lauantai 12. joulukuuta 2015

Jihad, takaisku

4:14 Mutta sen, joka on tottelematon Jumalalle ja Hänen lähettiläälleen ja rikkoo Hänen asetuksiaan, Hän on johdattava Tuleen, jossa hän iankaikkisesti on pysyvä; häntä odottaa häpeällinen rangaistus.

UHUDIN TAISTELU

I555 Badrin taistelun hävinneet puhuivat Mekkaan palattuaan näin: "Quraishin miehet, Muhammed on tappanut parhaat miehenne. Antakaa meille rahaa, jotta voimme kostaa hänelle." Rahat kerättiin ja miehet palkattiin. Armeija muodostettiin.

I558 Mekkalaiset leiriytyivät Medinan lähistölle valmiina taisteluun. Muhammed marssi tuhannen miehen kanssa mekkalaisia vastaan Uhudin vuoren juurelle.

Muhammed hävisi taistelun, koska muslimien jousimiehet eivät totelleet hänen käskyään, vaan lähtivät tavoittelemaan vetäytyvien mekkalaisten omaisuutta. Mekkalaiset ryhmittyivät uudelleen ja voittivat taistelun.


KORAANI JA UHUDIN TAISTELU

Miten muslimit saattoivat hävitä taistelun Uhudissa vaikka edeltävässä Badrin taistelussa Allah oli lähettänyt enkeleitään avuksi ja muslimit olivat voittaneet ylivoimaisen vihollisen?

I594 Kaksi muslimiklaania kyseenalaisti taisteluun osallistumisen. Mutta Allah oli heidän ystävänsä ja he eivät epäilleet islamia ja lähtivät taisteluun, sillä he uskoivat Allahiin ja Muhammediin.

3:121 Entä kun sinä, Muhammed, varhain eräänä aamuna jätit kotiväkesi sijoittaaksesi uskovaiset taistelupaikoilleen (Jumala kaikki kuuli ja tiesi) ja kun joukostanne kaksi osastoa oli menettää rohkeutensa (mutta Jumala oli heidän tukensa; uskovaiset turvautuvat Jumalaan). Olihan Jumala auttanut teitä Bedrin taistelussa , kun olitte huonommassa asemassa; antakaa siis Jumalalle kunnia, jotta olisitte kiitollisia! Silloin sinä sanoit uskovaisille: »Eikö teille riitä, että Herranne tukee teitä kolmella tuhannella Ylhäältä lähetetyllä enkelillä?» Niin, jos olette kärsivällisiä ja pelkäätte Jumalaa ja viholliset yllättävät teidät äkkirynnäköllä, on Herranne tukeva teitä viidellä tuhannella enkelinä, joilla on erityiset merkit.
3:126 Tämän antoi Jumala teille rohkaisevana ilosanomana, jotta sydämenne rauhoittuisivat sen kautta - apu tulee ainoastaan Jumalalta, mahtavalta viisaalta - jotta Hän murskaisi uskottomat ja kaataisi heidät, niin että he peräytyisivät saavuttamatta sitä, mitä tahtoivat. Sinua, Muhammed, ei koske vähääkään, armahtaako Hän heitä vai rankaisee, sillä he ovat väärintekijöitä. Jumalalle kuuluu kaikki taivaassa ja maan päällä. Hän antaa anteeksi kenelle tahtoo ja rankaisee ketä tahtoo; niin, Jumala on sääliväinen ja laupias.

I595 Syy tappioon oli se, että jousimiehet eivät pysyneet asemissaan. Kun he näkivät, että mekkalaiset menettivät yhteyden leiriinsä, he juoksivat ryöstämään sotasaalista. He jättivät ahneuksissaan tottelematta Muhammedin käskyä. Niinpä heidän tulisi aina totella Muhammedia, joka puhuu Kaikkivaltiaan nimissä. Niiden, jotka eivät totelleet käskyä, tulee anoa anteeksiantoa. Jos he myöntävät virheensä ja katuvat, he voivat yhä saada palkkansa Taivaassa.

I597 Allah antoi mekkalaisten voittaa asettaakseen muslimit koetukseen. Nyt he tuntisivat itsensä. Ovatko he Muhammedin ystäviä vain hyvällä säällä vai voivatko he nähdä virheensä? Jos he ovat kuuliaisia Muhammedille, heistä voi tulla tosi muslimeja. Tosi muslimi ei koskaan menetä moraaliaan eikä koskaan vaivu epätoivoon.

I596 Jos olette haavoittuneet taistelussa tai kärsineet menetyksiä, muistakaa että myös kafirit ovat kärsineet.

3:140 jos teitä kohtasi isku, niin on yhtä ankara isku kohdannut (uskottomia) ihmisiä tätä ennen . Me annamme ihmisten kesken päivien vaihdella, jotta Jumala tulisi tuntemaan ne, jotka uskovat, ja voisi hankkia itselleen todistajia teidän keskuudestanne - väärintekijöitä ei Jumala rakasta - ja jotta Jumala voisi koetella uskovaisia ja tuhota uskottomat.

I596 Muslimien on ymmärrettävä, että Allah puhdistaa heidät näillä koetuksilla, joista yhden he ovat juuri kokeneet. Ne jotka ovat tosi uskovaisia, eivät menetä rohkeuttaan.

3:142 Vai luuletteko, että saatte astua Paratiisiin, ennenkuin Jumala tuntee ne teistä, jotka olivat taisteluvalmiit, ja ennenkuin Hän tuntee ne, jotka ovat kestäviä? Toivoittehan kuolemaa, ennenkuin kohtasitte sen (kentällä), mutta nyt olette nähneet sen omin silmin. Muhammed on vain lähettiläs; edesmenneet profeetat ovat ennen häntä olleet (Jumalan) lähettiläitä; jos hän kuolee tai kaatuu, peräydyttekö te silloin? Jos joku peräytyy, ei hän voi vahingoittaa Jumalaa vähääkään, mutta kiitolliset Jumala on palkitseva.
3:145 Ei yksikään sielu kuole muuten kuin Jumalan sallimuksesta, Kohtalon kirjassa määrätyllä hetkellä. Sille, joka toivoo itselleen palkkaa tässä elämässä, annamme sen mukaan, ja sille, joka toivoo palkkaa tulevassa elämässä, annamme hänen toivomuksensa mukaan, ja Me olemme palkitseva kiitolliset. Monta oli profeettaa, joiden keralla taisteli joukko uskollisia (seuraajia); eivät he lannistuneet mistään, mikä kohtasi heitä Jumalan sotaretkellä, eivät he horjuneet eivätkä masentuneet. ja Jumala rakastaa kestäviä.

I599 Älkää luulko, että jihad on päättynyt. Kohta islam aiheuttaa kafireille kauhua.

3:149 Jos te jotka uskotte, olette epäuskoisille kuuliaisia, saattavat he teidät peräytymään, ja te palaatte häviön kärsien. Mutta onhan Jumala suojelijanne, niin, Hän on paras auttaja. Me lähetämme äkkiä pelästyksen epäuskoisten sydämiin, koska he Jumalan rinnalla pitävät muita jumaluusolentoja, joiden palvelemiseen Hän ei ole antanut mitään oikeutta. Heidän asunnokseen tulee Tuli; kauhea on jumalattomien olinpaikka.

I599 Olitte hyvässä vauhdissa kafireiden tappamisessa ja olitte vähällä hävittää kafirit maan päältä, Allahille kiitos. Mutta sitten te ette totelleet Muhammedia.

3:152 Onhan Jumala pitänyt teille antamansa lupauksen, kun Hänen avullaan olitte voitokkaita, kunnes osoittauduitte pelkureiksi, kiistelitte keskenänne määräyksistä ja olitte tottelemattomia, senjälkeen kuin Hän jo näytti teille mitä toivoitte (taistelun tuloksen). Jotkut teistä halusivat tämän elämän hyvyyttä ja toiset teistä halusivat kuoleman jälkeistä elämää. Siksi Hän käänsi teidät pakoon vihollistenne edessä koetellaksensa teitä. Kuitenkin Hän on jo armahtanut teitä, Jumala on runsas jalomielisyydessään uskovaisia kohtaan.
3:153 Kun läksitte taistelukentällä toisistanne välittämättä ja profeetta huusi jälkeenne (kutsuen taistelemaan), lähetti Hän teille palkkioksi ahdinkoa ahdingon lisäksi, jottette murehtisi sitä (saalista), minkä olitte menettäneet, tai (iskua) mikä oli kohdannut teitä. Katso, Jumala tietää teidän työnne.

I601 Taistelun jälkeen toiset olivat rauhallisia, mutta toiset olivat ahdistuneita, koska he eivät luottaneet Allahiin. Teeskentelijät eivät ottaneet vastuuta, vaan syyttivät toisia epäonnistumisesta. Jos oltaisiin tehty heidän tavallaan, kaikki olisivat olleet turvassa.

3:154 Ahdinkonne jälkeen Hän lähetti teille turvallisuuden tunteen ja unen, joka valtasi osan teistä. Toiset teistä taas kiihoittivat itseään väärillä kuvitteluilla Jumalasta. He sanoivat: »Onko meillä oikeastaan tekemistä tämän asian kanssa?» Sano: »Koko asia on Jumalan». He salasivat sydämessään jotakin, jota eivät sinulle ilmaisseet, ja sanoivat: »Jos meille olisi tarkoitettu jokin tulos tästä asiasta, ei meitä olisi lyöty täällä». Sano: »Vaikka olisitte olleet taloissanne, niin totisesti olisivat ne, joiden kuolema oli määrätty, saaneet surmansa kentälle. Tämä (sallittiin sen vuoksi, että Jumala koettelisi, mitä kätkeytyy rintaanne, ja tutkisi sen, mikä on teidän sydämissänne.» Jumala tuntee sydänten sisimmät aivoitukset. Katso, ne teistä, jotka kääntyivät pakoon sinä päivänä, kun molemmat sotajoukot kohtasivat toisensa, saattoi Saatana lankeamaan jonkun heidän tekonsa tähden; mutta Jumala on armahtanut heitä, Jumalahan on totisesti anteeksiantava ja lempeä.

Allah palkitsee ne, jotka kuolevat jihadissa.

3:156 Te, jotka uskotte, älkää olko niiden kaltaisia, jotka ovat uskottomia ja sanovat veljistään, kun he ovat matkalla tai lähtevät sotaan: »Jos he olisivat jääneet luoksemme, eivät he olisi kuolleet tai kaatuneet.» Jumala vain sallii sen, mikä on tapahtunut, kirvellä heidän sydämissään. Jumala antaa sekä elämän että kuoleman, ja Jumala näkee mitä teette.
3:157 ja jos kaadutte tai kuolette Jumalan sotaretkellä, niin on totisesti Jumalan anteeksianto ja lupaus parempi kuin kaikki se maallinen, mitä olette saaneet kootuksi. Ja jos muuten kuolette tai sodassa kaadutte, niin Jumalan luokse teidän on kokoonnuttava.

I603 Muslimien tappio oli koetus, jonka he itse aiheuttivat päätöksillään.

3:165 Ja kun isku kohtasi teitä teidän annettuanne (vastustajillenne) kaksi kertaa raskaamman iskun, miksi sanoitte: »Mistä tämä johtuu?» Sano (heille, Muhammed): »Se johtuu teistä itsestänne». Jumalahan on kaikkivaltias. Ja se, mikä sattui teille sinä päivänä, kun molemmat joukot kohtasivat toisensa, tapahtui Jumalan sallimuksesta ja jotta Hän tuntisi uskovaiset ja tuntisi teeskentelijät, ne, joille sanottiin, »Tulkaa ja taistelkaa Jumalan asian puolesta tai torjukaa heidät!» ja he vastasivat: »Jos osaisimme taistella, niin seuraisimme teitä.» Sinä päivänä he olivat lähempänä uskottomuutta kuin uskoa. Huulillaan he sanoivat sellaista, mitä ei ollut heidän sydämissänsä, mutta Jumala tuntee parhaiten, mitä he salaavat.
3:168 Niille, jotka itse istuessaan kotona sanoivat (taistelevista) veljistään: »Jos he olisivat kuulleet meitä, eivät he olisi kaatuneet», (heille) sano: »Torjukaa sitten kuolema omalta kohdaltanne, jos puhutte täyttä totta!»
3:169 Mutta älkää pitäkö kuolleina niitä, jotka ovat kaatuneet Jumalan sotaretkellä. Ei, he elävät Herransa luona, saaden kukin osansa, riemuiten siitä, mitä Jumala on runsaudestaan heidän ylitseen vuodattanut, ja iloiten niistä, jotka seuraavat heidän jälkiänsä, mutta eivät vielä ole heitä saavuttaneet. Ei mikään pelko ole saava heitä valtaansa, eikä heidän tarvitse murehtia. He iloitsevat Jumalan armosta ja mielisuosiosta ja siitä, ettei Jumala anna uskovaisten palkan mennä hukkaan.
3:172 Hyvää tekeviä ja Jumalaa pelkääviä niiden joukossa, jotka tottelivat Jumalaa ja profeettaa, kun isku heitä kohtasi, odottaa suuri palkka, niitä, joille ihmiset sanoivat, että pelottavat sotavoimat olivat kokoontuneet heitä vastaan, mutta tämä vain lisäsi heidän uskoaan, ja he vastasivat: »Jumalassa on meille (voimaa) kylliksi. Hän on paras tukemme ja turvamme.» He palasivat Jumalan armon turvissa mitään pahaa kohtaamatta. He etsivät Jumalan mielisuosiota, ja Jumala on ylenmäärin suosiollinen.

I606 Kafirien menestys on vain väliaikaista. He kasvavat pahuudessaan ja he saavat rangaistuksensa. Allah ei hylkää uskovia. Tämä koetus erottaa heikot vahvoista. Niiden, joilla on omaisuutta, tulee käyttää sitä Allahin hyväksi.

3:175 Tosin Saatana peloittelee teitä ystävillänsä, mutta älkää pelätkö heitä, vaan pelätkää Minua, jos olette uskovaisia! Ne, jotka kevein askelin käyvät uskottomuuteen, älkööt katkeroittako sinua; he eivät voi vähääkään vahingoittaa Jumalaa. Jumala ei näe hyväksi antaa heille mitään osaa tulevassa elämässä; heitä odottaa kauhea rangaistus. Ne, jotka vaihtavat uskon uskottomuuteen, eivät totisesti voi vahingoittaa Jumalaa; heitä uhkaa tuskallinen rangaistus.
3:178 Uskottomat älkööt luulko, että elinkautinen armonaika, jonka Me heille annamme, on heille onneksi; Me annamme heille aikaa ainoastaan siksi, että heidän syntinsä enenisivät. Katso, heitä odottaa häpeällinen rangaistus.

JIHAD SALAMURHAN KAUTTA

Uhudin jälkeen monet arabian heimot liittoutuivat Sufyan Ibn Khalidin johdolla. Muhammed järjesti salamurhajuonen hänen tappamisekseen, sillä johtajan kuoltua liittouma hajoaisi. Niinpä salamurhaaja tappoi Sufyanin, leikkasi hänen päänsä irti ja palasi Medinaan.

Abdullah esitteli Muhammedille tämän vihollisen pään. Muhammed oli kiitollinen ja lahjoitti hänelle sauvansa. Hän sanoi: "Tämän on merkki meidän välillämme Ylösnousemuksen päivänä. Hyvin harvoilla on tällainen tuki sinä päivänä." Abdullah kiinnitti sauvan huotraansa.

maanantai 16. marraskuuta 2015

Jihad, juutalaisten karkotus

61:11 Uskokaa Jumalaan ja Hänen sananjulistajaansa ja asettakaa voimanne, rikkautenne ja henkenne Jumalan asian palvelukseen; näin on teille parasta, jospa sen ymmärtäisitte.

QAINUQAN JUUTALAISTEN TAPAUS

I545 Medinassa oli kolme juutalaisheimoa. Bani Qainuqat olivat kultaseppiä ja he asuivat linnoitetuissa kortteleissaan. Muhammed sanoi, että he olivat rikkoneet sopimusta, jonka he solmivat Muhammedin kanssa tämän tultua Medinaan. Miten he olivat sitä rikkoneet, on epäselvää.

I545 Muhammed kokosi juutalaiset torille ja sanoi: "Oi juutalaiset, varokaa, ettei Allah kosta teille samoin kuin mitä tapahtui Quraishille. Kääntykää islamiin. Te tiedätte, että olen teille lähetetty profeetta. Löydätte sen omista kirjoituksistanne."

I545 He vastasivat: "Oi Muhammed, näytät ajattelevan, että olemme sinun kansaasi. Älä petä itseäsi. Olet tappanut ja voittanut muutamia Quraishin kauppiaita, mutta me olemme sotilaita ja kykeneviä miehiä."

I545 Koraani vastaa:

3:12 Sano niille, jotka ovat uskottomia: »Te joudutte tappiolle ja teidät karkoitetaan Helvettiin». Mikä surkea olinpaikka! Olihan teille jo tunnusmerkkinä kaksi sotajoukkoa, jotka kohtasivat toisensa, toinen taisteli Jumalan asian puolesta, toinen oli uskoton. Toiset arvioivat silmämäärin vihollisensa kaksi kertaa lukuisammiksi, kuin he olivat, sillä Jumala tukee voimallaan ketä tahtoo. Tässä on totisesti esimerkki niille, joilla on silmät nähdä.

I546 Hieman myöhemmin Muhammed piiritti juutalaiskorttelin. Kumpikaan toisista juutalaisheimoista ei tullut heidän avukseen. Lopulta juutalaiset antautuivat uskoen tulevansa surmatuiksi vangitsemisensa jälkeen.

I546 Mutta eräs arabi, joka oli heidän liikekumppaninsa, lähestyi Muhammedia ja sanoi: "Oi Muhammed, kohtele hyvin asiakkaitani." Muhammed ei välittänyt hänestä. Liittolainen toisti pyyntönsä ja taas Muhammed jätti hänet huomiotta. Liittolainen tarttui Muhammedia vaatteista ja suututti Muhammedin, joka sanoi: "Päästä minut!" Liittolainen sanoi: "En, sinun on kohdeltava hyvin minun asiakkaitani. He ovat suojelleet minua ja nyt sinä aiot tappaa heidät kaikki? Pelkään mitä sitten tapahtuu." Vastaus on Koraanissa:

5:51 Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, - he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin.
5:52 Mutta heidän ystävikseen näette te rientävän sellaisten, joiden sydämiä tauti tärvelee ja jotka sanovat: »Me pelkäämme onnettomuuden meitä kohtaavan.» Nyt voikin tapahtua, että Jumala antaa (muslimeille) voiton heistä tai lähettää rangaistuksen suoraan Itseltään, niin että he joutuvat katumaan sitä, mitä sisimmässään salailivat.
5:53 Tällöin oikeauskoiset sanovat: »Nämäkö ovat niitä, jotka vannoivat Jumalan nimeen pyhimmät valansa, että varmasti kuuluvat teihin?» Heidän tekonsa tulevat mitättömiksi ja itse he joutuvat häviölle. Te, jotka uskotte! Jos teistä tulee uskonluopioita, silloin Jumala nostaa itselleen kansan, jota Hän rakastaa ja joka rakastaa Häntä, ollen sävyisä oikeauskoisia kohtaan, urhea uskottomia vastaan, eteenpäin pyrkivä Jumalan tiellä, pelkäämättä arvostelijain moitteita. Tällainen on Jumalan armo, Hän osoittaa sen kenelle suvaitsee, sillä Jumala on ääretön, tietävä.

Muhammed karkotti juutalaiset ja takavarikoi heidän koko omaisuutensa.AL QARADAN RYÖSTÖRETKI

I547 Muhammedin voitto Badrissa ja käynnissä oleva jihad sai Quraishin muuttamaan Syyrian kauppareittiään. Muslimit yllättivät heidät ja vaikka quraishit onnistuivat pakenemaan saivat Muhammedin miehet ryöstettyä karavaanin arvotavarat, mukaan lukien hopeaa. Ryöstösaalis vietiin Muhammedille Medinaan.TAPPAKAA JOKAINEN JUUTALAINEN JONKA SAATTE KÄSIINNE

I554 Allahin Lähettiläs sanoi: "Tappakaa jokainen juutalainen, jonka saatte käsiinne." Muhayyisa kuuli tämän ja hyökkäsi liikekumppaninsa juutalaisen kauppiaan kimppuun ja tappoi hänet. Hänen veljensä ei ollut muslimi ja hän kysyi miten hän saattoi tappaa miehen, joka oli ollut hänen kumppaninsa monissa liiketoimissa. Muslimi sanoi, että jos Muhammed käskisi hänen tappaa oma veljensä, niin hän tekisi sen viipymättä. Hänen veljensä sanoi: "Tarkoitatko, että jos Muhammed käskisi leikata pääni irti, niin sinä tekisit sen?" "Kyllä", oli vastaus. Silloin vanhempi veli sanoi: "Allahin nimeen, uskonto joka pystyy tuohon on ihmeellinen." Ja hän päätti siinä paikassa kääntyä muslimiksi.


lauantai 26. syyskuuta 2015

Jihad, sota kaikkia vastaan

4:42 Sinä päivänä ne, jotka olivat uskottomia ja tottelemattomia profeetalle, toivovat, että maa heidät peittäisi, eivätkä he pysty salaamaan mitään Jumalalta.

Muslimit olivat köyhiä ja mekkalaiset olivat rikkaita. Muslimit ajettiin pois Mekasta ja Muhammed janosi kostoa. Hän alkoi hyökätä Mekan karavaanien kimppuun.


JIHAD - ENSIMMÄINEN TAPPO

I415-423 Muhammed lähetti sotilaitaan seitsemän kertaa ryöstämään Mekkaan meneviä karavaaneja. Yhdelläkään retkellä ei kuitenkaan löydetty karavaaneja.

I423-4 Sitten Muhammed lähetti Abdullahin matkaan kahdeksan miehen kanssa. He esittivät hämäyksen vuoksi olevansa pyhiinvaeltajia saadakseen tapettua miehet ja ryöstettyä omaisuuden. Mekkalaiset syyttivät Muhammedia sotarikolliseksi, joka oli rikkonut arabien sopimusta olla hyökkämäättä pyhän kuukauden aikana.

Koraani sanoo:
2:216 Teidät on määrätty sotimaan, vaikka se on teille vastenmielistä. Mutta voi sattua, että teillä on vastenmielisyys jotakin asiaa kohtaan, vaikka se on teille hyödyllinen, ja voipa sattua, että teillä on halu johonkin, vaikka se on vahingollista teille. Jumala tietää, mutta te ette tiedä. 
He kysyvät sinulta, Muhammed, onko taisteltava rauhoitetun kuukauden aikana. Sano: »Taisteleminen sen aikana on raskas synti; mutta käännyttäminen Jumalan tieltä, Jumalan kieltäminen, Rauhoitetun temppelin häpäiseminen ja kävijöiden ajaminen pois sieltä on vielä pahempaa Jumalan silmissä. Sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha.» He eivät lakkaa sotimasta teitä vastaan, ennenkuin ovat saaneet, mikäli voivat, teidät luopumaan uskonnostanne. Mutta niiden teot, jotka luopuvat uskonnostaan ja kuolevat uskottomuudessaan, tulevat olemaan turhia sekä tässä että tulevassa elämässä, heistä tulee Tulen asukkaita ja he pysyvät siinä iankaikkisesti.

TAISTELU ALLAHIN PUOLESTA - BADR

i428 Muhammed oli hyvin onnekas. Hänen vihollisensa Abu Sufyan, varakas kauppias, omisti karavaanin, joka kulki Medinan läheltä. Hänen onnistui saada pieni sotajoukko Mekasta karavaanin suojaksi ssatuaan selville, että Muhammed oli aikeissa hyökätä. Seurannut taistelu muutti historian kulkua, kun Muhammed kävi taisteluun kolminkertaista ylivoimaa vastaan. Islam voitti sinä päivänä.

I476 Badrin taistellun jälkeen ilmestyi Koraaniin kokonainen suura. Muslimit eivät olleet yksin. Allah oli lähettänyt tuhat enkeliä tappamaan kafireja.

8:2 Ainoastaan ne ovat oikeauskoisia, joiden sydämet valtaa pelko Jumalan nimeä lausuttaessa, joiden usko kasvaa, kun Meidän tunnusmerkkimme heille luetaan, ja jotka turvaavat Herraansa. Ne, jotka pysyvät rukouksessa ja lahjoittavat muille siitä, mitä Me olemme heille suonut. Nämä ovat totisia oikeauskoisia. Heitä varten on eri arvoasteet heidän Herransa luona sekä anteeksiantamus ja jalomielinen huolenpito.
8:5 (Ajattele esimerkiksi), kuinka Herrasi antoi sinun (Muhammedin) lähteä kotiseudultasi vakavaan tehtävään; ja katso, osa uskovaisista oli totisesti haluton (seuraamaan). He väittelivät kanssasi (asian) totuudesta, senjälkeen kun se oli selvästi heille näytetty; aivan kuin olisi heitä viety kuolemaan ja he olisivat siihen tuijottaneet.
8:7 Ja kuinka Jumala lupasi, että toinen kahdesta (vihollisen) joukosta on oleva teidän, ja te toivoitte, että aseeton joukko lankeaisi teidän osallenne, mutta Jumala tahtoi vahvistaa sanojensa totuuden ja hävittää uskottomat viimeiseen mieheen vahvistaakseen totuuden ja kumotakseen valheen, vaikkakaan se ei miellyttäisi syntisiä!
8:9 Ja kuinka teidän huutaessanne apua Herraltanne Hän kuuli rukouksenne ja sanoi: »Totisesti autan teitä tuhannella enkelillä toinen toisensa jälkeen.» Ja tämän teki Jumala ainoastaan jotta se olisi ilosanoma teille ja jotta sydämenne rauhoittuisivat, sillä apu tulee vain Jumalalta, katso, Jumala on mahtava ja viisas.
8:11 Entä kun Hän antoi teidän vaipua lyhyeen uneen, joka oli kuin Hänen lähettämänsä virkistys, ja lähetti vettä taivaasta puhdistaakseen teidät, poistaakseen paholaisen saastutuksen teistä ja vahvistaakseen sydämenne sekä lujittaakseen askeleenne.
8:12 Muista, kuinka Herrasi julisti enkeleille: »Olen kanssanne; tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pian uskottomien sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa.» Ja tämä siksi, että he niskoittelevat Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan, sillä jos joku niskoittelee Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan, on Jumala totisesti ankara rangaistessaan. Tässä on rangaistus teille; maistakaa sitä siis! Uskottomia varten on tulen tuska.
8:15 Te, jotka uskotte. kun kohtaatte uskottomia taistelutantereella, älkää kääntäkö heille selkäänne. Sillä se, joka sinä päivänä kääntää heille selkänsä, paitsi sotaliikkeen yhteydessä tai yhtyessään omiensa ryhmään, vetää totisesti päällensä Jumalan vihan; hänen olinpaikakseen tulee helvetti, ja kurjaa on joutua sinne. Ette te (muslimit) surmanneet heitä, vaan Jumala heidät surmasi; etkä sinä (Muhammed) ampunut, kun joustasi käytit, vaan Jumala ampui, sillä hän halusi koetella oikeauskoisia suosiollaan. Jumala on totisesti kuuleva, tietävä. Niin on laita; Jumala uskottomien juonet herpaisee.
8:19 (Uskottomat!) Jos te toivotte ratkaisua, niin totisesti on tuomio jo langennut, mutta jos luovutte vastustuksestanne, on se teille parempi. Mutta jos kuitenkin palaatte (sotajalalle), palaamme Mekin. Ja teidän sotajoukkonne ei auta teitä vähääkään, miten lukuisa se lieneekin. Jumala on totisesti oikeauskoisten kanssa.

I481 Voiton jälkeen jaettiin sotasaalis. Viidesosa kuului Lähettiläälle, Allahin profeetalle.

8:41 Ja tietäkää, että hankkimastanne sotasaaliista kuuluu viides osa Jumalalle, toisin sanoen Hänen lähettiläälleen ja tämän lähiomaisille, orvoille, köyhille ja vaeltajille, jos uskotte Jumalaan ja siihen, minkä lähetimme palvelijallemme ratkaisun päivänä, sinä päivänä, jolloin molemmat sotajoukot kohtasivat toisensa. Jumalan on totisesti kaikki mahti.

I482 Muistakaa sodassa (jihadissa) aina Allahia ja te voitatte. Totelkaa Muhammedia älkääkä riidelkö hänen tai toistenne kanssa. Älkää paetko, älkääkä menettäkö taistelutahtoanne. Allah antaa teille voiton. Ja kun kafirit on lyöty, heidän ongelmansa vasta alkavat. Allahin enkelit kiduttavat heitä ikuisesti.

8:45 Te uskovaiset, kun te kohtaatte sotajoukon, olkaa lujia ja rukoilkaa alati Jumalaa, jotta menestyisitte. Ja totelkaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään, älkääkä kiistelkö, jotta ette lannistuisi ja menettäisi sisuanne, vaan olkaa itsepintaiset; Jumala on totisesti sitkeiden puolella. Älkää olko niitten kaltaisia, jotka kerskaten lähtivät liikkeelle asunnoistaan, jotta ihmiset heidät näkisivät ja he saisivat muut luopumaan Jumalan retkestä; Jumala piirittää heidän tekonsa.
8:48 Entä kun pahahenki näytti heille heidän tekonsa kelpo teoiksi ja sanoi: »Yksikään ihminen ei ole voittava teitä tänään, ja minä olen teidän liittolaisenne.» Mutta kun molemmat sotajoukot näkivät toisensa vastatusten, teki hän (pahahenki) täyskäännöksen ja sanoi: »Pysyn totisesti erossa teistä, sillä minä näen, mitä te ette näe. Totisesti saa Jumala minut pelkäämään, sillä Jumala on ankara rankaisija.»
8:49 Muistakaa, kuinka tekopyhät ja sydämeltään sairaat sanoivat: »Heidän uskontonsa on pettänyt heidät (muslimit).» Mutta jos joku turvaa Jumalaan, on Jumala totisesti mahtava ja viisas. Jospa voisit nähdä heidät, kun enkelit antavat uskottomille täyden ansion mukaan. Kuinka he lyövät heitä kasvoihin ja selkään ja sanovat: »Maistakaa polttavaa tuskaa!
8:67 Ei profeetalta voi vaatia, että hänellä olisi vankeja, ennenkuin verenvuodatus on tapahtunut maan päällä. Te halajatte tämän maailman hyvyyttä, mutta Jumala tahtoo teille tulevaa elämää, ja Jumala on mahtava, viisas. Jollei Jumalan käsky olisi tullut jo ennemmin, olisi teitä kohdannut hirveä rangaistus kaikesta siitä, minkä olitte ottaneet. Nauttikaa nyt saamastanne saaliista, siitä, mikä on luvallista ja hyvää, ja antakaa kunnia Jumalalle! Jumala on totisesti anteeksiantava, armollinen.

I484 Muhammed lähti Mekasta saarnamiehenä ja profeettana. Hän saapui Medinaan noin 150 muslimikäännynnäisen kanssa. Vuoden kuluttua Medinassa oli noin 250-300 muslimia ja useimmat heistä olivat hyvin köyhiä. Badrin taistelun jälkeen syntyi uusi islam. Muhammed ratsasti Medinasta poliitikkona ja kenraalina. Islamista tuli aseistettu poliittinen liike, jolla oli uskonnollinen motiivi, jihad.

Koraani käyttää jihadista termiä "taistella Jumalan retkellä".

2:190 Taistelkaa Jumalan retkellä niitä vastaan, jotka vastaanne sotaa käyvät, mutta itse älkää aiheetta hyökätkö. Totisesti Jumala ei rakasta rauhanrikkojia.
2:191  Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin, ja karkoittakaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät, sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha. Mutta älkää taistelko heitä vastaan Rauhoitetun temppelin lähellä, jolleivät he hyökkää päällenne siellä; mutta jos he hyökkäävät, niin tappakaa heidät. Sellainen on oleva uskottomien palkka. Mutta jos he lakkaavat taistelemasta, niin on Jumala totisesti armahtavainen ja laupias.
2:193 Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen. Mutta jos he herkeävät, älköön vallitko vihollisuutta muita kuin uskottomia vastaan. Rauhoitettu kuukausi kostetaan (sen rikkojille) rauhoitetulla kuukaudella ja pyhitetyt paikat vastaavilla. ja jos joku ryhtyy sotaan teitä vastaan, niin ahdistakaa häntä samalla tavalla, kuin hän ahdisti teitä. Täyttäkää velvollisuutenne Jumalaa kohtaan ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka karttavat pahaa.
2:195 Uhratkaa omaisuuttanne Jumalan asian hyväksi; älkää syöksykö turmioon, tehkää hyvää. Katso, Jumala rakastaa hyväntekijöitä.

lauantai 29. elokuuta 2015

Teeskentelijät

47:33 Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa, olkaa kuuliaisia sananjulistajalle älkääkä saattako tekojanne raukeamaan!

I351 Ennen Muhammedia arabit olivat tyytyväisiä uskontoonsa ja suvaitsevaisia toisiaan kohtaan. Monet arabit kääntyivät islamiin painostuksen alla. Salaisesti he olivat kuitenkin teeskentelijöitä, jotka liittoutuivat juutalaisten kanssa, koska he pitivät Muhammedia harhaisena.

I365 Koraani kuvailee teeskentelijöitä:
2:8 Muutamat ihmiset sanovat kyllä: »Me uskomme Jumalaan ja Viimeiseen päivään», eivätkä kuitenkaan usko. He tahtovat pettää Jumalaa ja niitä, jotka uskovat, mutta he eivät petä ketään muita kuin itsensä, eivätkä käsitä sitä. Sairaus turmelee heidän sydämensä, ja Jumala pahentaa heidän sairautensa; niin, heitä odottaa tuskallinen rangaistus, koska he ovat valehdelleet.
2:11 Kun heille sanotaan: »Alkää aiheuttako pahennusta maan päällä», he vastaavat: »Mehän vain uudistamme asiat oikeiksi.» Eivätkö juuri sellaiset tosiaan ole niitä, joista paha paisuu? Mutta he eivät sitä tajua. Ja kun heille sanotaan: »Uskokaa kuten nuo ihmiset uskovat», he vastaavat: »Onko meidän uskottava kuten hullut uskovat?» Mutta eivätkö todellisuudessa juuri he itse ole hulluja? Vaan sitäkään he eivät älyä. Kohdatessaan uskovaisia he sanovat: »Me uskomme», mutta kun he erkanevat taas saatanainsa pariin, he selittävät: »Tietysti olemme teikäläisiä, me vain teimme pilkkaa.» Mutta Jumala tekeekin pilkkaa heistä itsestään, jättää heidät yltymään pahuudessaan ja vaeltamaan sokeasti yhä syvempään häpeään. He ovat niitä, jotka oikean johdatuksen vaihtavat harhatiehen, eikä se vaihtokauppa ole heille voittoa tuottava, vaan he jäävät kokonaan ilman Jumalan Opastusta.

I355 Eräs muslimiksi kääntynyt Medinalainen alkoi myöhemmin epäillä Muhammedin totuutta ja sanoi: "Jos tämä mies on oikeassa, olemme pahempia kuin aasit." Kuuliaisuus islamille menee perheen, kansakunnan ja ystävän edelle. Kun Muhammed haastoi hänet hänen puheistaan ja epäilyksistään, hän kielsi kaiken. Koraani kommentoi:
9:74 He vannovat Jumalan nimeen, etteivät ole mitään väärää puhuneet. Kuitenkin he todella puhuivat epäuskon sanoja ja olivat uskottomia omaksuttuaan Islaamin. He suunnittelivat hankkivansa sellaista, mitä eivät kyenneet saavuttamaan; eivätkä he muuta tavoitetta löytäneet, paitsi että Jumala sekä Hänen lähettiläänsä heitä armostaan rikastuttaisivat. Parempi heille olisi, jos he kääntyisivät, mutta jos he luopuvat, niin Jumala langettaa heille tuskallisen tuomion tässä maailmassa ja tulevassa, eikä heillä ole suojelijaa eikä auttajaa tämän maan päällä.

I357 Muhammed sanoi yhdelle teeskentelijöistä, että hänellä on Saatanan kasvot. Mies tapasi istua kuuntelemassa Muhammedia ja kertoa myöhemmin kuulemansa teeskentelijöille. Muhammedista hän sanoi: "Muhammed on innokas kuuntelija. Jos hänelle kertoo jotain, hän heti uskoo sen." Koraani puhuu hänestä ja muista teeskentelijöistä:
9:61 Heidän joukossaan on niitä, jotka panettelevat profeettaa ja sanovat: »Hän on herkkäuskoinen». Sano: »Se hän on teidän parhaaksenne, hän uskoo Jumalaan ja luottaa oikeauskoisiin. Hän armahtaa niitä teistä, jotka uskovat.» Mutta niitä, jotka panettelevat Jumalan lähettilästä, kohtaa tuskallinen rangaistus. Teidän edessänne he vannovat Jumalan nimeen teidät tyydyttääkseen, mutta parempi olisi, että he tyydyttäisivät Jumalaa ja Hänen lähettilästänsä olemalla uskovaisia.
9:63 Eivätkö he tiedä, että ken tahansa vastustaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään, sitä totisesti odottaa tuli ja helvetti, jonne hän jää ainaiseksi. Tämä on suuri häpeä.

I358 Eräs teeskentelijä selitteli kritiikkiään sanomalla, että hän oli vain vitsaillut. Pieninkään kritiikki ei jäänyt huomiotta.
9:65 Jos heiltä kyselet, he varmaan vastaavat: »Me vain juttelimme ja laskimme leikkiä». Sano: »Jumalastako ja Hänen tunnusmerkeistään sekä lähettiläästäänkö te teitte pilkkaa?» Älkää puolustelko itseänne. Olettehan vajonneet epäuskoon senjälkeen kuin olitte uskossa. Jos me annammekin anteeksi osalle teistä, niin rankaisemme toista osaa, koska he ovat rikollisia. Ulkokullatut, sekä miehet että naiset, ovat kaikki samankaltaisia. He rohkaisevat tekemään pahaa ja ehkäisevät hyvän tekemisen sekä kieltävät köyhältä almun. He eivät välittäneet Jumalasta, ja siksi Hän ei välitä heistä. Totisesti ulkokullatut ovat tottelemattomia. Jumala on varannut ulkokullatuille, sekä miehille että naisille, samoin kuin uskottomille helvetin tulen olinpaikaksi. Siinä on heille kylliksi. Jumalan tuomio on heidän päällään, ja heille kuuluu ikuinen tuska, 

I365 Tekopyhät vaihtavat rooliaan sen mukaan kenen seurassa he ovat. Kun he ovat muslimien seurassa, he ovat uskovia. Mutta kun he ovat pahojen seurassa (juutalaiset), he sanovat olevansa juutalaisten puolella. Juuri juutalaiset käskivät heitä hylkäämään totuuden ja vastustamaan Muhammedia.
4:138 Vie kaksimielisille sanoma, että heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Ne, jotka ottavat uskottomia ystävikseen uskovaisten asemesta, etsivätkö he heiltä kunniaa? Kaikki kunniahan on Jumalan hallussa.

perjantai 14. elokuuta 2015

Kristityt

33:21 Jumalan sananjulistaja on teille todella erinomainen esikuva, jokaiselle, joka luottaa Jumalaan, uskoo viimeiseen päivään ja alinomaa muistelee Jumalaa.

I404 Medinan harvat kristityt väittelivät uskonnosta Muhammedin kanssa. He pitivät kiinni kolminaisuusopista ja Jeesuksen jumalallisuudesta. Muhammed sulautti myöhemmin kristillisen opin islamin oppiin. Koraanissa kerrotaan yksityiskohtaisesti Jeesuksen todellinen tarina - hän oli eräs Allahin profeetoista - sekä selitetään että kristittyjen kolminaisuus on Allah, Jeesus ja Maria.

I406 Kenelläkään ei ole mitään valtaa kuin Allahin kautta. Allah antoi profeetta Jeesukselle voiman herättää kuolleita, parantaa sairaita ja tehdä savesta lintuja ja panna ne lentämään. Allah antoi Jeeukselle nämä tunnusmerkit, jotka osoittavat, että hän oli Allahin profeetta. Mutta Allah ei antanut valtaa nimittää kuninkaita tai muuttaa yötä päiväksi. Näiden voimien puute osoittaa, että Jeesus oli vain ihminen eikä yksi kolminaisuuden persoonista. Jos hän olisi ollut jumala, olisi hän ollut kaikkivaltias eikä hän olisi ollut kuninkaiden vallassa.

I407-8 Kristus puhui jo kehdossa ja hän puhui ihmisille kuin aikuinen mies. Puhuminen kehdossa oli tunnusmerkki siitä, että hän oli profeetta. Kristuksen profeetallisuuden sinetöi se, että hän sai savilinnut lentämään. Allahin kautta Kristus paransi sokeita, lepratautisia ja herätti kuolleita.

5:109 Sinä päivänä, jolloin Jumala kokoaa profeettansa, tullaan sanomaan: »Mitkä vastaukset teille annettiin?» He sanovat: »Meillä ei ole mitään tietoa, totisesti Sinä olet suuri näkymättömien asioiden tietäjä.» Kun Jumala sanoo: »Oi, Jeesus, Marian poika! Muistatko Minun suosiotani sinua ja äitiäsi kohtaan, kun minä vahvistin (sinua) pyhällä ilmestyksellä; (niin että sinä puhuit) ihmisille sekä kehdossa että vanhempana; kun Minä opetin sinulle Kirjoitukset ja viisauden, joka on Toorassa ja evankeliumissa ja kun sinä (muovailit) savea linnun näköiseksi - minun luvallani, ja sinä puhalsit hengen siihen ja minä sallin sen tulla linnuksi; ja kun sinä paransit sokeita ja spitaalisia minun luvallani, ja kun minä hillitsin Israelin lapset sinun tullessasi heidän luokseen selvin todistein, jolloin epäuskoiset heidän joukossaan sanoivat: »Eihän tämä ole muuta kuin ilmeistä noituutta.»
5:111 Ja kun Minä annoin opetuslapsille ilmestykseni sanoen: »Uskokaa Minuun ja Minun lähettilääseeni!» he vastasivat: »Me uskomme ja tunnustamme, että me alistumme (Jumalan tahtoon).»

I408 Kristus tulee vain Allahin tahdosta. Kristuksen profeetalliset tunnusmerkit tulevat Allahilta. Jeesus kehottaa muita palvomaan Allahia, ei itseään. Mutta ihmiset kieltäytyivät kuulemasta häntä ja opetuslapset tulivat auttamaan häntä hänen tehtävässään. Opetuslapset olivat Allahin palvelijoita ja muslimeja samoin kuin Kristuskin.

I409 Kristusta ei ristiinnaulittu. Kun juutalaiset juonittelivat Kristusta vastaan, he huomasivat Allahin olevan paras juonittelija. Allah otti Jeesuksen suoraan luokseen ja osoittaa vääriksi väitteet, että tämä ristiinnaulittiin ja nousi ylös. Viimeisenä päivänä, Ylösnousemuksen päivänä ovat siunattuja ne jotka seuraavat Kristusta, mutta eivät usko hänen jumaluuteensa. Ne jotka väittävät, että Kristus on jumala ja yksi kolminaisuuden persoona ja hylkäävät oikean uskon joutuvat helvetin rangaistukseen.

3:54 He (epäuskoiset juutalaiset) juonittelivat, mutta Jumalakin juonitteli (heitä vastaan); ja Jumala on todella taitavin Suunnittelija. Ja Jumala sanoi: »Jeesus, katso, Minä otan sinut, sitten olen ylentävä sinut luokseni ja vapauttava sinut niistä, jotka ovat uskottomia, sekä asettava ne, jotka sinua seuraavat, uskottomien yläpuolelle aina Ylösnousemuksen päivään saakka. Aikanaan on teidän kaikkien palattava minun luokseni, ja minä olen ratkaiseva sen, mistä te keskenänne kiistelitte. Mitä niihin tulee, jotka eivät uskoneet, olen kurittava heitä raskaalla rangaistuksella sekä tässä että tulevassa elämässä; eivätkä he löydä ketään auttajaa.» Mutta uskovaisille ja hyviä töitä harjoittaville Hän on antava heidän täyden palkkansa. Jumala ei rakasta väärintekijöitä. Tämän me julistamme sinulle Muhammed, tunnusmerkkinä ja viisauden tietona, jotka ovat Koraanissa.

Vaikka Koraani puhuu vähemmän kristityistä kuin juutalaisista, se kuitenkin puhuttelee heitä:

4:171 Te, joille on annettu Pyhä kirja, älkää menkö liiallisuuksiin uskonnossanne älkääkä sanoko Jumalasta muuta kuin totta. Messias, Jeesus, Marian poika, on ainoastaan Jumalan profeetta ja Hänen Marialle lähettämänsä Sana sekä Hänestä (hänen päällensä) tullut Henki; uskokaa siis Jumalaan ja Hänen lähettiläisiinsä älkääkä sanoko: »Kolminaisuus!» Ei, lopettakaa (Kolminaisuudesta puhuminen) omaksi hyödyksenne! Jumala on yksi ainoa Jumala. Luoksepääsemätön on Hänen majesteettiutensa, jotta Hänellä soveltuisi olemaan poika. Hänelle kuuluu kaikki taivaassa ja maan päällä; Jumala yksin riittää Suojelijaksi. Messias ei koskaan ylenkatso osaansa: olla Jumalan palvelija, eivätkä sitä tee enkelitkään, jotka saavat lähestyä Häntä. Mutta ne, jotka ylenkatsovat Hänen palvelemisensa ja ovat röyhkeitä, Hän on kaikki kokoava eteensä.
61:6 Ja kun Jeesus, Marian poika, sanoi: »Israelin lapset, totisesti olen sananjulistaja, jonka Jumala on lähettänyt teille vahvistamaan Toorasta sen, mikä annettiin ennen minua, ja ilmoittamaan ilosanoman sananjulistajasta, joka on tuleva minun jälkeeni ja jonka nimi on oleva Ahmad.» Mutta kun Ahmad tuli heidän luokseen selvin todistein, he sanoivat: »Tämä on ilmeistä noituutta.» Kuka on jumalattomampi kuin se, joka keksii valheen Jumalaa vastaan juuri silloin, kun häntä kutsutaan islaamiin? Jumala ei kaitse väärintekijöitä. He tahtovat suullaan puhaltaa sammuksiin Jumalan kynttilän, mutta Jumala tekee valonsa täydelliseksi, vaikka uskottomat ovat sitä vastaan.
5:112 Ja kun opetuslapset sanoivat: »Jeesus, Marian poika, eikö Herrasi suostu lähettämään meille pöytää taivaasta?», niin Hän sanoi- »Pitäkää vaari velvollisuudestanne Jumalaa kohtaan, jos olette uskovaisia.» He sanoivat: »Me haluamme ravita itsemme sen ruoalla, jotta meidän sydämemme saisi rauhan, jotta me uskoisimme sinun puhuneen meille totta ja jotta me voisimme sitä edelleen todistaa.» Jeesus, Marian poika, sanoi: »Jumala, meidän Herramme ! Lähetä meille pöytä taivaasta alati uudistuvaksi tyydytykseksemme, niin hyvin ensimmäiselle kuin viimeisellekin meistä, lähetä meille tunnusmerkki itsestäsi ja suo meille elatus! Sillä Sinä olet paras huoltaja.» Jumala sanoi: »Totisesti lähetän Minä sen teille, mutta kuka ikinä teistä sen jälkeen horjuu uskossaan, häntä minä kuritan totisesti sellaisella rangaistuksella, jolla en ole ainoatakaan muuta kansaa kurittanut.»
5:116 Ja kun Jumala sanoo: »Oi Jeesus, Marian poika! Oletko sanonut ihmisille: »Ottakaa minut ja minun äitini kahdeksi jumalaksenne Jumalan ohella», hän (Jeesus) vastaa: »Ylistys olkoon Sinulle, en voinut sanoa sellaista, johon minulla ei ollut oikeutta; jos olisin niin sanonut, Sinä olisit varmasti sen tietänyt; Sinä tiedät, mitä on minun mielessäni, mutta minä en tiedä, mitkä ovat Sinun aivoituksesi: totisesti olet Sinä suuri näkymättömien asioiden tuntija. En minä sanonut heille muuta, kuin minkä Sinä minulle uskoit: »Palvelkaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän - Herraanne! ja minä pidin vaarin heistä niin kauan, kuin minä olin heidän keskuudessaan, mutta kun Sinä annoit minun kuolla, Sinusta tuli heidän kaitsijansa, ja Sinä olet kaiken tapahtuvan todistaja. Jos Sinä suvaitset kurittaa heitä, niin ovathan he totisesti Sinun palvelijoitasi, ja jos Sinä suvaitset heille anteeksi antaa, niin olethan Sinä mahtava ja viisas.»

Koraani käyttää usein termiä "Kirjan kansat". Muhammedin aikana ei ollut arabiankielisiä kirjoja. Kirjoitettua arabiaa käytettiin lähinnä vain liiketoimissa. Kristittyjen ja juutalaisten uskonnolliset kirjoitukset erottivat heidät muista. Kirjan kansat voi viitata joko juutalaisiin tai kristittyihin tai niihin molempiin yhdessä.

Muslimit kertovat kristityille ja juutalaisille, että he eivät ole kafireja vaan kirjan kansoja. Kuitenkin vain ne kristityt, jotka eivät usko Jeesuksen olleen Jumalan poika, eivät usko kolminaisuuteen, eivätkä siihen että Jeesus ristiinnaulittiin, kuoli ja nousi ylös, ovat todellisia kristittyjä. Vain ne juutalaiset, jotka uskovat Muhammedin olleen viimeinen profeetta, ovat todellisia juutalaisia.

Toisin sanoen: kristityt ja juutalaiset ovat kafireja aivan kuten kaikki muutkin, jotka eivät usko Muhammedin olleen Allahin profeetta.


tiistai 11. elokuuta 2015

Juutalaiset

9:63 Eivätkö he tiedä, että ken tahansa vastustaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään, sitä totisesti odottaa tuli ja helvetti, jonne hän jää ainaiseksi. Tämä on suuri häpeä.

Muhammedin saapuessa Medinaan juutalaisia oli noin puolet kaupungin väestöstä. Juutalaisia heimoja oli kolme ja arabiheimoja kaksi. Juutalaiset olivat maanviljelijöitä ja kauppiaita ja he asuivat omilla linnoitetuilla asuinalueillaan. Yleisesti ottaen he olivat koulutetumpia ja varakkaampia kuin arabit.

Ennen Muhammedin saapumista heimojen välillä oli ollut vihanpitoa ja surmia. Viimeisin taistelu oli käyty kahden arabiheimon välillä, mutta juutalaisheimot olivat liittyneet taisteluun omien arabiliittolaistensa rinnalla.

Rabbit alkoivat kysellä Muhammedilta vaikeita kysymyksiä. Allahin epäileminen oli kuitenkin pahuutta. Mekassa Muhammed oli aiheuttanut yhteisön jakautumisen kahtia muslimeihin ja alkuperäisten arabiuskontojen harjoittajiin. Mekassa hän otti omakseen perinteiset juutalaiset tarinat todistaakseen profeetallisuutensa ja hän puhui hyvää juutalaisista. Mutta Mekassa ei ollut juurikaan juutalaisia, joten kukaan ei väittänyt vastaan.

Medinassa puolet väestöstä oli juutalaisia, jotka myös ilmaisivat Muhammedille olevansa eri mieltä hänen kanssaan. Niinpä Medinassa Muhammed väitteli sekä juutalaisten että kafirien (vääräuskoisten) arabien kanssa. Vaikka kaupungissa oli hyvin vähän kristittyjä, Muhammed väitteli myös heidän kanssaan. Medinassa Muhammed hyökkäsi sanallisesti kaikkia kafireja vastaan.


TODELLINEN TOORA ON KORAANISSA

Muhammed sanoi yhä uudelleen, että juutalaiset ja kristityt olivat väärentäneet pyhät kirjoituksensa salatakseen, että niissä ennustettiin hänen tulemisensa. Koraanin tarinat muistuttavat juutalaisten tarinoita, mutta niissä on erilainen opetus. Koraanissa kaikissa juutalaisilta lainatuissa tarinoissa osoitetaan, että Allah tuhosi kaikki kulttuurit, jotka eivät kuunnelleet profeettojaan.

I364 Mutta juutalaiset eivät uskoneet, että Muhammed oli profeetta. Siksi he ovat joutuneet harhaan ja ovat Allahin kiroamia.

2:40 Israelilaiset, muistakaa Minun mielisuosiotani, jonka olen antanut tulla osaksenne, ja täyttäkää osuutenne liitossa, niin olen Minä täyttävä oman osani liitossa, ja peljätkää yksin Minua ja uskokaa siihen, minkä olen ilmoittanut (Muhammedille), vahvistaen sillä ennestään teillä jo olevat Pyhät kirjoitukset; älkää olko ensimmäisiä epäuskossa älkääkä vaihtako Minun ilmoitustani mitättömiin arvoihin, vaan kunnioittaen peljätkää yksin Minua. 
Älkää verhotko totuutta valheella älkääkä salatko totuutta vastoin parempaa tietoanne, vaan harjoittakaa rukoilemista, antakaa almuja ja kumartakaa yhdessä niiden kanssa, jotka Minua kumartavat. Kuinka te kehoittaisitte ihmisiä vanhurskauteen, itse unohtaessanne oman sielunne? Tehän tutkitte Pyhää kirjaa, eikö teillä ole ymmärrystä? Etsikää apua kärsivällisyydestä ja rukouksesta. Tämä on totisesti vaikea tehtävä muille paitsi nöyräsydämisille, jotka tietävät, että he kohtaavat Herransa ja että he palaavat Hänen luokseen.

I367 Koraani kertoo monista niistä hyvistä teoista, joita Allah on tehnyt juutalaisille - he olivat valittu kansa, he pääsivät pakoon faaraon orjuutta, heille oli annettu pyhä Toora ja he olivat silti tehneet ainoastaan syntiä. Allah on antanut heille anteeksi useita kertoja ja silti he ovat kovapäisiä ja kieltäytyvät uskomasta Muhammediin. He ovat vääristelleet Tooraa vastoin parempaa tietoaan.

2:75 Toivotteko te, että he (juutalaiset) uskovat teitä? Johan osa heistä aikanaan kuuli Jumalan sanan, ja ymmärrettyäänkin sen he vääristelivät sitä vastoin parempaa tietoaan. Kun he tapaavat uskovaisia, he sanovat: »Me uskomme.» Mutta kun he ovat toistensa seurassa, he sanovat: »Kerrotteko heille(muslimeille), mitä Jumala on ilmoittanut teille, että he siitä kiistelisivät kanssanne Herranne edessä. Ettekö te tätä ymmärrä?» Eivätkö he sitten älyä, että Jumala tietää, mitä he salaavat ja mitä julistavat?

I369 Juutalaisten synnit olivat niin suuria, että Allah muutti heidät apinoiksi.

2:63 Muistakaa, kuinka Me teimme liiton kanssanne (Siinain) vuoren kohotessa ylitsenne ja sanoimme: »Pitäkää lujasti kiinni siitä, minkä olemme antanut teille, ja muistakaa mitä se sisältää, jotta karttaisitte pahaa.» Tämänkin jälkeen te käännyitte pois, ja ilman Jumalan armoa ja laupeutta olisitte joutuneet kadotettujen joukkoon. 
Tehän tiedätte joukossanne ne, jotka rikkovat sapatin ja joille Me sanoimme: »Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi!» Niin teimme heistä pelottavan esimerkin nykyiselle sukupolvelle ja tuleville sekä varoituksen jumalaapelkääväisille.

I370 Juutalaiset kyllä hyvin tiesivät totuuden Muhammedista, mutta he muuttivat kirjoituksiaan, jotta heidän ei tarvitsisi myöntää Muhammedin olevan oikeassa.

5:59 Sano: »Voi, te Kirjoitusten kansa, siitäkö te meitä arvostelette, että me uskomme Jumalaan sekä siihen, mikä meille ylhäältä lähetettiin ja mikä on ennen meitä ylhäältä lähetetty? Totisesti ovat useimmat teistä uppiniskaisia.» 
Sano: »Onko minun lueteltava teille eräitä, jotka Jumalan kostoa ovat vieläkin enemmän kokeneet? Näitä ovat ne, joilta Jumala on riistänyt suosionsa ja jättänyt vihansa heidän päälleen. Ne, joiden keskuuteen Hän on siittänyt apinoita ja sikoja ja jotka paholaista palvelevat, - nämä ovat vielä kurjempia ja etäämmälle eksyneitä oikealta tieltä.»
5:61 Kun he tulevat luoksenne, he sanovat: »Me uskomme», ja saattavathan he todellakin tulla tässä luulossaan ja mennä tiehensä samassa harhassa, mutta Jumala tietää parhaiten, mikä heissä piilee, ja sinä tulet näkemään enimpäin heistä yhdessä rientävän synteihin ja rikkomuksiin sekä syövän kiellettyä. Pahaa on totisesti se, mitä he tekevät. Miksi eivät heidän opettajansa ja viisaat estä heitä puhumasta synnillistä ja syömästä kiellettyä? Pahaa on totisesti se mitä he tekevät.
2:174 Ne, jotka salaavat jotain Pyhästä kirjasta, joka on Jumalan Ilmoitus, ja vaihtavat sen mitättömän arvoihin, eivät totisesti tule täyttämään vatsaansa muulla kuin tulella. Jumala ei ole puhuva heille Ylösnousemuksen päivänä eikä vapahtava heitä, vaan heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Nämä ovat niitä, jotka harhaan käyden ovat Johdatuksesta luopuneet ja vaihtaneet anteeksiannon rangaistukseen; kuinka itsepintaisesta he pyrkivätkään Tuleen!

PAHAENTEINEN MUUTOS

I381 Mekassa Muhammed puhui hyvää harvalukuisista juutalaisista. Medinassa oli paljon juutalaisia ja välit olivat kireät. Tähän asti Muhammed oli johtanut rukousta kääntyneenä Jerusalemiin päin. Nyt kibla, rukoussuunta, vaihdettiin kohtin Mekan Kaabaa. Jotkut juutalaiset kysyivät häneltä miksi hän oli vaihtanut rukoussuunnan. Hän vastasi, että hän seurasi Abrahamin uskontoa. Koraani vastaa:

2:142 Mielettömät ihmiset tulevat sanomaan: »Mikä on kääntänyt heidät pois heidän kiblastaan, jota päin he ennen suuntautuivat rukoillessaan?» Sano: »Jumalalle kuuluu Itä ja Länsi. Hän johtaa kenet tahtoo oikealle tielle.» Siten Me olemme tehnyt teidät (arabialaiset) välittäjäkansaksi, että te olisitte todistajia ihmisten edessä ja profeetta Muhammed olisi todistajana teidän edessänne. 
Kiblan, johon te ennen suuntauduitte, määräsimme ainoastaan erottaaksemme sen, joka seuraa profeettaa, siitä, joka peräytyy hänen luotaan takaisin. ja se oli totisesti vaikea koetus, paitsi niille, joita Jumala johtaa; mutta Jumalan tarkoitus ei ollut tehdä uskoanne turhaksi, sillä Jumala on totisesti lempeä ja laupias ihmisiä kohtaan. 
Olemme nähnyt, kuinka kasvosi (rukoillessasi) harhailivat sinne tänne taivasta kohti, mutta vastedes tahdomme totisesti kääntää kasvosi Kiblaan päin, joka on sinua tyydyttävä. Käännä siis kasvosi Rauhoitetun temppelin suuntaan. Ja te, muslimit, missä olettekaan, kääntäkää rukoillessaane kasvonne sinne. Katso, ne jotka Pyhän kirjan ovat saaneet, tietävät totisesti,että tämä (ilmoitus) on heidän Herraltansa, eikä Jumala ole välinpitämätön siitä, mitä he tekevät. 
Vaikka sinä näytätkin niille, jotka ovat Pyhän kirjan saaneet, kaikkia mahdollisia tunnusmerkkejä, eivät he suuntaudu sinun kiblasi mukaan. Sinäkään et voi suuntautua heidän kiblansa mukaan, eivät eräät heistäkään suuntaudu toisten kiblan mukaan, mutta jos sinä suuntaudut heidän toivomustensa mukaan kaiken sen tiedon jälkeen, mikä osaksesi on tullut, niin kuulut totisesti väärämielisiin.
62:5 Niiden, joiden vastuulle oli annettu Toora ja jotka eivät sitä noudattaneet, käy kuin aasin, joka kantoi kirjakuormaa. Pahoin käy niille, jotka hylkäävät Jumalan ilmoitukset, sillä Jumala ei kaitse väärintekijöitä.
4:44 Etkö ole huomannut, miten ne, jotka ovat saaneet osan Pyhää kirjaa, kartuttavat harhauskoa ja soisivat teidänkin (muslimien) eksyvän oikealta tieltä. Mutta Jumala tuntee parhaiten teidän vihollisenne; ja Jumala on kyllin hyvä Suojelija, Jumala on kyllin hyvä Auttaja.
Juutalaisuuteen taipuvien keskuudessa on sellaisia, jotka sekoittavat sanat pois niiden oikeasta yhteydestä ja ääntäen niitä väärin parjaavat kielillään Uskoa (Islaamia) sanoen: »samicnaa wa casainaa» ja »ismac ghaira musmacin» ja »raacinaa» . Jos he sanoisivat »samicnaa wa atacnaa» ja »ismac» ja »unzurnaa» , niin olisi se heille parempi ja oikeampi, mutta Jumala on kironnut heidät heidän uskottomuutenta tähden; ainoastaan harvat heistä ovat uskovaisia.
4:47 Te jotka olette saaneet Pyhän kirjan, uskokaa siihen, mitä Me olemme ilmoittanut (Koraanissa) vahvistaen sen, minkä jo omistatte (Vanhan testamentin), (uskokaa) ennenkuin Me synkennämme ja vääristämme teidän kasvojenne piirteet tai kiroamme teidät samoin kuin Me kirosimme sapatinrikkojat , sillä Jumalan käskyt käyvät varmasti täytäntöön.

tiistai 4. elokuuta 2015

Poliittinen ura alkaa


24:52 Ken tottelee Jumalaa ja Hänen lähettilästään, pelkää Jumalaa ja pitää vaarin velvollisuudestaan Häntä kohtaan, hänen kaltaisensa voittavat.

I279 Suojelijansa kuoleman jälkeen Muhammed tarvitsi poliittisia liittolaisia. Muhammed meni Taifin kaupunkiin, noin 80 kilometriä Mekasta. Siellä hän tapasi kolme veljestä, joilla oli poliittista vaikutusvaltaa. Muhammed kutsui heitä islamiin ja pyysi apua vaikeuksissa mekkalaisia vastaan.

I280 Kun he eivät päässeet yksimielisyyteen, Muhammed pyysi heitä pitämään tapaamisen salassa. Mutta Taif oli pieni kaupunki ja muutamassa päivässä kaikki tiesivät Muhammedin vierailusta. Muhammed jatkoi heidän ja heidän kaltaistensa tuomitsemista kunnes eräänä päivänä väkijoukko ajoi hänet ulos kaupungista kiviä heitellen.

I281 Hän yöpyi puolivälissä paluumatkallaan Mekkaan. Kun hän nousi yölliseen rukoukseensa Koraani sanoo, että jinnit tulivat kuulemaan hänen rukoustaan.

46:29 Ja kun Me ohjasimme osan dzinneistä sinun luoksesi kuulemaan Koraania, sanoivat he tultuaan paikalle: »Kuunnelkaa tarkasti!» ja kun se oli lopussa, palasivat he kansansa luo varoittamaan sitä. He sanoivat: »Kansalaisemme, me olemme kuulleet Kirjaa, joka on ilmoitettu Mooseksen jälkeen ja joka vahvistaa sen, mitä oli ennen, johtaen totuuteen ja oikealle tielle. Kansalaisemme, ottakaa vastaan jumalallinen kutsuja ja uskokaa Häneen, niin Hän antaa teille syntinne anteeksi ja suojelee teidät tuskallisesta rangaistuksesta.»
46:32  Sillä ne, jotka eivät ota vastaan Jumalan lähettilästä, eivät löydä maan päältä pakopaikkaa eikä heillä hänen sijastaan ole ketään suojelijaa. Nämä ovat selvästi harhaan johdettuja. Eivätkö he ole ottaneet huomioon sitä, että Jumala, joka loi taivaat ja maan eikä väsynyt niitä luodessaan, voi antaa kuolleille elämän? Niin, Hän on totisesti kaikkivoipa.
46:34  Sinä päivänä, jolloin epäuskoiset viedään tulen eteen, kysytään: »Eikö kaikki ollut totta?» He vastaavat: »Kyllä, Herramme nimeen.» Silloin Hän sanoo: »Maistakaa siis rangaistustanne, koska olitte epäuskoisia!» Kestäkää siis kärsivällisinä, niinkuin sananjulistajat kestivät, älkääkä kiirehtikö heidän tuomiotaan! Sinä päivänä, jolloin he näkevät, mitä heille on luvattu, heistä tuntuu siltä, kuin he eivät olisi odottaneet kauemmin kuin yhden tunnin päivästä. Riittäköön tämä varoitukseksi. Pitäisikö muitten tulla tuhotuiksi kuin syntisten ihmisten?


SAARNAAMINEN JATKUU MEKASSA

I282 Kun arabipyhiinvaeltajat tulivat Mekkaan, kuten he olivat tehneet vuosisatoja, Muhammed meni väkijoukon keskelle ja kertoi olevansa Allahin profeetta ja Koraanin välittäjä.

11:111 Sinun Herrasi on todella maksava kaikille täyden palkan heidän teoistaan. Totisesti, Hän tietää, mitä he tekevät.
11:112 Pysy siis lujana, kuten sinua on käsketty, samoin kuin hänkin, joka sinun laillasi on kääntynyt Jumalan puoleen, älkääkä olko nurjamielisiä. Totisesti, Hän näkee, mitä te teette. Älkää turvautuko niihin, jotka tekevät väärin, muuten joudutte tulen saaliiksi, ja älköön teillä paitsi Jumalaa olko muita ystäviä, sillä silloin te ette saa apua. Ja suorittakaa rukouksenne päivän alkaessa ja sen päättyessä sekä yön ensi hetkinä. Totisesti, hyvät teot poistavat pahat. Tämä on kehoituksena niille, jotka muistavat. Pysy lujana. sillä Jumala ei haaskaa niiden palkkaa, jotka hyvää tekevät.
11:116 Miksi ei siis ennen teitä eläneiden sukupolvien keskuudessa ollut ihmisiä, joilla olisi ollut kylliksi viisautta kieltääkseen toisia pahuutta tekemästä maan päällä, lukuunottamatta niitä harvoja heistä, jotka pelastimme; mutta väärämieliset seurasivat varakkaita, ja he olivat syntisiä. Eikä ollut Herrasi mielen mukaista tuhota ainoatakaan kaupunkia epäoikeudenmukaisesti, jos sen asukkaat olivat hyviä.
11:118 Ja mikäli Herrasi olisi tahtonut, Hän olisi voinut saattaa koko ihmissuvun yhdeksi ainoaksi yhteisöksi. Mutta he jatkavat kiistelemistään, lukuunottomatta niitä, joille Herrasi on armollinen. Ja sitä varten Hän on heidät luonut. Herrasi sana on käynyt toteen: »Totisesti, olen täyttävä helvetin sekä dzinneillä että ihmisillä.»

Muhammed puhui mekkalaisille ja pyhiinvaeltajille Allahin suuruudesta.

41:1 H.M.A.S.K. Näin antaa sinulle Jumala, mahtava, viisas, ilmoituksensa kuten antoi niillekin, jotka elivät ennen sinua. Hänen ovat taivaat ja maat; Hän on korkea, suuri.
42:5 Taivas on repeämäisillään ylhäältä saakka, ja enkelit kiittävät ja ylistävät Herraansa ja pyytävät anteeksiantoa niille, jotka ovat maan päällä; totisesti on Jumala armollinen, anteeksiantava. Ja niitä, jotka Hänen sijaansa ottavat itselleen muita suojelijoita, Jumala vartioi, eivätkä he ole sinun valvontasi alaisia.
42:7  Näin olemme sinulle ilmoittanut arabialaisen Koraanin, jotta varoittaisit pääkaupunkia ja sen ympärillä asuvia päivästä, jolloin kaikki kootaan yhteen ja jonka tulosta ei ole epäilystä; osa joutuu paratiisiin, osa helvetin tuleen.
42:8 Jos Jumala olisi tahtonut, niin olisi Hän totisesti tehnyt heistä yhden ainoan kansan, mutta Hän sulkee armoonsa kenet haluaa, eikä ole jumalattomilla oleva suojelijaa eikä auttajaa. Vai ovatko he Hänen lisäkseen varanneet itselleen muita suojelijoita? Vain Jumala on varjelija; Hän antaa kuolleille elämän, ja kaikki on Hänen vallassaan.
42:10 Ja mistä asiasta hyvänsä olettekin eri mieltä, sen ratkaisu on Jumalan kädessä; tämä on Jumala, Herrani, Häneen luotan ja Häneen turvaan yhä uudelleen. Hän on taivaan ja maan Luoja; Hän määräsi teille aviopuolisoita keskuudestanne ja myös eläimille parinsa, siten lisääntyäksenne. Ei ole mitään Hänen vertaistaan; Hän on kuuleva, näkevä. Hänelle kuuluvat taivaan ja maan aarteet; Hän jakelee elatusta runsaasti tai niukasti tahtonsa mukaan. Hän on totisesti kaikkitietävä.

MUHAMMED ALKAA SAADA POLIITTISTA VALTAA

Vaikka Medina oli noin kymmenen päivän matkan päässä Mekasta olivat medinalaiset tulleet sen markkinoille ammoisista ajoista lähtien. Medinan asukkaista oli puolet juutalaisia ja puolet arabeja ja ryhmien välillä oli jatkuvia jännitteitä. Juutalaiset olivat maanviljelijöitä ja käsityöläisiä ja lukutaitoisia. He olivat varakkaita, mutta heidän valta-asemansa oli hiipumassa. Menneinä aikoina arabit olivat ryöstelleet juutalaisia, jotka antoivat takaisin sanomalla, että jonain päivänä saapuu profeetta, joka johtaa heidät voittoon arabeista. Jännitteistä huolimatta arabien Khazraj-heimo oli heidän liittolaisensa.

I286 Niinpä kun Khazrajin miehet tapasivat Muhammedin, he sanoivat toisilleen: "Tämä on se profeetta, josta juutalaiset ovat puhuneet." He kääntyivät muslimeiksi ja heidän heimonsa oli katkera ja jakaantunut. He toivoivat, että islam yhdistäisi heidät ja pian jokaisessa Medinan talossa oli kuultu islamista.

I289 Kun Medinan muslimit seuraavana vuonna taas saapuivat Mekkaan, he vannoivat Muhammedille valan. He palasivat Medinaan ja monet siellä kääntyivät islamiin.

I294 Mekan markkinoilla monet Medinan muslimit tulivat esiin. He vannoivat valan Muhammedille. Valan jälkeen he kysyivät neuvoa rikkoutuneista väleistään juutalaisten kanssa. Jos he auttaisivat Muhammedia aseellisesti ja he olisivat voittoisia, palaisiko hän Mekkaan? "Ei, veri on verta ja veri jota ei makseta on verta jota ei makseta." He tunsivat verikoston velvollisuuden. "Käyn sotaa niitä vastaan, jotka käyvät sotaa teitä vastaan ja olen rauhassa niiden kanssa, jotka ovat rauhassa teidän kanssanne."

I313 Tähän asti erimielisyydet uudesta uskonnosta Quraishin kanssa oli ratkottu puhumalla. Kirouksia ja loukkauksia oli jaeltu. Muhammed tuomitsi mekkalaiset lähes päivittäin. Quraishit olivat pilkanneet Muhammedia ja kohdelleet kaltoin alempiarvoisempia käännynnäisiä. Verta oli vuodatettu vain vähän. Tomua oli heitelty, mutta vakavaa väkivaltaa ei ollut esiintynyt. Kukaan ei ollut kuollut.


MAANPAKO

I314 Medinan muslimit olivat vannoneet tukea Muhammedia sotilaallisesti ja auttaa Mekan muslimeja. Mekan muslimit jättivät kaupungin ja muuttivat Medinaan. Sekä Mekan että Medinan muslimeja koeteltiin.

29:1 E.L.M. Luulevatko ihmiset, että heidät sanottuaan »Me uskomme» jätetään rauhaan koettelematta? Me olemme jo koetellut niitä, jotka ennen heitä elivät, ja totisesti Jumala erottaa ne, jotka ovat totuudellisia, niistä, jotka valehtelevat. Luulevatko ne, jotka pahaa tekevät, voivansa välttää Meidät? Surkeita ovat heidän erehdyksensä. 
29:5 Jos joku toivoo kohtaavansa Jumalan, niin totisesti Jumalan saapumisen hetki on tuleva; sillä Hän on kaikkikuuleva, kaikkitietävä. Ja ken ponnistelee, hän tekee sen oman sielunsa hyväksi. Totisesti, Jumala on riippumaton maailmoista. Jotka uskovat ja hyvää tekevät, niiden synnit Me pyyhimme pois ja annamme heille palkan parhaasta, mitä he ovat tehneet.

sunnuntai 2. elokuuta 2015

Vaikeuksia


8:20 Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään älkääkä luopuko hänestä, koska kuulette hänen puhuvan.

I217 Kaikki Quaraishin heimot alkoivat vainota niitä muslimeja joihin heillä oli valta. Mekkalaiset eivät uskoneet Muhammediin.

34:43 Ja kun Meidän selvät merkkimme heille ilmoitetaan, he sanovat: »Tämä on ihminen, joka pyrkii vierottamaan teidät siitä. mitä esi~isänne palvelivat.» Ja he lisäävät: »Hän puhuu keksittyjä valheita.» Ja totuudestakin, jota heille tarjotaan, sanovat epäuskoiset: »Tämähän on ilmeistä taikuutta.» Sillä me emme ole heille yhtään kirjoitusta luettavaksi antanut, emmekä ketään varoittajaa ennen sinua lähettänyt. Ennen heitä eläneet hylkäsivät totuuden, ja nämä profeettaa vastustavat kureishit eivät ole saaneet edes kymmenettä osaa siitä, jonka Me heidän edeltäjilleen annoimme. Ja sittenkin, millainen olikaan Minun närkästykseni, kun he sananjulistajiamme petkuttajiksi väittivät.
34:46 Sano: »Minä kehoitan teitä vain siihen ainoaan, että Jumalan tähden valveutuisitte ja joko parittain tai kukin yksinänne tulisitte Jumalan eteen ja tunnustaisitte, että heimolaisenne ei ole mielipuoli; hän on vain teidän varoittajanne ennen ankaraa rangaistusta.»

Tämä jae sallii muslimien välttää kaltoinkohtelua uskontonsa tähden. Muslimi voi salata todelliset ajatuksensa kafirilta.

3:28 »Salaattepa te, mitä teillä on sydämessänne, tai ilmaisette sen, Jumala sen kuitenkin tietää.» Hän tietää, mitä on taivaassa ja mitä on maan päällä; Jumala on kaikkivaltias.

I235 Tarinankertoja uhosi pystyvänsä kertomaan parempia tarinoita ja kertoisi niitä ottelussa Muhammedia vastaan. Mutta tarinankertoja oli kafir ja Koraani tuomitsi hänet kuten kaikki muutkin kafirit.

31:6 On sellaisiakin, jotka Koraanin vaihtavat joutaviin taruihin eksyttääkseen ihmiset Jumalan tieltä, vaikka heillä ei ole mitään tietoa, ja tehdäkseen pilaa Viisauden Kirjan jakeista. He ovat niitä, joita kohtaa häpeällinen rangaistus. Kun Meidän merkkimme esitetään tällaiselle, hän kääntää korskeasti selkänsä, ikäänkuin hän ei olisi niitä kuullut, ikäänkuin hänen korvansa olisivat ummessa. Kerro hänelle sentähden tuskallisesta tuomiosta. Totisesti, jotka uskovat ja tekevät hyvää, heitä varten ovat autuaiden tarhat. Siellä he saavat alati asua. Jumalan lupaus on totinen, sillä Hän on kaikkivaltias, viisas.
31:10 Hän on luonut taivaat ilman tukipylväitä, kuten voit nähdä,ja Hän on sijoittanut vuoria maan kamaralle, jottei se sinua horjuttaisi, ja Hän on levittänyt ympäri maata kaikenlaisia elollisia olentoja. Me lähetämme myös sateen taivaasta maan päälle ja kasvatamme monenlaisia hyödyllisiä kasveja. Tällainen on Jumalan luomakunta. Näytä nyt minulle, mitä ne, jotka on asetettu Jumalan rinnalle, ovat luoneet. Niin, väärämieliset ovat suuren harhan vallassa.

Koraani kuvailee Allahin ominaisuuksia.

40:61 Jumala teille loi yön levoksi ja päivän silmienne valoksi, totisesti on Jumala ihmisille armollinen, mutta useimmat ihmiset ovat kiittämättömiä. Tämä on Jumala, teidän Herranne, kaiken Luoja; ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Miksi siis käännytte Hänestä pois? Niin hylkäsivät Hänet myös ne, jotka kielsivät Jumalan ilmoitukset.
40:64 Jumala loi maan leposijaksenne ja taivaan sille katokseksi; Hän antoi teille muodon, teki muotonne kauniiksi ja jakeli teille hyvyyttä. Tämä on Jumala, teidän Herranne; siunattu on siis Jumala, maailmojen valtias. Hän on elävä, ei ole muuta Jumalaa kuin Hän. Kutsukaa siis Häntä, ollen Hänelle vilpittömiä ja kuuliaisia. Ylistys olkoon Jumalalle, maailmojen valtiaalle.
40:66 Sano: »Minua on kielletty palvelemasta niitä, joita te Jumalan ohella avuksi huudatte, koska Herra on antanut minulle selvät todistukset ja olen saanut käskyn alistua koko maailman Herran tahtoon.»


SAATANALLISET SÄKEET

Muhammed yritti kaiken aikaa keksiä miten saisi vakuutettua kaikki mekkalaiset. Hän keksi, että Quraishin kolme jumalaa voisivat toimia Allahin välittäjinä. Muhammed sanoi: "Nämä ovat ylhäisiä korkealla lentäviä kurkia joiden esirukous on hyväksytty." Mekkalaiset olivat mielissään ja onnellisia. Saatana oli huiputtanut Muhammedia.

22:52 Ennen sinua, oi Muhammed, emme ole lähettänyt ainoatakaan lähettilästä tai profeettaa, joiden tarkoitusperiä ei saatana olisi sotkenut. Mutta Jumala tekee tyhjäksi saatanan sekaantumiset. Jumala vahvistaa tunnusmerkkinsä, sillä Jumala on tietävä, viisas. Jumala muuttaa saatanan juonet koetukseksi niille, joiden sydämet ovat turmeltuneita ja kovia. Totisesti, väärintekijät menevät pitkälle vastahakoisuudessaan. Jumala tarkoittaa myös, että ne, joille on annettu tietoa, käsittäisivät, että tämä on Herralta tuleva totuus, jotta he uskoisivat siihen ja heidän sydämensä nöyrtyisivät Hänen edessään. Totisesti, Jumala ohjaa uskovaiset oikealle tielle.
22:55 Mutta epäuskoiset eivät lakkaa epäilemästä, kunnes heidät yht'äkkiä yllättää määrähetki tai Heitä kohtaa tuhopäivän tuomio. Sinä päivänä kuninkuus kuuluu Jumalalle. Hän on antava heille kullekin tuomionsa. Silloin ne, jotka uskovat ja tekevät hyvää, pääsevät autuuden puutarhoihin. Mutta jotka ovat uskottomia ja hylkäävät tunnusmerkkimme, kuuluvat niihin, joita odottaa häpeällinen rangaistus.

Koraani on yhdenmukainen siinä ketä muslimien sopii ottaa ystävikseen (siellä on 12 jaetta, jotka sanovat ettei muslimine sovi olla ystävä kafirin kanssa).

9:23 Te, jotka uskotte, älkää ottako isiänne ja veljiänne ystäviksenne, jos he rakastavat epäuskoa enemmän kuin uskoa, sillä se teistä, joka heihin liittyy, kuuluu väärintekijöihin. Sano: »Jos isänne, poikanne, veljenne, vaimonne, omaisenne, hankkimanne omaisuus ja kauppa, jonka pysähtymistä pelkäätte, sekä asunnot, joihin olette mieltyneet, ovat teille rakkaampia kuin Jumala ja Hänen lähettiläänsä ja taistelu Hänen asiansa puolesta, niin odottakaa, kunnes Jumala tulee ja sanoo sanansa. Sillä Jumala ei pidä uppiniskaisista.»
3:28 Uskovaiset älkööt ottako uskottomia ystävikseen uskovaisten asemesta. Jos joku niin tekee, ei hänellä ole mitään puolustusta odotettavana Jumalalta. Teillä ei ole mitään pelättävää heidän puoleltaan. Jumala kehoittaa teitä pelkäämään vain Häntä, ja Hänen luoksensa te palaatte. 
3:118 Te, jotka uskotte, älkää antautuko avomieliseen ystävyyteen muiden kuin teikäläisten kanssa; muut eivät jätä turmelematta teitä. He halajavat teidän perikatoanne, heidän vihansa on jo pursunut heidän suustansa; mutta se, mikä heidän sydämissään piilee, on vielä pahempaa. Me olemme nyt selittänyt tunnusmerkkimme teille, jotta ehkä ymmärtäisitte.
5:57 Te, jotka uskotte! Niiden joukosta, joille Kirjoitus oli ennen teitä annettu, älkää ottako sellaisia ystäviksenne, jotka pitävät pilkkana tai leikintekona teidän uskontoanne, älkääkä myös jumalattomien joukosta, vaan osoittakaa hurskautenne Jumalalle, jos olette uskovaisia. Kun te kokoonnutte rukoukseen, he ottavat sen pilan ja leikin kannalta, sillä he ovat totisesti ymmärtämätöntä väkeä.

I260 Markkinapaikalla oli kristitty orja joka piti myyntikojua. Muhammed keskusteli hänen kanssaan pitkään. Tästä Quraishilaiset saivat syyn sanoa, että Muhammedin Koraanin kertomukset tulivat kristityltä orjalta. Koraani vastaa:

32:1 A.L.M. Tämän Kirjan on ylhäältä lähettänyt maailmojen Herra, siitä ei ole epäilystä. Sanovatko he, että olet sen keksinyt? Ei, se on Herraltasi tullut totuus, jotta voisit varoittaa ihmisiä, joiden luokse ennen sinua ei ole saapunut varoittajaa, ja jotta he saisivat johdatuksen.

YÖMATKA

17:1 Kunnia olkoon Hänelle, joka yön aikana kuljetti palvelijansa pyhitetystä moskeijasta toiseen, kaukaiseen - jonka ympäristön olemme siunanneet - jotta hän saisi nähdä joitakin tunnusmerkeistämme. Totisesti, Hän on kaikkikuuleva, kaikkinäkevä.

I264 Gabriel vei Muhammedin Jerusalemin Temppeliin. Temppelissä olivat Jeesus, Abraham, Mooses ja muut profeetat. Muhammed johti heidät rukoukseen. Sen jälkeen Gabriel vei Muhammed ylös seitsemään taivaaseen.

I271 Kun Muhammed pääsi seitsemänteen taivaaseen antoi hänen Herransa hänelle määräyksen rukoilla viisikymmentä kertaa päivässä. Kun hän palasi, Moosen kysyi montako rukousta Allah oli hänelle määrännyt. Kun Mooses kuuli sen olevan viisikymmentä hän sanoi: "Rukous on raskas asia ja sinun kansasi on heikko. Mene takaisin ja pyydä Herraasi vähentämään määrää sinulle ja väellesi. Allah vähensi määrän viiteen. Yömatkassa näemme Muhammedin juutalaisten profeettojen seuraajana.

Seuraavaksi tarina Nooasta ja Mooseksesta muunneltuina Muhammedin tarpeisiin.

10:71 Esitä heille kertomus Nooasta, kun hän sanoi kansalleen: »Oi kansani! Jos minun esiintymiseni ja muistutukseni Jumalan merkeistä ovat teille raskaat, koska minä luotan Jumalaan, niin toimikaa silloin yhdessä ja huutakaa epäjumalianne, älkääkä epäröikö hankkeessanne, vaan pankaa se täytäntöön minua vastaan viivyttelemättä! Jos te sitten käännytte takaisin, en vaadi mitään hyvitystä. Minun hyvitykseni on yksin Jumalan käsissä, onhan minun sallittu kuulua oikeauskoisiin (muslimeihin).» Mutta he valehtelivat häntä vastaan, ja silloin Me pelastimme hänet ja hänen kanssaan arkissa olleet. Me teimme heistä suvun jatkajat ja hukutimme ne, jotka selittivät Meidän merkkimme valheeksi. Katso siis, millainen oli niiden loppu, joita oli varoitettu.
10:74 Sittemmin nostimme Me hänen jälkeensä profeettoja kansojensa keskuuteen, ja he toivat näille selvät todistukset, mutta eivät nämä ottaneet uskoakseen siihen, mitä olivat aikaisemmin kutsuneet valheeksi. Tällä tavoin Me sinetöimme niiden sydämet, jotka syntiä tekevät. Heidän jälkeensä annoimme Me Mooseksen ja Aaronin mennä Faraon ja hänen päällikköjensä luo mukanaan Meidän merkkimme, mutta he suhtautuivat niihin ylimielisesti ollen syntisiä ihmisiä. Niinpä kun Me lähetimme totuuden heidän luokseen, he sanoivat: »Aivan varmasti tämä on ilmeistä taikuutta.»
10:77 Mooses sanoi: »Näinkö puhutte totuudesta, kun se saavuttaa teidät? Onko tämä taikuutta? Taikurit eivät milloinkaan menesty.»
10:78 He sanoivat: »Oletko tullut luoksemme käännyttääksesi meidät pois siitä, mihin olemme nähneet esi~isiemme turvautuneen, ja saattaaksesi maan valtiuden teidän kahden käsiin? Me emme aio teihin uskoa.» Ja Farao sanoi: »Tuokaa eteeni jokainoa taitava noita!» Ja kun taikurit olivat saapuneet, Mooses sanoi heille: »Heittäkää maahan, mitä aiotte heittää!»
10:81 Kun he olivat niin tehneet, Mooses sanoi: »Se, mitä olette saaneet aikaan, on noituutta. Totisesti, Jumala on tekevä sen mitättömäksi. Totisesti, Jumala ei edistä pahuudentekijäin toimia.» Jumala on vahvistava totuuden sanainsa voimalla, vastoin syntisten tahtoakin. Mutta paitsi eräitä hänen kansansa nuoria eivät ketkään uskoneet Moosekseen, koska he pelkäsivät Faraon ja hänen johtomiestensä vainoavan heitä. Farao oli todellakin itsevaltias maassa ja hän kuului niihin, jotka toimivat hillittömästi.
10:84 Mooses sanoi: »Oi kansani, jos uskotte Jumalaan, luottakaa Häneen, mikäli olette oikeauskoisia.»
10:85 Ja niin he sanoivat: »Jumalaan me luotamme. Oi Herramme, älä salli tämän väärämielisen kansan meitä vainota! Pelasta meidät armossasi tästä uskottomasta kansasta!»

Islam määrittelee juutalaisuuden.

45:16 Totisesti annoimme Israelin lapsille Pyhän Kirjan, viisauden ja profeetankutsumuksen, jakelimme heille hyvyyttä ja asetimme heidät muiden kansojen edelle. Me annoimme heille myös selvät todistukset, ja he olivat erimielisiä ja toisille kateellisia vasta päästyään osallisiksi tiedosta; totisesti Herrasi on tuomitseva heidät ylösnousemuksen päivänä siitä, mistä he kiistelivät.
7:163 Ja kysele heiltä, Muhammed, kaupungista, joka oli meren rannalla, silloin kun he rikkoivat sapatin; sillä sapattipäivänä heidän kalansa tulivat parvittain veden pintaan heidän luokseen, mutta sinä päivänä, jolloin he eivät sapattia viettäneet, ne eivät tulleet. Niin koettelimme Me heitä sen vuoksi, että he olivat tottelemattomia. Ja kun eräs ryhmä heistä sanoi: »Miksi varoitatte te ihmisiä, jotka Jumala aikoo hukuttaa tai joille Hän lähettää ankaran vitsauksen?» he vastasivat: »Välttyäksemme Herranne soimauksilta ja jotta he karttaisivat pahaa.»
7:165 Ja kun he unohtivat saamansa varoitukset, pelastimme Me ne, jotka kielsivät vääryyden, ja kuritimme vääryydentekijöitä ankaralla vitsauksella heidän jumalattomuutensa tähden. Ja heidän kerskuessaan teoista, jotka heiltä olivat kielletyt, sanoimme Me heille: »Muuttukaa inhottaviksi apinoiksi!»
7:167 Ja (muistele), miten sinun Herrasi ilmoitti heille, että Hän aikoi aina ylösnousemuksen päivään asti lähettää heille (kurittajia), jotka rasittavat heitä mitä pahimmilla vaivoilla. Sinun Herrasi on totisesti nopea rankaisemaan, mutta Hän on myös armahtavainen ja laupias. Ja Me jaoimme heidät eri ryhmiksi maan päällä. Heidän joukossaan on vanhurskaita ja on sellaisia, jotka ovat kaukana hyvästä, ja Me koettelimme heitä sekä hyvällä että huonolla (onnella), jotta he kääntyisivät (luoksemme).

I272 Muhammed jatkoi islamin saarnaamista ja tuomitsi vanhat arabialaiset uskonnot. Jotkut Quraishilaiset puolustivat kulttuuriaan ja uskontoaan ja väittelivät hänen kanssaan. Muhammed kutsui heitä pilkkaajiksi ja kirosi yhden heistä: "Oi Allah, sokaise hänet ja tapa hänen poikansa." Koraani kertoo mekkalaisten juonista ja suunnitelmista.

6:124 Ja tunnusmerkin tullessa heille sanovat he: »Emme ennen usko, kuin saamme samankaltaisen, kuin Jumalan lähettiläätkin ovat saaneet.» Jumala tietää kuitenkin parhaiten, kenelle Hän uskoo sanomansa. Häväistys Jumalan edessä ja raskas rangaistus on kohtaava väärintekijät vehkeilyjensä tähden. Ketä Jumala tahtoo johdattaa, hänen rintansa avaa Hän Islaamille, ja kenen hän antaa eksyä, hänen rintansa Hän tekee niin ahtaaksi ja ahdistetuksi, kuin hänen täytyisi kiivetä taivaaseen. Siten saattaa Jumala häpeään ne, jotka eivät usko. Ja tämä on Herrasi oikea tie (Koraani ja Islaamin uskonto); nyt olemme selittänyt tunnusmerkkimme ihmisille, jotka ottavat niistä vaarin. Heidän ovat rauhan asunnot heidän Herransa luona, ja Hän on heidän suojelijansa palkinnoksi heidän teoistaan.

Jos Muhammed todella oli profeetta niin miksei hän näyttänyt jotain parempaa kuin sanoja? Miksi hän ei tehnyt ihmetekoja?

13:27 Ja uskottomat sanovat: »Miksi hänelle ei ole hänen Herransa lähettänyt tunnusmerkkiä?» Vastaa: »Jumala antaa joutua kadotukseen kenen haluaa, ja Hän ohjaa luoksensa sen, joka on siihen taipuvainen.» On niitä, jotka uskovat ja joiden sydämet löytävät rauhan heidän muistaessaan Jumalaa. Eikö ole totta, että sydämet löytävät rauhan Jumalassa? Onnellinen on niiden olotila, jotka uskovat ja tekevät hyvää, ja he saavat palata ihanille asuinsijoille.
13:30 Täten Me olemme lähettänyt sinut kansan luokse, jota ennen jo moni kansa on elänyt aikansa, esittämään sille sen, mitä Me olemme sinulle ilmoittanut, mutta he eivät usko Armahtajaan. Sano: »Hän on Herrani! Ei ole muuta Jumalaa kuin Hän. Häneen minä asetan luottamukseni, ja Hänen luokseen minä palaan.»
13:31 Ja jos olisi ollut Koraani, jonka voimalla vuoria olisi siirretty tai maa olisi leikattu kappaleiksi tai kuollut saatu puhumaan, niin olisimme kyllä lähettänyt sen maan päälle. Totuus on se, että kaikki käskyvalta kuuluu täydellisesti Jumalalle. Eivätkö uskovaiset tiedä, että jos Jumala olisi niin tahtonut, Hän olisi totisesti johdattanut koko ihmissuvun? Ja ne, jotka ovat valinneet epäuskon, saavat jatkuvasti salamaniskuja päähänsä tekojensa vuoksi, tai salama on iskevä heidän kotiensa läheisyyteen, kunnes Jumalan lupaus käy toteen. Totisesti, Jumala ei ole rikkova lupaustaan.
13:32 Toden totta, sinun edelläsi käyneitä lähettiläitä pilkattiin, Minä annoin uskottomille armonaikaa, jonka jälkeen tartuin heihin. Mikä oli silloin tuloksena?

Jos Tuomipäivä kerran oli tulossa, mekkalaiset käskivät Muhammedia pyytämään Allahia lähettämään sen tänne tänään ja todistamaan, että Muhammed on aito profeetta.

29:44 Jumala on totuudessa luonut taivaat ja maan. Totisesti, tässä on merkki uskovaisille.
29:47 Tällä tavoin Me ilmaisimme sinulle tämän Kirjan ylhäältä. Ja ne, joille on annettu Kirja, uskovat siihen, ja myöskin eräät näistä arabialaisista uskovat siihen. Vain uskottomat kieltävät Meidän merkkimme.
29:48 Tätä ennen sinä et heille julkilukenut yhtäkään muuta kirjaa etkä sellaista kirjoittanut oikealla kädelläsi. Vasta silloinhan nämä väärän väittäjät olisivat oikeutetut epäilemään.» Ei, (Koraani) on (kuin) sarja selviä merkkejä niiden povessa, joille on annettu totista viisautta, ja vain väärämieliset kieltävät Meidän merkkimme. He sanovat: »Miksi ei hänen Herransa ole lähettänyt hänelle tunnustekoja ylhäältä?» Sano: »Tunnusteot ovat Jumalan vallassa, ja minä olen vain varoittaja.» Eikö heille riitä, että olemme lähettänyt sinulle tämän Kirjan, jota heille on luettu? Totisesti, tämä on armo ja kehoitus niille, jotka uskovat. Sano: »Jumala on riittävä Todistaja teidän ja minun asiassani. Hän tietää, mitä on taivaassa ja maan päällä. Ja ne, jotka uskovat valheeseen ja kieltävät Jumalan, kulkevat harhaan.»
29:53 He pyytävät myös sinua jouduttamaan tuomiota. Ellei olisi asetettu määrähetkeä, niin totisesti, tuomio olisi heitä jo kohdannut. Totisesti, se on yllättävä heidät yht'äkkiä, kun he eivät sitä aavistakaan. He pyytävät sinua jouduttamaan tuomiota, mutta totisesti, helvetti piirittää uskottomat. Tulee päivä, jolloin tuomio langetetaan heidän ylitseen ylhäältä ja jolloin Hän on sanova: »Maistakaa nyt, mitä olette tehneet.»
29:56 Palvelijani, jotka uskotte! Maani on avara, palvelkaa siis Minua ja yksin Minua. Jokainen sielu saa maistaa kuolemaa, ja sitten teidän on palattava Meidän luoksemme. Niille, jotka uskovat ja tekevät hyvää, Me totisesti annamme ylhäiset asumukset puutarhoissa, joissa purot solisevat ja joissa he alati saavat asua. Oivallinen palkka on ahertaneilla, niillä, jotka pysyvät lujina ja luottavat Herraansa.

Muhammed kertoi heille menneistä arabialaisista kulttuureista, jotka olivat kieltäytyneet kuuntelemasta profeettojaan. Allah kuritti heitä kauhistuttavilla vitsauksilla.

41:13 Mutta jos he kääntyvät pois, sano: »Olen varoittanut teitä kurituksesta, sellaisesta rangaistuksesta kuin Aadin ja Tamuudin.»
41:14 Kun näille lähetetyt sananjulistajat tulivat heidän luokseen sekä edestä että takaa sanoen: »Älkää palkelko muuta kuin Jumalaa!» niin he sanoivat: »Jos Herramme olisi tahtonut, Hän olisi varmasti lähettänyt alas enkelinsä; niinpä emme totisesti usko sanomaa, joka on lähetetty teidän mukananne.»
41:15 Aadin kansa pöyhkeili suotta ja sanoi: »Kuka on meitä mahtavampi?» Eivätkö he havainneet, että Jumala, joka heidät oli luonut, oli heitä mahtavampi? Ja he kielsivät ilmoituksemme. Niin Me lähetimme raivoisan tuulen heidän ylitseen useana onnettomuutta tuottavana päivänä antaaksemme heidän maistaa häpeällistä rangaistusta maallisessa elämässä. Mutta totisesti on tulevan elämän rangaistus vielä paljon häpeällisempi, eivätkä he saa mitään apua.
41:17 Mitä tulee Tamuudiin, osoitimme heille oikean tien, mutta he valitsivat harhan välittämättä johdatuksesta. Niin kohtasi heitä nöyryyttävän rangaistuksen ruoska heidän ansionsa mukaan. Mutta niitä armahdimme, jotka kavahtivat pahaa ja uskoivat. Sinä päivänä, jolloin Jumalan viholliset kootaan tulen eteen, heidät jaetaan ryhmiin. Ja kun he saapuvat sinne, heidän silmänsä, korvansa ja ihonsa todistavat heitä vastaan siitä, mitä he ovat tehneet.
41:21 Ja he sanovat iholle: »Miksi todistat meitä vastaan»? Tämä sanoo: »Jumala, joka antaa kaikille ilmaisukyvyn, on pannut minut puhumaan; Hän on alussa luonut teidät, ja Hänen tykönsä joudutte palaamaan. Te ette voineet niin kätkeytyä, etteivät korvanne, silmänne ja ihonne todistaneet teitä vastaan, vaikka ajattelitte, että Jumalalle oli tuntematonta suuri osa siitä, minkä te teitte. Tämä ajatus Herrastanne on syössyt teidät kadotukseen, ja teistä on tullut turmion omia.»
41:24 Jos he kestävät, pysyy tuli yhä heidän asuntonaan, ja jos he anovat armoa, eivät he niihin kuulu, joille armoa suodaan. Me olemme määrännyt heille seuralaisia, jotka kuvailivat kauniiksi sen, mikä odotti heitä, ja myös sen, mikä heillä oli takanaan. Ja niin kävi heidän suhteensa toteen sana, joka dzinnien ja ihmisten keskuudessa jo ennen on sanottu, että he totisesti joutuvat kadotukseen.


MUHAMMEDIN SUOJELIJA JA VAIMO KUOLEVAT

I278 Abu Talibin kuoleman jälkeen paine Muhammedia vastaan kasvoi. Lopulta eräs Quraishilainen heitti tomua Muhammedin päälle. Tämä oli pahinta mitä tapahtui.

Hänen vaimonsa Khadijan kuolemalla ei ollut poliittista merkitystä, mutta se oli kova isku Muhammedille. Hänen vaimonsa oli ollut hänen uskottunsa, joka oli lohduttanut häntä.


MUHAMMEDIN UUDET AVIOLIITOT

Kolme kuukautta Khadijan kuoleman jälkeen Muhammed nai Saudan, joka oli leski ja muslimi.

Abu Bakrilla oli kuusivuotias tytär Aisha. Pian naituaan Saudan Muhammed kihlasi Aishan josta oli tuleva hänen lempivaimonsa. Avioliittoa ei pantu täytäntöön ennenkuin hän täytti yhdeksän vuotta.

keskiviikko 29. heinäkuuta 2015

Julkinen opetus

3:32 Sano: »Totelkaa Jumalaa ja profeettaa! Sillä jos käännytte pois, niin tietäkää, että Jumala totisesti ei rakasta uskottomia.»

Erimielisyydet jatkuivat. Koraani tuomitsee mekkalaiset, jotka olivat eri mieltä Muhammedin kanssa.

25:32 Uskottomat sanovat myös: »Miksi koko Koraania ei ilmoitettu hänelle yhdellä kertaa?» Siksi, että saatoimme sen avulla vahvistaa sydäntäsi, Me esitimme sen jaksoittain.
25:33 He eivät voi esittää sinulle ainoatakaan väitettä, josta emme sanoisi sinulle totuutta ja antaisi parasta selitystä. Niiden osa, jotka yhteenkoottuina lankeavat kasvoilleen helvetissä, on oleva onnettomin ja he ovat etäimmälle eksyneitä.
18:56 Emme Me lähettiläitä muuta varten lähettänyt kuin ilosanomain tuojiksi ja varoittajiksi, mutta epäuskoon antautuneet kiistelevät valheellisin puhein väärentääkseen siten totuuden. Ja he pitävät Minun merkkejäni ja heidän varoittamistaan leikkinä. Kuka on väärämielisempi kuin se, joka kääntyy pois, kun häntä muistutetaan Herransa merkeistä, ja unohtaa, mitä hänen kaksi kättänsä ovat tehneet? Totisesti, Me olemme pannut verhot heidän sydäntensä ylle, jotta he eivät sitä ymmärtäisi, ja olemme sulkenut heidän korvansa. Ja jos sinä kutsut heitä oikealle tielle, he eivät konsanaan anna itseänsä opastaa.


Mekkalaiset sanovat Muhammedia mielenvikaiseksi ja pilkkaavat häntä.

37:12 Ihmeeksesi he vain pilkkaavat sinua ja varoittavista muistutuksista he eivät välitä, nähdessään tunnusmerkin he yllyttävät toinen toistaan ivaan sanoen: »Eihän tämä ole muuta kuin ilmeistä noituutta. Pitäisikö uskoa siihenkin, että kuoltuamme ja luiksi sekä tomuksi muututtuamme meidät muka varmasti eloon herätetään, vieläpä muka muinaiset esi-isämmekin?»
37:34 Niin me totisesti menettelemme väärintekijäin suhteen. Totisesti he olivat pöyhkeitä, kun heille sanottiin: »Ei ole muita jumalia kuin Jumala.» Ja he sanovat: »Meidänkö todella pitäisi luopua jumalistamme mielipuolen runoilijan tähden?»
37:37 Sano: »Ei, hän toi mukanaan totuuden ja vahvisti entisten sananjulistajien sanat.» Nyt saatte totisesti maistaa tuskallista rangaistusta, eikä teitä tällöin muusta rangaista kuin omista teoistanne. Toisin on Jumalan palvelijain, puhdistettujen, laita. Heille annetaan luvattu osansa, he nauttivat hyvien töittensä hedelmiä ja heidät korotetaan kunniaan, autuuden tarhoissa he istuvat kunniaistuimilla, katsoen toistensa kasvoihin, ja malja pannaan kiertämään kädestä käteen täynnä raikkainta lähdevettä, kirkasta, ihanaa nautittavaksi. Siinä ei ole sameutta eikä se heiltä ehdy. Ja heidän seurassaan on oleva neitsyitä, jotka siveydessään hillitsevät kauniiden silmiensä katseet kuin olisivat heidän silmänsä hellästi varjeltavia linnun munia. He tekevät toisilleen kysymyksiä. Joku heidän joukostaan sanoo: »Totisesti, olihan minulla ystävä, joka minulta kyseli: 'Kuulutko sinäkin niihin, jotka uskovat sen todeksi? Viedäänkö meidät todellakin tuomiolle sitten, kun olemme kuolleet ja muuttuneet luiksi ja tomuksi?'»
37:54 Ja puhuva jatkaa: »Katso alas!» Ja tämä katsoo alas ja näkee ystävänsä keskellä helvettiä. Ja hän huudahtaa: »Jumalan nimessä, vähällä olit saattaa minut turmioon, sillä ellei Jumala olisi armahtanut laupeudessaan, olisin varmasti joutunut kadotettujen joukkoon.

I183 Muhammed jatkoi Allahin kunnian saarnaamista ja tuomitsi Quraishin uskonnon. Hän sanoi heidän elämäntapansa olevan väärän ja että heidän esi-isänsä palaisivat helvetissä, hän kirosi heidän jumalansa, halveksi heidän uskontoaan ja aiheutti hajaannusta yhteisössä saaden heimot toisiaan vastaan. Quraishit eivät enää sietäneet sitä. He olivat aina ennen olleet suvaitsevaisia.

21:107 Olemme lähettäneet sinut, oi Muhammed, vain armoksi maailman kansoille. Sano: »Minut on määrätty julistamaan, että teidän Jumalanne on armon Jumala. Ettekö siis olisi tottelevaisia?» Mutta jos he kääntyvät pois, sano silloin: »Olen varoittanut teitä kaikkia ilman erotusta enkä tiedä, onko se, mitä teille on määrätty, lähellä vai kaukana. Totisesti, Hän tietää mitä äänekkäästi puhutaan, ja Hän tietää myös, mitä te salaatte. En tiedä, tuleeko siitä teille koettelemus vaiko ajallinen nautinto.» Hän lausui: »Herra, tuomitse oikeudenmukaisesti. Herramme on Armahtaja, jota kutsutaan avuksi niitä vastaan, joita he Hänen vertaisikseen asettavat.»

Hän jatkoi Allahin ja Koraanin saarnaamista. Koraani viittaa usein itseensä todistaakseen oman totuutensa.

67:16 Oletteko varmat siitä, ettei Hän, joka on yläpuolellanne, anna maan niellä teitä? Katso, se jo vavahtelee! Tai oletteko varmat siitä, ettei Hän, joka on teidän yläpuolellanne, lähetä päällenne hirmumyrskyä? Saatte kokea, millainen oli minun varoitukseni. On kyllä ollut niitä, jotka ennen heitä ovat väittäneet totuutta valheeksi, mutta millainen olikaan kuritukseni!
67:19 Eivätkö he näe, miten linnut heidän yläpuolellaan levittävät ja kokoovat siipensä? Kuka muu kuin Armahtaja pitää niitä koholla? Hän totisesti näkee kaiken
67:20 Kuka muu kuin Armahtaja voi teitä auttaa niinkuin suuri sotajoukko? Epäuskoiset ovat sokeita. Onko ketään, joka teitä ravitsisi, jos Hän ei antaisi teille elatusta? Mutta he vain jatkavat kapinoimistaan ja vastusteluaan. Kumpi voi paremmin seurata johdatusta, sekö, joka ryömii kasvot maata vasten, vai se, joka etenee oikeata tietä pystyssä päin?
67:1 Siunattu on Hän, jonka käsissä on valtakunta ja voima yli kaiken olevaisen! Hän, joka loi elämän ja kuoleman koetellakseen, kuka teistä osoittautuu parhaaksi teoissa. Hän on mahtava, laupias. Hän on luonut seitsemän taivasta toinen toisensa yläpuolelle. Et voi havaita mitään vikaa Armahtajan luomistyössä. Katsele ympärillesi: voitko huomata mitään vajavaisuutta?

Tässä lisää Koraanin viittauksia itseensä:

Huomaa: Useat Koraanin luvuista alkavat kirjaimilla, joiden merkitystä ei tiedetä.

44:1 H.M. Pitäkää arvossa Kirjoitus, joka tuo ilmi totuuden.
44:3 Totisesti olemme ilmoittanut sen siunattuna yönä; Me totisesti varoitamme herkeämättä. Siinä kaikki viisaus selvitetään, niinkuin Me käskemme; totisesti, Me lähetämme sananjulistajat, armona, joka on lähtöisin Herrastasi; Hän on totisesti kuuleva, tietävä,

Koraanissa sanotaan useasti että arabia on Allahin kieli.

20:112 Mutta ken tekee hyvää ja on uskovainen, hänen ei tarvitse pelätä vääryyttä eikä ansionsa menetystä. Tällä tavoin me olemme lähettänyt maan päälle arabiankielisen Koraanin ja selittänyt eri tavoin niitä seikkoja, joilla heitä on uhattu, jotta he hartautta harjoittaisivat tai tulisivat ymmärtäväisiksi. Ylevä korkeudessaan on Jumala, Kuningas, Totuus. Mutta, Muhammed, älä pidä kiirettä Koraanin suhteen, ennen kuin se täydellisesti on sinulle ilmoitettu. Sano: »Herra, avarra minua tiedossa!»
26:192 Totisesti, tämä Koraani on ylhäältä, maailmojen Herralta tullut sanoma. Sen mukana on tullut uskollinen henki sydämeesi, jotta olisit yksi niistä, jotka varoittavat selvällä arabiankielellä. Totisesti, tästä on jo muinaisissa kirjoituksissa. Eikö siinä ole heille merkki, jotta Israelin kirjanoppineet sen ymmärtäisivät? Ja jos olisimme ilmaissut sen jollekulle muukalaiselle ja tämä olisi julistanut sen heille, he eivät olisi sittenkään uskoneet.

Muhammed tekee selväksi, että ne jotka eivät usko siihen sanomaan, jonka hän on tuonut Allahilta, joutuvat väkivaltaiseen ja tuskalliseen ikuisuuteen.

76:4 Totisesti olemme valmistanut uskottomille kahleet ja ketjut sekä helvetin tulen.
76:5 Totisesti saavat hurskaat juoda maljasta, johon on kätketty heidän (sisäinen) vapautuksensa, lähteestä, josta Jumalan palvelijat juovat runsain määrin. He täyttävät lupauksensa ja pelkäävät päivää, jonka tuho leviää ylt'ympäri; rakkaudesta Häneen he ruokkivat köyhää, orpoa ja vangittua. »Me ruokimme teitä vain Jumalan tähden; me emme vaadi teiltä palkkaa emmekä kiitosta, totisesti pelkäämme surun ja murheen päivää, jonka Herramme lähettää.»
76:11 Siksi Jumala säästää heidät tuon päivän tuholta ja antaa heidän osakseen iloa ja onnea; Hän palkitsee heitä heidän lujuutensa tähden paratiisilla ja silkkivaatteilla. Näihin puettuina ja leväten nojakorokkeilla he eivät tunne hellettä eivätkä purevaa kylmää, vaan puutarhan varjot lepäävät tiheinä heidän yllään, ja sen hedelmät ovat käden ulottuvilla. Siellä kiertävät hopeamaljat ja kristallipikarit, jotka ovat kuin läpikuultava lasi ja jotka täytetään runsain mitoin. He saavat juoda inkiväärillä höystetyn maljan lähteestä, jota siellä kutsutaan Salsabiliksi. Ja heidän ympärillään liikkuvat ikinuoret olennot, joita nähdessäsi sinusta tuntuu, kuin he olisivat ylt'ympäri siroiteltuja helmiä. Ja kun saat nähdä sen, olet näkevä autuuden ja suuren kuningaskunnan. Heidän vaatetuksenaan on viheriä, hieno silkki ja paksu, kultakudoksinen sametti. He saavat kantaa hopeaisia rannerenkaita, ja heidän Herransa virvoittaa heitä puhtaalla juomalla. Tämä on totisesti oleva palkkanne, sillä ponnistelunne palkitaan.
76:23 Totisesti olemme lähettänyt sinulle tämän Koraanin vähitellen useina ilmoituksina. Pysy siis lujana odottaen kärsivällisesti Herrasi tuomiota äläkä tottele ketään syntistä tai kiittämätöntä heidän joukostaan. Ylistä Herrasi nimeä aamuin ja illoin!
76:27 Totisesti muut ihmiset rakastavat tätä maallista elämää eivätkä pidä lukua turmion päivästä. Me olemme luonut heidät ja vahvistanut heidän jäsenensä, ja jos tahdomme, voimme heidän sijaansa aikaansaada täysin heidän kaltaisiaan olentoja. Totisesti tämä on kehoitus, ja se, joka tahtoo, löytää tien Herransa luokse. Mutta teitä se ei miellytä, ellei Jumala kuitenkin niin määrää; totisesti, Jumalan on tieto, viisaus. Hän sulkee armoonsa kenet haluaa, mutta jumalattomille Hän on varannut tuskan ja kurituksen.

Mekka oli pieni kaupunki, jossa pidettiin nyt kokouksia siitä mitä Muhammedille pitäisi tehdä.

43:79 Hekö ovat päättäneet jotakin? Totisesti, Meillä on ratkaisu. Vai ajattelevatko he, että Me emme tiedä, mitä he kätkevät, emmekä kuule heidän salaisia keskustelujaan? Meidän sanansaattajamme heidän luonaan kirjoittavat kaiken muistiin.
38:1 Saad. Kautta Koraanin, ylevän todistajan! Totisesti epäuskoiset ovat omahyväisiä ja itsepintaisia! Kuinka monta sukupolvea jo ennen heitä Me hävitimmekään! Mutta he parkuivat vasta kun pelastuksen aika jo oli ohi.
38:4 Nyt he taas kummeksuvat, että varoittaja on heille tullut heidän omasta keskuudestaan, ja epäuskoiset sanovat: »Tämä on valehtelija, taikuri. Eikö hän pyri vähentämään jumalia yhdeksi ainoaksi? Kummallista hän toimittelee todellakin.» Ja johtavat henkilöt heidän keskuudessaan ratkaisevat pulman sanomalla: »Menkää ja pysykää uskollisina entisille jumalillenne, ei tämä hänen yrityksensä onnistu. Emme koskaan ole tällaista kuulleet isiemme uskossa, tämä on pelkkää väärentämistä.
38:8 Onko hän meidän keskuudessamme saanut ilmoituksensa, joiden perusteella hän meitä varoittaa?» He epäilevät minun varoitustani. He eivät ole maistaneet vielä Minun kuritustani. Heidänkö kädessään ovat Herrani, mahtavan, anteliaan, armonaarteet? Heidänkö on taivaan ja maan ja niiden välisen avaruuden valtakunta, niin että he voivat paisua rikkaudessaan. Tällä paikalla tullaan ajamaan pakosalle (muslimeja vastaan) liittoutuneiden vahvat joukot.

LISÄÄ RIITOJA MEKKALAISTEN KANSSA

I188, 189 Eräs Quraishilainen sanoi: "Jos kerran edustat totista jumalaa niin ehkä Allah voisi auttaa jotenkin?"
"Tämä maa on kuiva. Anna Allahin lähettää joki Mekan läheisyyteen."
"Me olemme vuorien piirittämiä. Anna Allahin siirtää vuoria että saamme lisää tilaa."
"Parhaat meistä ovat kuolleita. Anna Allahin herättää heidät henkiin ja erityisesti lähettää takaisin paras johtajamme Qusayy. Kysymme Qusayylta puhutko sinä totta vai et."
I189 Muhammed vastasi että hänet oli lähetetty tuomaan sanaa, ei tekemään ihmetekoja. He voisivat joka hyväksyä hänen sanomansa tai hylätä sen ja kestää seuraukset. Sitten eräs heistä sanoi: "Ellet voi käyttää Allahiasi auttamaan meitä, anna Allahin auttaa sinua. Lähetä enkeli todistamaan sinusta ja todista että me olemme väärässä. Niin kauan kun enkeli on läsnä, anna hänen tehdä Muhammedista varakas mies niin me tiedämme, että sinä edustat Allahia ja me olemme väärässä."
Quraishit tahtoivat ihmetekoja todisteeksi.

15:4 Emme ole hävittänyt ainoatakaan kaupunkia ilmoittamatta sille sen määräaikaa. Ei yksikään kansa voi kiirehtiä aikansa täyttymistä eikä sitä viivyttää. Ja he sanovat: »Voi sinua, jolle kehoitus on ylhäältä lähetetty, sinä olet selvästi houkkio. Miksi et tuo luoksemme enkeleitä, jos kerran puhut täyttä totta?»
15:8 Emme Me lähetä maan päälle enkeleitä muuten kuin totuutta pystyttämään, mutta kun tämä tapahtuu, he eivät saa enää armoa. Totisesti, Me itse lähetämme maan päälle kehoituksen, ja Me myös seisomme sen tukena. Ja totisesti, jo ennen sinua Me lähetimme sananjulistajia muinaisten heimojen luokse. Mutta ainoatakaan lähettilästä ei saapunut heidän luoksensa, jota he eivät olisi pilkanneet. Näin me annamme tämän (pilkkaamisen) juurtua syntisten sydämiin. He eivät usko Koraaniin, ja kuitenkin heillä on tiedossa edeltäjiensä kohtalo. Ja jos Me avaisimme oven taivaaseen ja he kiipeäisivät sinne, niin he varmasti sanoisivat: »Silmämme ovat vain huienneet, tai pikemminkin me olemme lumouksen vallassa.»

I189 Muhammed ei tehnyt ihmetekoja, koska Allah ei ollut antanut sitä Muhammedin tehtäväksi.
I189 Sitten he sanoivat: "Eikö Herrasi tiennyt, että me kysyisimme näitä kysymyksiä? Silloinhan Herrasi olisi voinut paremmin valmistautua niihin. Ja Herrasi olisi voinut kertoa mitä sanoa meille ellemme me usko sinua. Olemme kuulleet, että olet saanut tämän Koraanin mieheltä nimeltä Al-Rahman toisesta kaupungista. Me emme usko Al-Rahmaniin. Omatuntomme on puhdas. Joko meidän on tuhottava sinut tai sinä tuhoat meidät. Tuo enkelisi niin me uskomme heitä."

26:204 Koettavatko he siis jouduttaa Meidän tuomiotamme? Uskotko, että vaikkapa annamme heidän nauttia jonkun vuoden, ja heille senjälkeen tulee se, millä heitä on uhattu, heitä vähääkään hyödyttää se, mistä ovat nauttineet? Emme ole hävittänyt ainoatakaan kaupunkia lähettämättä sille varoittajia muistuttamaan. Katso, Me emme ole väärämielinen.
26:210 Eivät pahat henget ole tuoneet sitä (Koraania) maan päälle. Se ei heitä hyödytä, eivätkä he pysty siihen. Totisesti, he eivät saata edes kuunnella sitä. Siksi älä rukoile muita jumalia Jumalan ohella, muuten kuulut niihin, joita kohtaa tuomio. Varoita myös läheisiä sukulaisiasi.
26:215 Ja sulje hyvyyteesi ne uskovaiset, jotka sinua seuraavat. Jos he eivät sinua tottele, sano silloin: »Totisesti, en vastaa teidän teoistanne.» Luota kaikkivaltiaaseen, kaikkein armollisimpaan. Häneen, joka näkee sinut, kun nouset rukoilemaan, ja joka havaitsee askeleesi niiden keskuudessa, jotka kumartavat. Totisesti, Hän on kaikkikuuleva, kaikkitietävä.

I191 Muhammed meni Kaabaan ja kertoi mekkalaisille millaisen kauhean rangaistuksen Allah oli lähettänyt ennen eläneille ihmisille, kun he eivät olleet uskoneet profeettoihinsa. Tämä oli nyt yksi hänen toistuvista aiheistaan. Allah tuhosi teidänkaltaisenne, jotka eivät uskoneet minunlaisiini.

36:1 J.S. Kautta Koraanin, jonka viisaus täyttää, olethan totisesti yksi sananjulistajista ja vaellat oikealla tiellä. Tässä on ilmoitus mahtavalta, laupiaalta, jotta voisit varoittaa kansaa, jonka esi-isiä ei varoitettu ja joka on välinpitämätön.
36:7 Sana on käynyt todeksi, että enin osa heistä on uskon hylännyt. Kahleet Me olemme totisesti kietonut heidän kaulansa ympäri aina heidän leukansa korkeudelle, niin että heidän päänsä ovat pystyyn pönkitetyt. Ja Me olemme asettanut esteen heidän eteensä ja esteen heidän taaksensa sekä heittänyt verhon heidän ylitsensä peittäen heidän näkönsä. Yhdentekevää on heille varoitatko heitä vai et, sillä he eivät usko. Varoittaa voi vain sitä, joka nuhteesta vaarin ottaa ja sisimmässään Armahtajaa pelkää; sellaiselle julista anteeksiantoa ja suurta palkintoa. Totisesti Me herätämme kuolleet eloon ja pidämme kirjaa kaikista heidän teoistaan, jopa heidän jalkojensa jäljistäkin; ja kaiken tämän olemme selvästi kirjoittanut.

Koraanin mukaan Arabian muinaiset kaupungit tuhottiin, koska he eivät uskoneet profeettoihinsa.

26:141 Myös Tamuudin heimo piti lähettiläitä valehtelijoina. Heidän heimolaisensa Saalih puhui heille: »Ettekö pelkää Jumalaa?» Totisesti, olen teille luotettava sananjulistaja. Siksi palvelkaa Jumalaa ja totelkaa minua! En pyydä teiltä siitä mitään palkkaa, sillä minun palkkani on yksin maailmojen Herran huomassa. Tahdotteko saada turvassa jatkaa nykyistä elämäänne? Puutarhoissa ja lähteitten äärillä, viljapelloilla ja hienohedelmäisten palmujen luona, hakattuanne suurella taidolla asuntonne kallioihin. Pelätkää siis Jumalaa ja totelkaa minua, älkääkä noudattako syntisten kutsuja. He levittävät maassa villitystä eivätkä totuutta rakenna.»
27:45 Totisesti, Me lähetimme Tamuudin heimon luokse heidän veljensä Saalihin, joka lausui: »Palvelkaa Jumalaa!» Mutta katso! He jakautuivat kahdeksi riiteleväksi puolueeksi. Hän sanoi: »Kansalaiseni, miksi haluatte edistää pahaa enemmän kuin hyvää, miksi ette ano Jumalan anteeksiantoa, jotta teille osoitettaisiin armo?»
27:47 He vastasivat: »Me pidämme sinua ja seuralaisiasi enteenä meitä kohtaavasta onnettomuudesta.» Hän sanoi: »Teidän kohtalonne on Jumalan huomassa. Mutta te olette kansa, joka on vitsauksen kokeva.» 
27:48 Ja kaupungissa oli yhdeksän miehen joukkio, joka ympäri maata teki pahaa, eikä lainkaan hyvää. He sanoivat: »Vannokaamme keskenämme Jumalan nimeen, että me varmasti yöllä käymme hänen ja hänen perheensä kimppuun ja sanomme sitten hänen kostonsa perijälle: 'Emme ole nähneet hänen perheensä surmaamista, puhumme täyttä totta'.» Ja niin he punoivat juonensa, mutta Me teimme oman suunnitelmamme, josta he eivät tienneet. Ja katso, mikä oli heidän juoniensa loppu! Me hävitimme heidät ja heidän kansansa kaikki. Tuossa ovat heidän kotinsa autioina, koska he olivat jumalattomia. Totisesti, tässä on merkki niille, joilla on ymmärrystä. Ja me pelastimme ne, jotka uskoivat ja hartautta harjoittivat.

Mekan kauden Koraani kertoo juutalaisten tarinat uudelleen palvellen Muhammedin tarkoitusperiä. Tässä on Daavidin, juutalaisten kuninkaan tarina.

38:17 Siedä kärsivällisesti (Muhammed) heidän puheitaan ja muistele palvelijaamme Daavidia, jolle me annoimme voimaa ja joka oli altis kuulemaan ääntämme. Siksi teimmekin Me vuoret hänelle alamaisiksi julistamaan Jumalan kunniaa illansuussa ja aamun sarastaessa. Ja linnut kokoontuivat hänen luokseen kuuliaisina. Me lujitimme hänen valtakuntansa antaen hänelle viisautta ja selvän arvostelukyvyn.
38:21 Onko korviinne tullut kertomus siitä, kuinka kaksi riitapuolta nousi hänen huoneeseensa kiiveten yli muurien? Kun he ilmestyivät Daavidin eteen ja tämä heitä pelästyi, sanoivat he: »Älä pelkää, tässä on kaksi riitapuolta, joista toinen on tehnyt vääryyttä toiselle. Tuomitse siis oikein meidän asiamme, älä rankaise väärin, vaan saata meidät oikeuksiimme. Tässä on minun veljeni, hänellä oli yhdeksänkymmentä yhdeksän karitsaa ja minulla yksi ainoa. Mutta hän vaati: 'Luovuta se minulle' - ja hän sai minut suostumaan.»
38:24 Daavid sanoi: »Totisesti hän oli väärässä vaatiessaan sinun karitsasi omiensa lisäksi. Varmaan enin osa asiapuolista menettelee väärin toisiaan kohtaan, paitsi ne, jotka uskovat ja hyvää tekevät, mutta harvoin on sellaisia.» Mutta Daavid pääsi selvyyteen siitä, että Me olimme tällä koetellut häntä itseään, ja hän pyysi Herralta anteeksiantoa, lankesi kasvoilleen ja kumartaen yhä uudelleen teki katumusta.
38:25 Sentähden Me annoimme hänelle anteeksi ja hän pääsi nauttimaan Meidän läheisyydestämme ylhäisissä asunnoissa. »Daavid, Me olemme nostanut sinut hallitsijaksi maassasi. Tuomitse siis ihmisiä oikeudenmukaisesti äläkä seuraa mielihalujasi, jotteivät ne johtaisi sinua harhaan Jumalan tieltä. Ne, jotka eksyvät Jumalan tieltä, saavat totisesti kärsiä ankaran rangaistuksen, sillä he ovat tilintekopäivän unohtaneet.»


Nooan katsotaan olevan islamin profeetta.

71:1 Totisesti Me lähetimme Nooan oman kansansa eteen sanoen: »Varoita kansaasi, ennenkuin tuskallinen rangaistus sen yllättää!» Hän julisti: »Kansa, totisesti olen julkinen varoittajasi. Palvelkaa Jumalaa, tarkoin täyttäen velvollisuutenne Häntä kohtaan, ja olkaa kuuliaisia minulle, niin Hän antaa teille syntinne anteeksi ja myöntää teille armonaikaa. Mutta totisesti, kun Jumalan määräaika täyttyy, ei sitä voida pitkittää. Kunpa sen uskoisitte!»
71:5 Hän sanoi: »Herra, katso, olen vedonnut kansaani päivin ja öin, mutta saarnani on heissä vain lisännyt vastahakoisuutta. Ja katso, vaikka kuinka usein olisin heitä kutsunut, jotta Sinä voisit antaa heille anteeksi, tukkivat he sormin korvansa ja kietoutuvat vaatteisiinsa torjuen kaiken itsepintaisesti ja paisuen ylpeydessään. Silloin totisesti saarnasin heille äänekkäästi huusin kaikkien kuullen, haastoinpa heille myös kahden kesken sanoen: 'Pyytäkää Herraltanne anteeksiantoa - Hän on totisesti armahtavainen - Hän lähettää päällenne pilvet ja runsaan sateen, enentää teille rikkautta ja lapsia sekä luo teitä varten paratiisin virtoineen. Miksi ette pyydä armolahjoja Jumalalta? Totisesti, Hänhän on luonut teidät eri vaiheiden kautta.
71:15 Ettekö näe, kuinka Jumala on luonut seitsemän taivasta toinen toisensa yläpuolelle? Hän on myös asettanut niille kuun valoksi ja auringon lampuksi. Jumala on kasvattanut teidät maasta, Hän käskee teidän myöskin palata siihen ja antaa teille ylösnousemuksen. Teitä varten Jumala on levittänyt maan ääret vaeltaaksenne sen avarilla teillä.'» Nooa sanoi: »Herra, totisesti he ovat olleet minua kohtaan uppiniskaisia ja pitäneet niitä esikuvinaan, joiden rikkaus ja lapset vain lisäävät heidän turmelustaan.
71:22 He ovat punoneet monia juonia ja sanovat: 'Älkää suinkaan hylätkö jumalianne, Waddia ja Suwaa, Jaguutia, Jaukia ja Nasria!' Näin he ovat totisesti johtaneet monia harhaan, ja villitys käy yhä suuremmaksi jumalattomien keskuudessa.» Heidät hukutettiin vääryyksiensä tähden, ja heidän oli käytävä tuleen, eikä heillä ollut muita auttajia kuin Jumala.
71:26 Ja Nooa sanoi: »Herra, älä jätä maan päälle ainoatakaan jumalatonta asumaan! Totisesti, jos säästät heistä ketään, he johtavat palvelijasi harhaan ja siittävät irstaita ja epäuskoisia jälkeläisiä. Herra, anna anteeksi minulle ja vanhemmilleni; niin myös jokaiselle, joka uskossa astuu talooni, sekä kaikille uskoville, miehille ja naisille! Mutta jumalattomille tuota turmio!»

Muita viittauksia juutalaisten kertomuksiin:

38:41 Muistakaa myös palvelijaamme Jobia, joka huusi Herralleen: »Saatana on lyönyt minua vaivalla ja tuskalla!» (Ja Herra vastasi:) »Polje jalallasi maahan, ja siitä nousee viileä lähde peseytyäksesi ja sammuttaaksesi janosi!» Ja Me annoimme hänelle takaisin perheensä ja yhtä monta lisäksi armonosoituksenamme ja tunnusmerkkinä ymmärtäväisille. »Ota haltuusi jonkun verran maallista omaisuutta ja tyydy siihen halaamatta sitä, mikä pettää.» Me havaitsimme Jobin todella kelvolliseksi palvelijaksemme. Herkeämättä kääntyi hän rukoillen Meidän puoleemme.
38:45 Muistakaa myös palvelijoitamme Aabrahamia, Iisakkia ja Jaakobia, miehiä, joilla oli voimaa ja viisautta. Totisesti Me kasvatamme heidät puhtaaksi koko olemukseltaan ja alinomaa pitämään silmällä lopullista määränpäätään. Ja totisesti he pääsivätkin Meidän tykömme valittuina, parhaina.
38:48 Muistakaa Ismaelia, Elisaa ja Hesekieliä, jotka myös parhaitten joukkoon kuuluivat.
38:49 Tämä olkoon muistutukseksi ja lupaukseksi, että ylhät asunnot odottavat jumalaapelkääväisiä, iäisyyden tarhat, joihin ovet ovat heille avoinna, joissa he saavat leväten aterioida, nauttien kaikenlaisia hedelmiä ja juomia. Heidän seuraansa liittyvät heidän ikäisensä naiset, jotka siveästi katseensa hillitsevät. Kaikki tämä luvataan teille tuomionpäiväksi. Voitte olla varmat näistä meidän lahjoistamme, jotka eivät konsanaan ehdy.

Abraham

37:83 Aabraham kuului totisesti Nooan jälkeläisiin. Hän lähestyi Herraansa puhtain sydämin ja sitten puhui isälleen sekä heimolleen: »Ketä palvelette? Itseännekö tahdotte pettää väärillä jumalilla? Mikä on ajatuksenne kaikkien maailmojen valtiaasta?»
37:88 Sitten hän katsoi tähtiin ja sanoi: »En voi sietää teidän tähtienpalvontaanne.» Silloin he käänsivät selkänsä ja poistuivat hänen luotaan. Ja hän salaa lähestyi heidän epäjumaliaan ivaten niitä: »Ettekö syödäkään taida? Miksi ette puhu?» Sitten hän hiipi niiden kimppuun ja iski niitä oikealla kädellään.
37:94 Tällöin hänen heimolaisensa kiireesti lähestyivät häntä ja hän sanoi: »Sellaisiako te jumalinanne palvelette, jotka itse olette veistäneet? Jumalahan on luonut teidät ja teidän tekeleenne.» Nämä sanoivat: »Pystyttäkäämme hänelle paalu ja heittäkäämme hänet tuleen!» Ja he alkoivat vainota häntä, mutta Me pidimme heidät alallaan. Ja Aabraham sanoi: »Minä pakenen Herrani tykö, sillä Hän ei minua jätä. Herra, anna minulle hyvän asian jatkaja!» Ja Me annoimme lupauksen pojasta, jolla on kärsivällisyyttä.
37:102 Mutta kun tämä varttui ja kykeni auttamaan häntä, sanoi hän: »Poikani, olen totisesti unessa saanut käskyn uhrata sinut, mikä on ajatuksesi siitä?» Tämä sanoi: »Oi isäni, tee saamasi käskyn mukaan; jos niin on Jumalan tahto, tulet havaitsemaan minut kärsivälliseksi.» 
37:103 Kun he nyt kumpikin alistuivat ja isä heitti pojan maahan kasvoilleen, kutsuimme Me häntä nimeltä sanoen: »Aabraham! Olet antanut unesi käydä toteen, ja Me varmasti palkitsemme niitä, jotka hyvää tekevät.» Tämä oli totisesti ilmeinen koetus. Ja Me annoimme hänelle lunastuksen arvokkaalla sijaisuhrilla.
37:109 »Rauha olkoon Aabrahamille!» Näin palkitsemme Me hyvää tekevät. Hän oli todella Meidän uskollinen palvelijamme.
37:112 Ja Me annoimme hänelle hyvän lupauksen Iisakista, josta oli tuleva profeetta Jumalaa pelkääväisille. Ja Me annoimme siunauksemme vuotaa hänelle sekä Iisakille. Ja heidän jälkeläisissään on sellaisia, jotka hyvää tekevät, mutta myöskin sellaisia, jotka ilmeisesti vahingoittavat omaa sieluaan.

Mooseksen tarina:

20:9 Oletko kuullut kertomusta Mooseksesta? Kun hän näki tulen, hän lausui perheelleen: »Malttakaa! Minä totisesti näen tulen. Ehkä hankin siitä teille virikeliekin tai kenties saan sen kautta johdatuksen.»
20:11 Kun hän sitten lähestyi tulta, kuului ääni: »Oi Mooses! Totisesti, Minä olen sinun Herrasi. Riisu kenkäsi, sillä olet pyhässä Tuwan laaksossa. Minä olen valinnut sinut, kuule siis, mitä sinulle ilmaistaan. Totisesti, Minä olen Jumala, eikä ole muuta jumalaa kuin Minä. Sentähden palvele Minua ja suorita rukouksesi pitäen Minut mielessäsi. Totisesti, hetki lähestyy, Minä vedän sen esiin salasta, ja jokainen sielu saa palkan tekojensa mukaan. Sentähden älä anna sellaisen, joka ei siihen usko ja seuraa vain himojaan, kääntää pois siitä huomiotasi, muuten joudut turmion omaksi.
20:17 Mutta mitä sinulla on oikeassa kädessäsi, Mooses?» Hän vastasi: »Se on sauvani. Siihen minä nojaudun ja sillä pudistelen lehtiä maahan lampaitani varten ja käytän sitä muihinkin tarkoituksiin.» Jumala sanoi: »Heitä se maahan, Mooses!» Niin hän heitti sen maahan, ja katso, siitä tuli mateleva käärme. Jumala sanoi: »Ota se käteesi äläkä pelkää! Me muutamme sen jälleen entiseen tilaansa. Ja purista kätesi kainaloosi, niin se käy kokonaan valkeaksi, ei kuitenkaan taudin tartuttamaksi - tämä on toinen merkki. Tämä siksi, että Me voisimme näyttää sinulle joitakin suurimpia merkkejämme. Lähde faraon luokse. Totisesti, hän on paisunut yli mittojensa.»
20:25 Mooses sanoi: »Herrani, vahvista mieltäni, järjestä tehtäväni minulle helpoksi ja avaa kieleni siteet, jotta he ymmärtäisivät puheeni. Anna minulle avukseni joku perheestäni, Aaron veljeni; ja tue minua hänen kauttansa, sekä tee hänet osalliseksi tehtävääni, jotta voisimme suuresti Sinun kunniaasi kirkastaa ja että voisimme Sinua alati muistaa. Totisesti, Sinä valvot meitä valppaasti.» Jumala lausui: »Tapahtukoon sinulle, mitä pyydät, Mooses! Totisesti, jo kerran aikaisemmin Me olemme kohdistanut sinuun suosiomme, kun käskimme äitiäsi näin sanoen: 'Laske hänet vasuun ja aseta vasu veteen, niin että virta työntää hänet rannalle, jolloin eräs, joka on sekä Minun että hänen vihollisensa, nostaa hänet ylös.' Ja Minä olen osoittanut sinulle rakkauttani, jotta sinut, kasvatettaisiin silmieni edessä.
20:46 Jumala vastasi: »Alkää pelätkö, totisesti, Minä olen kanssanne. Minä kuulen ja minä näen. Menkää sentähden yhdessä hänen eteensä ja sanokaa: 'Totisesti, me olemme Herrasi lähettiläitä. Lähetä siis Israelin lapset meidän mukanamme äläkä aiheuta heille kärsimyksiä. Olemme tulleet sinun luoksesi tuomaan tunnusmerkkejä Herraltasi. Rauha olkoon sille, joka seuraa johdatusta. Totisesti, meille on ilmoitettu, että rangaistus on varmaan kohtaava sitä, joka puhuu valhetta ja kääntyy pois.'»
20:49 Hän [farao] sanoi: »Oi Mooses, kuka onkaan teidän kummankin Herra?»
20:50 Hän vastasi: »Meidän Herramme on Hän, joka loi kaiken muotoihinsa ja sitten ylläpitää sitä kaitselmuksen kautta.»
20:77 Totisesti, Me annoimme Moosekselle näin kuuluvan käskyn: »Lähde matkaan palvelijaini kanssa yöaikaan ja avaa heille kuiva tie meren halki. Älä pelkää, että sinut saavutetaan, vaan kulje säikkymättä eteenpäin. Mutta farao ajoi heitä sotajoukkoineen takaa, ja silloin meri peitti heidät alleen, hukuttaen kaikki. Sillä farao johti kansansa harhaan eikä opastanut sitä oikealle tielle.
20:80 »Oi Israelin lapset! Totisesti, Me pelastimme teidät vihollisistanne ja teimme kanssanne liiton vuoren oikealla puolella sekä lähetimme teille mannaa ja peltopyitä. Syökää kaikkea hyvää, mitä olemme ravinnoksenne suonut, mutta älkää menkö hillittömyyksiin, ettei vihani lankea päällenne, sillä ketä minun vihani kohtaa, hän totisesti hukkuu. Mutta Minä olen peräti anteeksiantavainen sitä kohtaan, joka kääntyy ja uskoo sekä tekee hyvää ja pysyy jatkuvasti oikealla tiellä.

I192 Koska Muhammed ja Koraani väittivät perustuvansa juutalaisuuteen, Quraishit lähettivät tarinankertojansa Medinan juutalaisten luo kysymään neuvoa. Rabbit käskivät kysyä heiltä kolme kysymystä. "Jos hän tietää vastauksen, hän on profeetta, muutoin hän on huijari."
"Mitä tapahtui nuorille miehille, jotka katosivat muinaisina aikoina."
"Kysy häneltä suuresta matkailijasta, joka kävi sekä idän että lännen rajoilla."
"Kysy häneltä mikä on henki."

I192 Koraani vastasi kaikkiin Quraishin esittämiin kysymyksiin. Mitä sitten tapahtui muinaisina aikoina kadonneille nuorille miehille:

18:9 Arveletko sinä, että Luolassa asuneet sekä kirjoitustaulu ovat ihmemerkkejämme? Kun joukko nuoria miehiä pakeni Luolaan huutaen: »Herra, suo meille armosi ja osoita meille oikea suunta yrityksessämme!» niin Me ummistimme heidän korvansa luolassa useiksi vuosiksi. Sitten Me saatoimme heidät ennalleen voidaksemme erottaa, kumpi kahdesta ryhmästä osaisi paremmin arvioida siellä viettämänsä ajan pituuden.
18:25 Ja he viipyivät luolassaan kolmesataa vuotta ja yhdeksän lisäksi. Sano: »Jumala tietää parhaiten, miten kauan he viipyivät. Hänelle kuuluvat taivaitten ja maan salaisuudet. Kuinka oivallinen onkaan Hänen näkönsä ja kuinka oivallinen Hänen kuulonsa. Heillä ei ole ketään suojelijaa paitsi Hän, eikä kukaan tiedä Hänen ratkaisuistaan.»

Vastaus kysymykseen suuresta matkailijasta [suomennoksessa "Kaksisarvinen"] (Koraanissa Aleksanteri Suuri on profeetta):

18:83 Ihmiset kyselevät sinulta myös tietoja Kaksisarvisesta [Aleksanteri Suuri]. Sano: »Olen kertova teille jotakin hänestä.» Totisesti, Me perustimme hänen maallisen valtansa ja annoimme hänelle kaikkia apuneuveja. Hän eteni yhtä suuntaa, kunnes saapui sinne, missä aurinko laskee, ja näki sen laskevan kuumaan lähteeseen, ja hän tapasi lähistöllä ihmisiä.
18:87 Me lausuimme: »Oi Kaksisarvinen. Sinä voit tuottaa heille kärsimyksiä tai saatat löytää jotakin hyvää heistä.» Hän vastasi: »Sitä me kuritamme, joka on väärämielinen, ja sitten lähetämme hänet takaisin Herransa luokse, niin että Hän voi rangaista häntä ankaralla kärsimyksellä. Mutta sitä, joka uskoo ja tekee hyvää, odottaa runsas palkka, ja lempeällä äänellä Me annamme hänelle käskymme.»

Mikä sitten on henki?

17:85 He tekevät sinulle myöskin kysymyksiä Hengen suhteen. Vastaa: »Henki lähtee Herrani sanoista, mutta teille on annettu sangen vähän oikeata tietoa.» Ja jos olisimme halunnut, olisimme totisesti voinut peruuttaa sen, minkä olimme sinulle ilmoittanut, etkä olisi silloin löytänyt ketään, joka olisi sinua auttanut Meitä vastaan. Mutta sait armon Herraltasi. Totisesti, suuri on Hänen laupeutensa sinua kohtaan.

Quraishit halusivat todisteita Muhammedin sanomasta. Tässä Koraani esittää uudelleen heidän kysymyksensä enkeleiden tulemisesta, jokien luomisesta, vaurauden luomisesta ja muista ihmeistä, jotka todistaisivat Muhammedin olevan oikeassa. Koraani vastaa:

17:88 Sano: »Totisesti, vaikka kaikki ihmiset ja dzinnit yhdessä yrittäisivät saada aikaan tämänkaltaisen Koraanin, niin he eivät kykenisi siihen, vaikkapa auttaisivatkin toisiaan.» Totisesti, Me olemme tässä Koraanissa esittänyt erilaisia vertauksia ihmisille, mutta useimmat kieltäytyvät omaksumasta muuta kuin epäuskon. Ja he sanovat: »Emme todellakaan usko sinuun, ellet saa lähdettä suihkuamaan maasta; tai ellet voi aikaansaada itsellesi puutarhaa palmupuineen ja viiniköynnöksineen ja anna jokien virrata sen halki; tai ellet saa taivasta hajoamaan päällemme, kuten uskot; tai ellet voi tuoda Jumalaa ja enkeleitä eteemme todistajiksi, tai ellet hanki itsellesi kultaista taloa; tai ellet astu taivaaseen. Mutta emme usko taivaaseenastumiseesi, ellet ylhäältä lähetä meille Kirjaa, jota saatamme lukea.» Vastaa heille: »Kunnia olkoon Herralle, olen vain ihmisolento, pelkkä lähettiläs.»
17:94 Mikään muu ei estä ihmisiä uskomasta - johdatuksen saatuaan - kuin se, että he sanovat: »Asettaako Jumala ihmisolennon lähettilääksi?» Vastaa: »Jos olisi sopivaa, että maan päällä vaeltaisi enkeleitä, olisimme kyllä lähettänyt heille enkelin sanansaattajaksi.» Sano edelleen: »Jumala on riittävä todistaja minun puolestani teitä vastaan; totisesti, Hän tietää palvelijainsa asiat ja pitää heitä silmällä.»
17:97 Ja ken Jumalan johtoon alistuu, nauttii oikeata johdatusta, mutta ken on kadotuksen oma, hänelle et löydä muuta suojelijaa Jumalan asemesta. Ja ylösnousemuksen päivänä Me kokoamme heidät yhteen, ja he makaavat kasvoillaan, sokeina, mykkinä ja kuuroina. Heidän asuntonsa on helvetti; joka kerran, kun sen tuli pienenee, Me lisäämme sen liekkiä. Tämä on heidän palkkansa, koska he kielsivät Meidän merkkimme ja sanoivat: »Kuinka meidät herätettäisiin uuteen elämään senjälkeen kuin olemme muuttuneet luiksi ja tomuksi?»

Tässä on Koraanin vastaus kafirien väitteeseen, että Koraani on valhetta, joka perustui vanhoihin tarinoihin:

25:3 Mutta ihmiset ovat Hänen rinnalleen omaksuneet muita jumalia, jotka eivät pysty mitään luomaan, koska ne itse ovat luotuja; eikä niillä ole mitään valtaa tehdä heille vahinkoa eikä hyvääkään, eivätkä ne liioin hallitse kuolemaa, elämää eivätkä ylösnousemusta. Ja uskottomat sanovat: »Tämä on silkkaa valhetta, jonka hän itse on sepittänyt, ja toiset ovat häntä siinä auttaneet.» Niin ryhtyvät he vääryyteen ja valheeseen.
25:5 He sanovat edelleen: »Ne ovat muinaistaruja, jotka hän on antanut kirjoittaa muistiin, jotta niitä luettaisiin hänelle aamuin ja illoin.»
25:6 Vastaa: »Hän, joka tuntee sekä taivaitten että maan salaisuudet, on ilmaissut ne ylhäältä.» Totisesti Hän on anteeksiantavainen, armollinen.

I204 Kun Muhammed kehotti mekkalaisia kääntymään islamiin, he sanoivat: "Meidän sydämemme ovat hunnutetut; emme ymmärrä mitä sanot. Korvissamme on jotain mikä estää meitä kuulemasta sinua."

Koraanin vastaus:

17:45 Ja kun esität julkisesti Koraania, me asetamme näkymättömän verhon sinun ja niiden välille, jotka eivät usko tulevaan elämään. Ja Me panemme peitteen heidän sydäntensä päälle, niin että he eivät tajua sitä, ja teemme heidät korviltansa kuuroiksi. Ja kun sinä muistutat Koraanin kautta, että Hän on ainoa, he kääntävät selkänsä ja rientävät pois. Me tiedämme parhaiten, miksi he kuuntelevat (Koraania), kun he kääntävät korvansa sinun puoleesi, ja kun he pitävät salaisia neuvottelujaan, ja kun väärämieliset sanovat: »Te seuraatte noituuden lumoissa olevaa miestä.» Katso, kuinka he keksivät sinusta vertauksia, ja siksi he joutuvat kadotukseen eivätkä kykene löytämään tietä.

Koraani lainaa Muhammedin vastustajia:

43:29  Niin annoin heidän ja heidän isiensä nauttia elämästä, kunnes totuus ja sananjulistaja, joka vahvisti totuuden, tulivat heidän luokseen.
43:30 Mutta kun totuus tuli heidän luokseen, he sanoivat: »Tämä on taikuutta, totisesti, emme usko siihen.» He sanoivat myös: »Miksi ei tätä Koraania ole ilmoitettu johtomiehille kummassakaan kaupungissa?»
21:1 Tilinteko lähestyy ihmisiä, mutta suruttomina he kääntyvät pois. Heidän Herraltaan ei tule yhtäkään uutta varoitusta, jota he kuuntelisivat pilkkaa tekemättä. Heidän sydämensä ovat huolettomat, ja väärämieliset juttelevat salaa ja sanovat: »Tämä mies on vain ihmisolento kuten tekin. Sallitteko siis hänen lumouksensa vaikuttaa itseenne vaikka havaitsette sen?»
21:4 Hän vastasi: »Herrani tietää, mitä puhutaan taivaassa tai maan päällä, koska Hän on kaikkivaltias, kaikkitietävä.»
21:5 Mutta he sanovat: »Tämä on vain unennäköjen sekasotkua. Hän on tämän keksinyt. Hän on runoilija. Esittäköön sen vuoksi meille tunnusmerkin, kuten entisetkin lähettiläät tekivät.» Eiväthän ennen heitä nekään kaupungit uskoneet, jotka me tuhosimme. Ottaisivatko siis nämä uskoakseen?

Nyt Koraani alkaa muodostaa islamin lakia, shariaa:

17:31 Älkää surmatko lapsianne köyhyyden pelosta. Me hankimme heille elatuksen kuten teillekin. Totisesti, heidän surmaamisensa on inhottava synti.
17:32 Älkää harjoittako haureutta, sillä sellainen on rivoa ja huonoa elämää.
17:33 Älkää syyttä tappako ainoatakaan sielua, sillä Jumala on sen kieltänyt, paitsi oikeuden nimessä. Ja jos joku on surmattu syyttömästi, niin Me annamme vallan hänen sukulaiselleen, mutta älkää salliko tämän mennä liian pitkälle verikostossaan; hän on totisesti saava avun.