YHTEENVETO MUHAMMEDIN SOTARETKISTÄ

I973 Yhdeksän vuoden aikana Muhammed osallistui henkilökohtaisesti 27:ään sotaretkeen. Muita taisteluita ja sotaretkiä oli 38. Se on yhteensä 65 sotaretkeä, mihin lukuun ei ole luettu mukaan salamurhia eikä teloituksia, keskimäärin yksi väkivaltaisuus joka kuudes viikko. Muhammedin kuollessa hänen vihollisistaan ei ollut ketään jäljellä.


keskiviikko 6. tammikuuta 2016

Muhammedin perhe-elämä

48:13 Jos joku ei usko Jumalaan ja Hänen sananjulistajaansa, Me olemme totisesti epäuskoisia varten varannut polttavan tulen.

Muhammedilla oli monia vaimoja. Koraani käsittelee yksityiskohtaisesti hänen rakkauselämäänsä.


VALHE

Kun Muhammed lähti taistelemaan islamia vastustavaa Mustaliq-heimoa vastaan, hän otti vaimonsa Aishan mukaan retkelle.

I731 Teltat purettiin ja miehet asettivat houdan [katettu istuin, ratsastaja oli siellä piilossa] kamelin selkään ja lähtivät matkaan ilman Aishaa. Kun Aisha palasi, hän huomasi toisten jo lähteneen. Nuori muslimi, joka oli jäänyt pääjoukosta jälkeen, saattoi Aishan takaisin Medinaan.

I732 Ihmiset alkoivat puhua, mielikuvitus kävi ylikierroksilla ja huhut alkoivat levitä. Tunteet kuumenivat ja miehet tarjoutuivat tappamaan huhupuheiden levittäjät. Lopulta uusi Koraanin ilmestys ratkaisi Aishan syyttömyyden tai syyllisyyden, ja kyseinen ilmestys on yhä tänä päivänä sharia-lain (islamin lain) määräys aviorikoksesta.
24:1 Tämä on suura, jonka Me olemme ylhäältä ilmaissut välttämättä noudatettavaksi ja jossa on selvät tunnusmerkkimme, jotta ottaisitte ne varteen. Haureudenharjoittajille antakaa kullekin sata iskua nahkaruoskalla, älkääkä salliko myötätuntonne heitä kohtaan estää täyttämästä Jumalan käskyä, mikäli uskotte Jumalaan ja tulevaan päivään. Joidenkuiden uskovaisten tulee olla todistajina heitä rangaistaessa. Älköön haureellinen mies naiko muuta kuin haureellisen naisen taikka pakanavaimon, ja älköön haureellinen nainen menkö muulle kuin haureelliselle taikka pakanalliselle miehelle. Tällainen avio on uskovaisilta kielletty.
24:4 Jotka syyttävät aviovaimoja haureellisesta elämästä eivätkä tuo neljää todistajaa, heille annettakoon kahdeksankymmentä raipaniskua, älköönkä heidän todistustaan milloinkaan vast'edes kuunneltako, sillä he ovat jumalattomia ihmisiä. Mutta jotka tämän jälkeen kääntyvät Jumalan puoleen ja tekevät oikein, heille Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.
24:6 Jotka syyttävät omia vaimojaan, mutta eivät voi esittää muita todistajia kuin itsensä, todistakoot neljä kertaa Jumalan nimeen olevansa ehdottomasti luotettavia ja viidennellä kerralla, että Jumalan kirous langetkoon heidän päällensä, jos valhettelevat. Mutta vaimo voi välttyä ruoskimiselta, jos hän neljästi Jumalan nimeen vannoo, että mies puhuu valhetta, ja viidennellä kerralla, että Jumalan viha häntä kohdatkoon, ellei hän puhu totta.
24:10 Mitä tapahtuisikaan, ellei Jumalan laupeus ja Hänen armonsa olisi teidän apunanne ja ellei Jumala olisi anteeksiantavainen, viisas!
24:11 Sellaisia, jotka ovat keksineet valheellisia syytöksiä, on kokonainen joukko teidän keskuudessanne. Älkää luulko, että tämä teitä vahingoittaa. Päinvastoin se on teille eduksi. Jokainen heistä saa palkkansa tekemistään synneistä, ja se heistä, joka on pääsyyllinen, on raskaan kurituksen kokeva.
24:12 Kun tämän panettelun kuulitte, miksi eivät uskovaiset miehet ja naiset uskoneet hyvää omasta kansastaan ja sanoneet: »Tämä on selvästi valheellinen syytös.» Miksi panettelijat eivät tuoneet neljää todistajaa tuekseen? Sillä kun he eivät esittäneet todistajia, he ovat Jumalan silmissä valehtelijoita.
24:14 Ellei Jumalan laupeus ja Hänen armonsa olisi tukenanne tässä maailmassa ja tulevassa, niin totisesti suuri onnettomuus olisi teitä kohdannut juorupuheen tähden, johon sotkeuduitte, koska piditte sitä kielellänne ja haastoitte sitä huulillanne, vaikka teillä ei ollut siitä mitään tietoa, ja piditte sitä pikkuasiana, vaikka se oli vakava Jumalan silmissä. Ja kun sen kuulitte, miksi ette sanoneet: »Meidän asiamme ei ole puhua tästä. Jumala armahtakoon! Tämä on kauhea parjaus.» Jumala kehoittaa, ettette milloinkaan uudelleen lankeisi sellaiseen, jos olette uskovaisia. Jumala on myös kirkastava teille merkkinsä, sillä Jumala on tietävä, viisas. Totisesti, jotka levittävät häväistysjuttuja uskovaisista, niitä kohtaa tuskallinen tuomio tässä maailmassa ja tulevassa, sillä Jumala tietää, mutta te ette tiedä.

Koska neljää todistajaa ei löytynyt, aviorikosta ei ollut tapahtunut ja huhupuheiden levittäjät saivat kahdeksankymmentä raipaniskua.
33:50 Profeetta, Me olemme totisesti vahvistanut sinun laillisiksi vaimoiksesi kaikki ne, joille olet myöntänyt lesken osuudet, sekä ne, jotka omistat Jumalan antamina orjattarina sotasaaliista, sekä setäsi tyttäret ja isäsi sisaren tyttäret, myöskin enosi tyttäret ja äitisi sisarten tyttäret, jotka kanssani pakenivat vainottuina uskonnon vuoksi; samoin on laillinen vaimosi sellainen uskovainen nainen, joka pyrkii avioliittoon kanssasi, mikäli suostut naimaan hänet. Nämä säädökset ovat nimenomaan sinua, mutta eivät muita uskovaisia varten; me tiedämme hyvin, mitä olemme heille säätänyt vaimoista ja orjattarista. Älköön siis mikään parjaus sinuun koskeko; Jumala on anteeksiantava, laupias.
33:51 Sinä saat syrjäyttää heistä kenet tahdot ja lähestyä ketä suvaitset, jopa niitäkin, joita aikaisemmin olet vieronut, eikä siitä kenelläkään ole sanottavaa; tämä kohtelu on sopivinta, jotta eivät heidän silmänsä kostuisi eivätkä he murehtisi, ja jotta he kaikki tyytyisivät siihen, mitä tahdot heille suoda. Jumala tietää, mitä on sydämissänne, sillä Jumala on tietävä, pitkämielinen.
33:52 Tämän jälkeen sinun ei ole sallittu ottaa itsellesi naisia eikä vaihtaa vaimojasi uusiin, vaikka näiden kauneus sinua miellyttäisi, vaan sinun on tyydyttävä laillisiin vaimoihisi; Jumala pitää kaikesta vaarin.


MARIA, KOPTILAINEN SEKSIORJA

Muhammed sai kaksi koptilaista (Egyptin kristittyä) orjaa. Toisen hän antoi eräälle muslimille, mutta kauniin Marian hän piti itsellään. Hän ei ottanut häntä haaremiinsa, vaan antoi hänelle asunnon toisaalla Medinassa. Maria antoi hänelle jotain, mitä hänen muut vaimonsa eivät kyenneet - poikalapsen, Ibrahimin. Muhammed jumaloi poikaa.

Haaremi oli mustasukkainen. Vaimot liittoutuivat Mariaa vastaan ja haaremista tuli vihainen ja kylmäkiskoinen. Muhammed lähti pois ja vannoi, ettei vierailisi vaimojensa luona kuukauteen ja eli sen sijaan Marian luona.

Koraani kertoo:
66:1 Profeetta, miksi haluat, ollaksesi vaimoillesi mieliksi, kieltäytyä sellaisesta, minkä Jumala on tehnyt sinulle luvalliseksi? [Muhammed piti koptilaisesta orjasta nimeltä Maria. Hafsa tapasi Muhammedin huoneestaan Marian kanssa, loukaten Hafsaa. Muhammed lupasi mustasukkaiselle Hafsalle lopettaa suhteensa Mariaan, mutta sitten hän muutti mieltään. Hafsan olisi kuulunut olla hiljaa tästä asiasta.] Onhan Jumala anteeksiantava, laupias.
66:3 Kun profeetta salaisuutena ilmoitti jotakin eräälle vaimoistaan, ja kun tämä sitten ilmaisi sen toisille [Hafsa kertoi Mariasta Muhammedin lempivaimolle Aishalle ja sitten koko haaremi tuli mustasukkaiseksi] ja Jumala antoi profeetan kaikesta tietää, moitti tämä vaimoansa [Hafsa] osasta, mutta vaikeni osasta. Ja kun hän puhui vaimolleen siitä, tämä kysyi: »Kuka on ilmoittanut sinulle tästä?» Hän vastasi: »Hän, joka on kaikkitietävä, on sen minulle ilmoittanut.»
66:4 »Jos te kumpikin [Hafsa ja Aisha], käännytte Jumalan puoleen, se on parhaaksenne; ovathan sydämenne Hänestä luopuneet; mutta jos te kumpikin pidätte yhtä puolta häntä (profeettaa) vastaan, niin on totisesti Jumala hänen suojelijansa ja samoin Gabriel sekä hurskaat uskovaiset ja lisäksi enkelit hänen auttajansa.»

Ibrahimista tuli Muhammedin suosikki. Mutta kun lapsi oli viisitoista kuukautta vanha, hän sairastui. Maria ja hänen orjasisarensa huolehtivat sairaasta lapsesta. Muhammed oli paikalla tämän kuollessa ja itki katkerasti. Muhammed joutui kärsimään arabialaisesta häpeästä, koska hänellä ei ollut miespuolista jälkeläistä.


AVIOLIITTO MINIÄN KANSSA

Muhammedilla oli kasvattipoika Zaid ja Muhammed oli ihastunut tämän vaimoon. Zaid erosi vaimostaan. Arabiassa suhde miniän kanssa oli insestiä ja kielletty, mutta ollessaan Aishan kanssa, hän sai ilmestyksen ja sanoi: "Kuka menee onnittelemaan Zeinabia ja kertoo hänelle, että Allah on siunannut avioliittomme?" Palvelustyttö lähti heti kertomaan Zeinabille hyvät uutiset. Niinpä Muhammed sai taas uuden vaimon haaremiinsa.
33.4 Jumala ei ole pannut kenenkään luomansa ihmisen rintaan kahta sydäntä eikä Hän ole luonut vaimojanne yhtäläisiksi äitienne kanssa, vaikkakin te hylkäätte vaimojanne vertaamalla äiteihinne; ei Hän liioin ole tehnyt todellisia poikianne niistä, jotka olette pojiksenne ottaneet - senhän teette vain suunne sanoilla, jota vastoin Jumala (luomistöissään) puhuu totta ja ohjaa oikeaan. Vahvista (poikien) luonnollisia sukulaisuussuhteita isiinsä, sillä se on otollisempaa Jumalalle, mutta jos et tunne heidän oikeita isiään, pidä heitä uskonveljinä ja ystävinä; ei lueta syyksenne, jos te näissä asioissa erehdytte, paitsi milloin tahallanne niin teette; sillä Jumala on anteeksiantava, laupias.
33:36 Ei ole oikeauskoisella miehellä eikä naisella valinnan varaa sellaisessa asiassa, jonka Jumala ja hänen sananjulistajansa ovat jo ratkaisseet; kuka ikinä on tottelematon Jumalalle ja Hänen sananjulistajalleen, hän ilmeisesti kulkee harhaan. Hänelle (Zaidille), joka oli Jumalan ja sinun omassa suosiossasi, sinä sanoit: »Pidä vaimosi luonasi ja noudata tarkoin velvollisuuksiasi Jumalaa kohtaan!» Ja sinä salasit sydämeesi sen, minkä Jumala sitten toi valoon , ja sinä pelkäsit ihmisten mielipidettä, vaikka Jumalalla oli parempi oikeus vaatia, että sinä Häntä pelkäisit. Mutta kun Zaidilta oli mennyt kaikki halu elää hänen kanssaan, Me annoimme hänet sinulle vaimoksi, jotta uskovaisille ei olisi synniksi ottaa aviokseen ottopoikiensa vaimoja, joihin nämä ovat kyllästyneet; sillä Jumalan säädöstä on noudatettava. Eikä voi olla siinä vääryyttä, että Profeetta menettelee niin kuin Jumala on käskenyt; näin Jumala suhtautui entisiinkin Profeettoihin, Jumalan käsky on ehdoton säädös. 

Koska Zaid oli adoptoitu, ei hän ollut varsinainen poika, joten kyseessä ei ollut insesti. Suunnilleen näihin aikoihin annettiin käsky hunnuttaa naiset. Vaimoista tuli uskovaisten äitejä eivätkä he voineet naida Muhammedin kuoltua.
33:55 Profeetan vaimoja kohtaan ei ole moittimisoikeutta heidän isillään eikä pojillaan enempää kuin heidän veljillään, veljiensä pojilla, sisartensa pojilla, vielä vähemmän heidän heimonsa naisilla tai orjattarilla. Tästä Jumalan määräyksestä on pidettävä vaari, sillä Jumala kelpaa kaiken todistajaksi. 

maanantai 4. tammikuuta 2016

Jihad, juutalaisten alistaminen

58:20 Totisesti ne, jotka vastustavat Jumalaa ja Hänen sananjulistajaansa, kuuluvat viheliäisimpien joukkoon. Jumala on sanonut: »Totisesti olen Minä voittava, Minä ja sananjulistajani.» Totisesti on Jumala voimakas, mahtava.

PUHDISTUS

I653 Muhammed hyökkäsi nyt toisen Medinan juutalaisheimon kimppuun. Hänen armeijansa alkoi piirittämään heidän linnoitustaan. Nämä juutalaiset viljelivät Arabian parhaimpia taateleita. Muhammed katkoi ja poltti taatelipalmuja heidän nähtensä, jolloin häntä syytettiin arabialaisten sotasäännösten rikkomisesta.

I653 Toiset juutalaisheimot olivat luvanneet tulla heidän avukseen, mutta ne eivät nousseet vastustamaan islamia. Jäätyään ilman tukea saarretut juutalaiset tekivät sopimuksen Allahin lähettilään kanssa. He joutuivat lähtemään maanpakoon ja luopumaan omaisuudestaan.

I654 Taatelipalmujen polttaminen aiheutti ongelman, mutta Koraani antaa tähän ratkaisun:

59:2 Hän ensimmäisessä maastamuutossa karkoitti kodeistaan ne Pyhän kirjan saajista , jotka olivat epäuskoisia. Te ette luulleet, että he siirtyisivät pois, ja he uskoivat, että heidän linnoituksensa suojelisivat heitä Jumalaa vastaan, mutta Jumala tuli heidän luokseen sieltä, mistä he eivät odottaneet, ja nosti pelon heidän sydämiinsä, niin että he hävittivät talonsa omin käsin ja uskovaisten avulla. Ottakaa siis tästä oppiaksenne te, joilla on silmät.
59:3 Ja ellei Jumala olisi määrännyt heille karkoitusta, Hän olisi varmasti antanut heille kärsimyksiä tässä maailmassa; ja tulevassa elämässä heitä odottaa tulen tuska. Näin on, koska he vastustivat Jumalaa ja Hänen sananjulistajaansa; sillä jos joku vastustaa Jumalaa, on Jumala totisesti ankara rangaistessaan.
59:5 Jos olette kaataneet jonkun palmun tai jättäneet sen pystyyn juurilleen, on tämä tapahtunut Jumalan tahdosta ja jotta Hän saattaisi tottelemattomat häpeään. Ja noilta ihmisiltä saatua sotasaalista, jonka Jumala antoi sananjulistajalleen, ei saatu siksi, että te ahdistitte heitä hevosin tai ratsukameelein, vaan Jumala antaa sananjulistajilleen vallan kenen suhteen tahtoo, sillä Jumala voi tehdä kaiken, mitä haluaa.


VALLIHAUDAN TAISTELU

I669 Mekkalaiset kokosivat armeijan ja lähtivät Muhammedia vastaan. Muhammedilla oli kuitenkin monia vakoilijoita Mekassa, joten hän sai pian tietää asiasta ja kaivautti vallihaudan kaupungin suojaksi.

I677-683 Vallihauta sai mekkalaiset turhautumaan. Sää oli huono ja liittolaiset eivät luottaneet toisiinsa. Kaksikymmentä päivää kestäneen piirityksen aikana vain kourallinen miehiä kaatui taistelussa. Mekkalaiset purkivat leirinsä ja lähtivät takaisin. Muhammed oli voittanut.

33:9 Te, jotka uskotte, muistelkaa Jumalan suosiota teitä kohtaan, silloin kun vihollisjoukot hyökkäsivät päällenne ja Me niitä vastaan lähetimme tuiman tuulen ja (enkelien) joukot, joita ette nähneet: Jumala tietää, mitä teille tapahtuu.
33:10 Vihollisenne hyökkäsivät kimppuunne ylängöltä ja laaksosta, ja teiltä silmät samenivat, sydän nousi kurkkuun ja te aioitte ajatella kaikenlaista Jumalasta. Silloin koetettiin uskovaisia ankaralla koettelemuksella. Tekopyhät ja heikkosydämiset alkoivat parjata: »Jumala ja Hänen sananjulistajansa lupailivat meille (voittoa) vain pettääkseen meitä.» Eräät heistä sanoivat: »Jasripin kansa, tämä ei ole teidän paikkanne (taistellaksenne), vaan palatkaa koteihinne!» Ja osa heistä pyysi profeetalta lupaa sanoen: »Varmasti meidän kotimme ovat vaarassa», vaikka ne eivät olleet vaarassa, - he vain halusivat paeta pois.
33:14 Mutta jos muslimien viholliset olisivat tulleet muulla tavoin (kaupunkiin) ja kehoittaneet näitä yhtymään heidän sotajuoneensa, nämä olisivat varmasti sen tehneet, jopa seuranneet heitä ulos kaupungistakin. Ja kuitenkin he olivat aikaisemmin antaneet Jumalalle lupauksen, etteivät käänny pakoon; ja heidän on vastattava lupauksestaan Jumalalle. Sano: »Ei teille ole hyötyä siitä, että yritätte paeta kuolemaa ja taistelua, sillä joka tapauksessa annetaan teille vain vähän armonaikaa.» Sano: »Kenet löydätte, joka estäisi Jumalan teille pahaakin tekemästä, jos Hän niin tahtoisi, mutta Hänhän tarkoittaa teille hyvää.» Eivät he löydä itselleen ketään suojelijaa eivätkä auttajaa paitsi Jumalan.


RATKAISU JUUTALAISKYSYMYKSEEN

I684 Taistelun jälkeen Muhammed piiritti juutalaisia kaksikymmentäviisi päivää. Lopulta juutalaiset tarjosivat kohtalonsa Saad-nimisen muslimin käsiin, joka oli ollut heidän liittolaisensa aikaisemmin. Hänen tuomionsa oli yksinkertainen. Tapetaan kaikki miehet, takavarikoidaan heidän omaisuutensa ja otetaan naiset ja lapset vangeiksi. Muhammed sanoi: "Olet antanut Allahin tuomion."

I690 Vangit vietiin Medinaan. He kaivoivat hautansa Medinan torille. Pitkän päivän aikana 800 juutalaista kohtasi kuolemansa. Muhammed ja hänen kaksitoistavuotias vaimonsa istuivat iltaan asti katselemassa teloituksia. Allahin Lähettiläs tappoi jokaisen juutalaismiehen.

I693 Muhammed otti juutalaisten omaisuuden sekä naiset ja lapset ja jakoi ne muslimien kesken. Muhammed otti itselleen kuuluvan viidenneksen orjista ja lähetti erään muslimin myymään naiset läheiseen kaupunkiin seksiorjiksi. Muhammed hankki seksiorjien myynnistä saamillaan rahoilla hevosia ja aseita.

I693 Muhammed otti vielä yhden sotasaaliin. Kauneimman juutalaisnaisen nautinnokseen.

I696-7 Vallihaudan taistelussa voittaja oli Allah. Allah antaa muslimeille voiman ja tahdon. Mitä tahansa kafirit tekevätkään, Allah voittaa heidät lopulta.

33:25 Jumala torjui uskottomien raivoisan hyökkäyksen; he eivät voittaneet mitään, ja Jumala oli oikeauskoisten suojana taistelussa, sillä Hän on väkevä ja mahtava. Hän masensi nekin, jotka olivat saaneet kirjoituksen, ja kylvi kauhua heidän sydämiinsä; osan heistä te tapoitte ja loput otitte vangiksi. Ja Hän antoi teille perinnöksi heidän maansa, asumuksensa, omaisuutensa ja nekin alueet, joihin jalkanne eivät vielä ole astuneet, sillä Jumalalla on valta yli kaiken.

Koraanin viimeinen sana juutalaisista:

5:12 Jumala teki muinoin liiton Israelin lasten kanssa, ja Me korotimme heidän keskuudestaan kaksitoista johtomiestä, ja Jumala sanoi: »Katso Minä olen kanssanne. Jos te suoritatte hartautenne säännöllisesti, annatte almuja, uskotte lähettiläihini, tuette heitä ja lainaatte Jumalalle jalon korottoman lainan, niin Minä totisesti annan syntinne anteeksi ja päästän teidät huvitarhoihin, joissa purot solisevat. ja se teistä, joka tämän jälkeen ei usko, joutuu harhaan oikealta tieltä.»
5:13 Ja siksi, että he rikkoivat liittonsa, Me olemme kironnut heidät ja kovettanut heidän sydämensä. He sotkevat Kirjoituksen sanojaja ovat unohtaneet osan siitä, mitä heille opetettiin  [islam väittää, että juutalaiset poistivat viittaukset Muhammediin kirjoituksistaan].  Lakkaamatta havaitset kieroa menettelyä kaikkien heidän puoleltansa, lukuunottamatta muutamia harvoja. Mutta siedä heitä ja anna anteeksi; katso, Jumala rakastaa jalomielisiä.