lauantai 12. joulukuuta 2015

Jihad, takaisku

4:14 Mutta sen, joka on tottelematon Jumalalle ja Hänen lähettiläälleen ja rikkoo Hänen asetuksiaan, Hän on johdattava Tuleen, jossa hän iankaikkisesti on pysyvä; häntä odottaa häpeällinen rangaistus.

UHUDIN TAISTELU

I555 Badrin taistelun hävinneet puhuivat Mekkaan palattuaan näin: "Quraishin miehet, Muhammed on tappanut parhaat miehenne. Antakaa meille rahaa, jotta voimme kostaa hänelle." Rahat kerättiin ja miehet palkattiin. Armeija muodostettiin.

I558 Mekkalaiset leiriytyivät Medinan lähistölle valmiina taisteluun. Muhammed marssi tuhannen miehen kanssa mekkalaisia vastaan Uhudin vuoren juurelle.

Muhammed hävisi taistelun, koska muslimien jousimiehet eivät totelleet hänen käskyään, vaan lähtivät tavoittelemaan vetäytyvien mekkalaisten omaisuutta. Mekkalaiset ryhmittyivät uudelleen ja voittivat taistelun.


KORAANI JA UHUDIN TAISTELU

Miten muslimit saattoivat hävitä taistelun Uhudissa vaikka edeltävässä Badrin taistelussa Allah oli lähettänyt enkeleitään avuksi ja muslimit olivat voittaneet ylivoimaisen vihollisen?

I594 Kaksi muslimiklaania kyseenalaisti taisteluun osallistumisen. Mutta Allah oli heidän ystävänsä ja he eivät epäilleet islamia ja lähtivät taisteluun, sillä he uskoivat Allahiin ja Muhammediin.

3:121 Entä kun sinä, Muhammed, varhain eräänä aamuna jätit kotiväkesi sijoittaaksesi uskovaiset taistelupaikoilleen (Jumala kaikki kuuli ja tiesi) ja kun joukostanne kaksi osastoa oli menettää rohkeutensa (mutta Jumala oli heidän tukensa; uskovaiset turvautuvat Jumalaan). Olihan Jumala auttanut teitä Bedrin taistelussa , kun olitte huonommassa asemassa; antakaa siis Jumalalle kunnia, jotta olisitte kiitollisia! Silloin sinä sanoit uskovaisille: »Eikö teille riitä, että Herranne tukee teitä kolmella tuhannella Ylhäältä lähetetyllä enkelillä?» Niin, jos olette kärsivällisiä ja pelkäätte Jumalaa ja viholliset yllättävät teidät äkkirynnäköllä, on Herranne tukeva teitä viidellä tuhannella enkelinä, joilla on erityiset merkit.
3:126 Tämän antoi Jumala teille rohkaisevana ilosanomana, jotta sydämenne rauhoittuisivat sen kautta - apu tulee ainoastaan Jumalalta, mahtavalta viisaalta - jotta Hän murskaisi uskottomat ja kaataisi heidät, niin että he peräytyisivät saavuttamatta sitä, mitä tahtoivat. Sinua, Muhammed, ei koske vähääkään, armahtaako Hän heitä vai rankaisee, sillä he ovat väärintekijöitä. Jumalalle kuuluu kaikki taivaassa ja maan päällä. Hän antaa anteeksi kenelle tahtoo ja rankaisee ketä tahtoo; niin, Jumala on sääliväinen ja laupias.

I595 Syy tappioon oli se, että jousimiehet eivät pysyneet asemissaan. Kun he näkivät, että mekkalaiset menettivät yhteyden leiriinsä, he juoksivat ryöstämään sotasaalista. He jättivät ahneuksissaan tottelematta Muhammedin käskyä. Niinpä heidän tulisi aina totella Muhammedia, joka puhuu Kaikkivaltiaan nimissä. Niiden, jotka eivät totelleet käskyä, tulee anoa anteeksiantoa. Jos he myöntävät virheensä ja katuvat, he voivat yhä saada palkkansa Taivaassa.

I597 Allah antoi mekkalaisten voittaa asettaakseen muslimit koetukseen. Nyt he tuntisivat itsensä. Ovatko he Muhammedin ystäviä vain hyvällä säällä vai voivatko he nähdä virheensä? Jos he ovat kuuliaisia Muhammedille, heistä voi tulla tosi muslimeja. Tosi muslimi ei koskaan menetä moraaliaan eikä koskaan vaivu epätoivoon.

I596 Jos olette haavoittuneet taistelussa tai kärsineet menetyksiä, muistakaa että myös kafirit ovat kärsineet.

3:140 jos teitä kohtasi isku, niin on yhtä ankara isku kohdannut (uskottomia) ihmisiä tätä ennen . Me annamme ihmisten kesken päivien vaihdella, jotta Jumala tulisi tuntemaan ne, jotka uskovat, ja voisi hankkia itselleen todistajia teidän keskuudestanne - väärintekijöitä ei Jumala rakasta - ja jotta Jumala voisi koetella uskovaisia ja tuhota uskottomat.

I596 Muslimien on ymmärrettävä, että Allah puhdistaa heidät näillä koetuksilla, joista yhden he ovat juuri kokeneet. Ne jotka ovat tosi uskovaisia, eivät menetä rohkeuttaan.

3:142 Vai luuletteko, että saatte astua Paratiisiin, ennenkuin Jumala tuntee ne teistä, jotka olivat taisteluvalmiit, ja ennenkuin Hän tuntee ne, jotka ovat kestäviä? Toivoittehan kuolemaa, ennenkuin kohtasitte sen (kentällä), mutta nyt olette nähneet sen omin silmin. Muhammed on vain lähettiläs; edesmenneet profeetat ovat ennen häntä olleet (Jumalan) lähettiläitä; jos hän kuolee tai kaatuu, peräydyttekö te silloin? Jos joku peräytyy, ei hän voi vahingoittaa Jumalaa vähääkään, mutta kiitolliset Jumala on palkitseva.
3:145 Ei yksikään sielu kuole muuten kuin Jumalan sallimuksesta, Kohtalon kirjassa määrätyllä hetkellä. Sille, joka toivoo itselleen palkkaa tässä elämässä, annamme sen mukaan, ja sille, joka toivoo palkkaa tulevassa elämässä, annamme hänen toivomuksensa mukaan, ja Me olemme palkitseva kiitolliset. Monta oli profeettaa, joiden keralla taisteli joukko uskollisia (seuraajia); eivät he lannistuneet mistään, mikä kohtasi heitä Jumalan sotaretkellä, eivät he horjuneet eivätkä masentuneet. ja Jumala rakastaa kestäviä.

I599 Älkää luulko, että jihad on päättynyt. Kohta islam aiheuttaa kafireille kauhua.

3:149 Jos te jotka uskotte, olette epäuskoisille kuuliaisia, saattavat he teidät peräytymään, ja te palaatte häviön kärsien. Mutta onhan Jumala suojelijanne, niin, Hän on paras auttaja. Me lähetämme äkkiä pelästyksen epäuskoisten sydämiin, koska he Jumalan rinnalla pitävät muita jumaluusolentoja, joiden palvelemiseen Hän ei ole antanut mitään oikeutta. Heidän asunnokseen tulee Tuli; kauhea on jumalattomien olinpaikka.

I599 Olitte hyvässä vauhdissa kafireiden tappamisessa ja olitte vähällä hävittää kafirit maan päältä, Allahille kiitos. Mutta sitten te ette totelleet Muhammedia.

3:152 Onhan Jumala pitänyt teille antamansa lupauksen, kun Hänen avullaan olitte voitokkaita, kunnes osoittauduitte pelkureiksi, kiistelitte keskenänne määräyksistä ja olitte tottelemattomia, senjälkeen kuin Hän jo näytti teille mitä toivoitte (taistelun tuloksen). Jotkut teistä halusivat tämän elämän hyvyyttä ja toiset teistä halusivat kuoleman jälkeistä elämää. Siksi Hän käänsi teidät pakoon vihollistenne edessä koetellaksensa teitä. Kuitenkin Hän on jo armahtanut teitä, Jumala on runsas jalomielisyydessään uskovaisia kohtaan.
3:153 Kun läksitte taistelukentällä toisistanne välittämättä ja profeetta huusi jälkeenne (kutsuen taistelemaan), lähetti Hän teille palkkioksi ahdinkoa ahdingon lisäksi, jottette murehtisi sitä (saalista), minkä olitte menettäneet, tai (iskua) mikä oli kohdannut teitä. Katso, Jumala tietää teidän työnne.

I601 Taistelun jälkeen toiset olivat rauhallisia, mutta toiset olivat ahdistuneita, koska he eivät luottaneet Allahiin. Teeskentelijät eivät ottaneet vastuuta, vaan syyttivät toisia epäonnistumisesta. Jos oltaisiin tehty heidän tavallaan, kaikki olisivat olleet turvassa.

3:154 Ahdinkonne jälkeen Hän lähetti teille turvallisuuden tunteen ja unen, joka valtasi osan teistä. Toiset teistä taas kiihoittivat itseään väärillä kuvitteluilla Jumalasta. He sanoivat: »Onko meillä oikeastaan tekemistä tämän asian kanssa?» Sano: »Koko asia on Jumalan». He salasivat sydämessään jotakin, jota eivät sinulle ilmaisseet, ja sanoivat: »Jos meille olisi tarkoitettu jokin tulos tästä asiasta, ei meitä olisi lyöty täällä». Sano: »Vaikka olisitte olleet taloissanne, niin totisesti olisivat ne, joiden kuolema oli määrätty, saaneet surmansa kentälle. Tämä (sallittiin sen vuoksi, että Jumala koettelisi, mitä kätkeytyy rintaanne, ja tutkisi sen, mikä on teidän sydämissänne.» Jumala tuntee sydänten sisimmät aivoitukset. Katso, ne teistä, jotka kääntyivät pakoon sinä päivänä, kun molemmat sotajoukot kohtasivat toisensa, saattoi Saatana lankeamaan jonkun heidän tekonsa tähden; mutta Jumala on armahtanut heitä, Jumalahan on totisesti anteeksiantava ja lempeä.

Allah palkitsee ne, jotka kuolevat jihadissa.

3:156 Te, jotka uskotte, älkää olko niiden kaltaisia, jotka ovat uskottomia ja sanovat veljistään, kun he ovat matkalla tai lähtevät sotaan: »Jos he olisivat jääneet luoksemme, eivät he olisi kuolleet tai kaatuneet.» Jumala vain sallii sen, mikä on tapahtunut, kirvellä heidän sydämissään. Jumala antaa sekä elämän että kuoleman, ja Jumala näkee mitä teette.
3:157 ja jos kaadutte tai kuolette Jumalan sotaretkellä, niin on totisesti Jumalan anteeksianto ja lupaus parempi kuin kaikki se maallinen, mitä olette saaneet kootuksi. Ja jos muuten kuolette tai sodassa kaadutte, niin Jumalan luokse teidän on kokoonnuttava.

I603 Muslimien tappio oli koetus, jonka he itse aiheuttivat päätöksillään.

3:165 Ja kun isku kohtasi teitä teidän annettuanne (vastustajillenne) kaksi kertaa raskaamman iskun, miksi sanoitte: »Mistä tämä johtuu?» Sano (heille, Muhammed): »Se johtuu teistä itsestänne». Jumalahan on kaikkivaltias. Ja se, mikä sattui teille sinä päivänä, kun molemmat joukot kohtasivat toisensa, tapahtui Jumalan sallimuksesta ja jotta Hän tuntisi uskovaiset ja tuntisi teeskentelijät, ne, joille sanottiin, »Tulkaa ja taistelkaa Jumalan asian puolesta tai torjukaa heidät!» ja he vastasivat: »Jos osaisimme taistella, niin seuraisimme teitä.» Sinä päivänä he olivat lähempänä uskottomuutta kuin uskoa. Huulillaan he sanoivat sellaista, mitä ei ollut heidän sydämissänsä, mutta Jumala tuntee parhaiten, mitä he salaavat.
3:168 Niille, jotka itse istuessaan kotona sanoivat (taistelevista) veljistään: »Jos he olisivat kuulleet meitä, eivät he olisi kaatuneet», (heille) sano: »Torjukaa sitten kuolema omalta kohdaltanne, jos puhutte täyttä totta!»
3:169 Mutta älkää pitäkö kuolleina niitä, jotka ovat kaatuneet Jumalan sotaretkellä. Ei, he elävät Herransa luona, saaden kukin osansa, riemuiten siitä, mitä Jumala on runsaudestaan heidän ylitseen vuodattanut, ja iloiten niistä, jotka seuraavat heidän jälkiänsä, mutta eivät vielä ole heitä saavuttaneet. Ei mikään pelko ole saava heitä valtaansa, eikä heidän tarvitse murehtia. He iloitsevat Jumalan armosta ja mielisuosiosta ja siitä, ettei Jumala anna uskovaisten palkan mennä hukkaan.
3:172 Hyvää tekeviä ja Jumalaa pelkääviä niiden joukossa, jotka tottelivat Jumalaa ja profeettaa, kun isku heitä kohtasi, odottaa suuri palkka, niitä, joille ihmiset sanoivat, että pelottavat sotavoimat olivat kokoontuneet heitä vastaan, mutta tämä vain lisäsi heidän uskoaan, ja he vastasivat: »Jumalassa on meille (voimaa) kylliksi. Hän on paras tukemme ja turvamme.» He palasivat Jumalan armon turvissa mitään pahaa kohtaamatta. He etsivät Jumalan mielisuosiota, ja Jumala on ylenmäärin suosiollinen.

I606 Kafirien menestys on vain väliaikaista. He kasvavat pahuudessaan ja he saavat rangaistuksensa. Allah ei hylkää uskovia. Tämä koetus erottaa heikot vahvoista. Niiden, joilla on omaisuutta, tulee käyttää sitä Allahin hyväksi.

3:175 Tosin Saatana peloittelee teitä ystävillänsä, mutta älkää pelätkö heitä, vaan pelätkää Minua, jos olette uskovaisia! Ne, jotka kevein askelin käyvät uskottomuuteen, älkööt katkeroittako sinua; he eivät voi vähääkään vahingoittaa Jumalaa. Jumala ei näe hyväksi antaa heille mitään osaa tulevassa elämässä; heitä odottaa kauhea rangaistus. Ne, jotka vaihtavat uskon uskottomuuteen, eivät totisesti voi vahingoittaa Jumalaa; heitä uhkaa tuskallinen rangaistus.
3:178 Uskottomat älkööt luulko, että elinkautinen armonaika, jonka Me heille annamme, on heille onneksi; Me annamme heille aikaa ainoastaan siksi, että heidän syntinsä enenisivät. Katso, heitä odottaa häpeällinen rangaistus.

JIHAD SALAMURHAN KAUTTA

Uhudin jälkeen monet arabian heimot liittoutuivat Sufyan Ibn Khalidin johdolla. Muhammed järjesti salamurhajuonen hänen tappamisekseen, sillä johtajan kuoltua liittouma hajoaisi. Niinpä salamurhaaja tappoi Sufyanin, leikkasi hänen päänsä irti ja palasi Medinaan.

Abdullah esitteli Muhammedille tämän vihollisen pään. Muhammed oli kiitollinen ja lahjoitti hänelle sauvansa. Hän sanoi: "Tämän on merkki meidän välillämme Ylösnousemuksen päivänä. Hyvin harvoilla on tällainen tuki sinä päivänä." Abdullah kiinnitti sauvan huotraansa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti