perjantai 14. elokuuta 2015

Kristityt

33:21 Jumalan sananjulistaja on teille todella erinomainen esikuva, jokaiselle, joka luottaa Jumalaan, uskoo viimeiseen päivään ja alinomaa muistelee Jumalaa.

I404 Medinan harvat kristityt väittelivät uskonnosta Muhammedin kanssa. He pitivät kiinni kolminaisuusopista ja Jeesuksen jumalallisuudesta. Muhammed sulautti myöhemmin kristillisen opin islamin oppiin. Koraanissa kerrotaan yksityiskohtaisesti Jeesuksen todellinen tarina - hän oli eräs Allahin profeetoista - sekä selitetään että kristittyjen kolminaisuus on Allah, Jeesus ja Maria.

I406 Kenelläkään ei ole mitään valtaa kuin Allahin kautta. Allah antoi profeetta Jeesukselle voiman herättää kuolleita, parantaa sairaita ja tehdä savesta lintuja ja panna ne lentämään. Allah antoi Jeeukselle nämä tunnusmerkit, jotka osoittavat, että hän oli Allahin profeetta. Mutta Allah ei antanut valtaa nimittää kuninkaita tai muuttaa yötä päiväksi. Näiden voimien puute osoittaa, että Jeesus oli vain ihminen eikä yksi kolminaisuuden persoonista. Jos hän olisi ollut jumala, olisi hän ollut kaikkivaltias eikä hän olisi ollut kuninkaiden vallassa.

I407-8 Kristus puhui jo kehdossa ja hän puhui ihmisille kuin aikuinen mies. Puhuminen kehdossa oli tunnusmerkki siitä, että hän oli profeetta. Kristuksen profeetallisuuden sinetöi se, että hän sai savilinnut lentämään. Allahin kautta Kristus paransi sokeita, lepratautisia ja herätti kuolleita.

5:109 Sinä päivänä, jolloin Jumala kokoaa profeettansa, tullaan sanomaan: »Mitkä vastaukset teille annettiin?» He sanovat: »Meillä ei ole mitään tietoa, totisesti Sinä olet suuri näkymättömien asioiden tietäjä.» Kun Jumala sanoo: »Oi, Jeesus, Marian poika! Muistatko Minun suosiotani sinua ja äitiäsi kohtaan, kun minä vahvistin (sinua) pyhällä ilmestyksellä; (niin että sinä puhuit) ihmisille sekä kehdossa että vanhempana; kun Minä opetin sinulle Kirjoitukset ja viisauden, joka on Toorassa ja evankeliumissa ja kun sinä (muovailit) savea linnun näköiseksi - minun luvallani, ja sinä puhalsit hengen siihen ja minä sallin sen tulla linnuksi; ja kun sinä paransit sokeita ja spitaalisia minun luvallani, ja kun minä hillitsin Israelin lapset sinun tullessasi heidän luokseen selvin todistein, jolloin epäuskoiset heidän joukossaan sanoivat: »Eihän tämä ole muuta kuin ilmeistä noituutta.»
5:111 Ja kun Minä annoin opetuslapsille ilmestykseni sanoen: »Uskokaa Minuun ja Minun lähettilääseeni!» he vastasivat: »Me uskomme ja tunnustamme, että me alistumme (Jumalan tahtoon).»

I408 Kristus tulee vain Allahin tahdosta. Kristuksen profeetalliset tunnusmerkit tulevat Allahilta. Jeesus kehottaa muita palvomaan Allahia, ei itseään. Mutta ihmiset kieltäytyivät kuulemasta häntä ja opetuslapset tulivat auttamaan häntä hänen tehtävässään. Opetuslapset olivat Allahin palvelijoita ja muslimeja samoin kuin Kristuskin.

I409 Kristusta ei ristiinnaulittu. Kun juutalaiset juonittelivat Kristusta vastaan, he huomasivat Allahin olevan paras juonittelija. Allah otti Jeesuksen suoraan luokseen ja osoittaa vääriksi väitteet, että tämä ristiinnaulittiin ja nousi ylös. Viimeisenä päivänä, Ylösnousemuksen päivänä ovat siunattuja ne jotka seuraavat Kristusta, mutta eivät usko hänen jumaluuteensa. Ne jotka väittävät, että Kristus on jumala ja yksi kolminaisuuden persoona ja hylkäävät oikean uskon joutuvat helvetin rangaistukseen.

3:54 He (epäuskoiset juutalaiset) juonittelivat, mutta Jumalakin juonitteli (heitä vastaan); ja Jumala on todella taitavin Suunnittelija. Ja Jumala sanoi: »Jeesus, katso, Minä otan sinut, sitten olen ylentävä sinut luokseni ja vapauttava sinut niistä, jotka ovat uskottomia, sekä asettava ne, jotka sinua seuraavat, uskottomien yläpuolelle aina Ylösnousemuksen päivään saakka. Aikanaan on teidän kaikkien palattava minun luokseni, ja minä olen ratkaiseva sen, mistä te keskenänne kiistelitte. Mitä niihin tulee, jotka eivät uskoneet, olen kurittava heitä raskaalla rangaistuksella sekä tässä että tulevassa elämässä; eivätkä he löydä ketään auttajaa.» Mutta uskovaisille ja hyviä töitä harjoittaville Hän on antava heidän täyden palkkansa. Jumala ei rakasta väärintekijöitä. Tämän me julistamme sinulle Muhammed, tunnusmerkkinä ja viisauden tietona, jotka ovat Koraanissa.

Vaikka Koraani puhuu vähemmän kristityistä kuin juutalaisista, se kuitenkin puhuttelee heitä:

4:171 Te, joille on annettu Pyhä kirja, älkää menkö liiallisuuksiin uskonnossanne älkääkä sanoko Jumalasta muuta kuin totta. Messias, Jeesus, Marian poika, on ainoastaan Jumalan profeetta ja Hänen Marialle lähettämänsä Sana sekä Hänestä (hänen päällensä) tullut Henki; uskokaa siis Jumalaan ja Hänen lähettiläisiinsä älkääkä sanoko: »Kolminaisuus!» Ei, lopettakaa (Kolminaisuudesta puhuminen) omaksi hyödyksenne! Jumala on yksi ainoa Jumala. Luoksepääsemätön on Hänen majesteettiutensa, jotta Hänellä soveltuisi olemaan poika. Hänelle kuuluu kaikki taivaassa ja maan päällä; Jumala yksin riittää Suojelijaksi. Messias ei koskaan ylenkatso osaansa: olla Jumalan palvelija, eivätkä sitä tee enkelitkään, jotka saavat lähestyä Häntä. Mutta ne, jotka ylenkatsovat Hänen palvelemisensa ja ovat röyhkeitä, Hän on kaikki kokoava eteensä.
61:6 Ja kun Jeesus, Marian poika, sanoi: »Israelin lapset, totisesti olen sananjulistaja, jonka Jumala on lähettänyt teille vahvistamaan Toorasta sen, mikä annettiin ennen minua, ja ilmoittamaan ilosanoman sananjulistajasta, joka on tuleva minun jälkeeni ja jonka nimi on oleva Ahmad.» Mutta kun Ahmad tuli heidän luokseen selvin todistein, he sanoivat: »Tämä on ilmeistä noituutta.» Kuka on jumalattomampi kuin se, joka keksii valheen Jumalaa vastaan juuri silloin, kun häntä kutsutaan islaamiin? Jumala ei kaitse väärintekijöitä. He tahtovat suullaan puhaltaa sammuksiin Jumalan kynttilän, mutta Jumala tekee valonsa täydelliseksi, vaikka uskottomat ovat sitä vastaan.
5:112 Ja kun opetuslapset sanoivat: »Jeesus, Marian poika, eikö Herrasi suostu lähettämään meille pöytää taivaasta?», niin Hän sanoi- »Pitäkää vaari velvollisuudestanne Jumalaa kohtaan, jos olette uskovaisia.» He sanoivat: »Me haluamme ravita itsemme sen ruoalla, jotta meidän sydämemme saisi rauhan, jotta me uskoisimme sinun puhuneen meille totta ja jotta me voisimme sitä edelleen todistaa.» Jeesus, Marian poika, sanoi: »Jumala, meidän Herramme ! Lähetä meille pöytä taivaasta alati uudistuvaksi tyydytykseksemme, niin hyvin ensimmäiselle kuin viimeisellekin meistä, lähetä meille tunnusmerkki itsestäsi ja suo meille elatus! Sillä Sinä olet paras huoltaja.» Jumala sanoi: »Totisesti lähetän Minä sen teille, mutta kuka ikinä teistä sen jälkeen horjuu uskossaan, häntä minä kuritan totisesti sellaisella rangaistuksella, jolla en ole ainoatakaan muuta kansaa kurittanut.»
5:116 Ja kun Jumala sanoo: »Oi Jeesus, Marian poika! Oletko sanonut ihmisille: »Ottakaa minut ja minun äitini kahdeksi jumalaksenne Jumalan ohella», hän (Jeesus) vastaa: »Ylistys olkoon Sinulle, en voinut sanoa sellaista, johon minulla ei ollut oikeutta; jos olisin niin sanonut, Sinä olisit varmasti sen tietänyt; Sinä tiedät, mitä on minun mielessäni, mutta minä en tiedä, mitkä ovat Sinun aivoituksesi: totisesti olet Sinä suuri näkymättömien asioiden tuntija. En minä sanonut heille muuta, kuin minkä Sinä minulle uskoit: »Palvelkaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän - Herraanne! ja minä pidin vaarin heistä niin kauan, kuin minä olin heidän keskuudessaan, mutta kun Sinä annoit minun kuolla, Sinusta tuli heidän kaitsijansa, ja Sinä olet kaiken tapahtuvan todistaja. Jos Sinä suvaitset kurittaa heitä, niin ovathan he totisesti Sinun palvelijoitasi, ja jos Sinä suvaitset heille anteeksi antaa, niin olethan Sinä mahtava ja viisas.»

Koraani käyttää usein termiä "Kirjan kansat". Muhammedin aikana ei ollut arabiankielisiä kirjoja. Kirjoitettua arabiaa käytettiin lähinnä vain liiketoimissa. Kristittyjen ja juutalaisten uskonnolliset kirjoitukset erottivat heidät muista. Kirjan kansat voi viitata joko juutalaisiin tai kristittyihin tai niihin molempiin yhdessä.

Muslimit kertovat kristityille ja juutalaisille, että he eivät ole kafireja vaan kirjan kansoja. Kuitenkin vain ne kristityt, jotka eivät usko Jeesuksen olleen Jumalan poika, eivät usko kolminaisuuteen, eivätkä siihen että Jeesus ristiinnaulittiin, kuoli ja nousi ylös, ovat todellisia kristittyjä. Vain ne juutalaiset, jotka uskovat Muhammedin olleen viimeinen profeetta, ovat todellisia juutalaisia.

Toisin sanoen: kristityt ja juutalaiset ovat kafireja aivan kuten kaikki muutkin, jotka eivät usko Muhammedin olleen Allahin profeetta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti