tiistai 11. elokuuta 2015

Juutalaiset

9:63 Eivätkö he tiedä, että ken tahansa vastustaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään, sitä totisesti odottaa tuli ja helvetti, jonne hän jää ainaiseksi. Tämä on suuri häpeä.

Muhammedin saapuessa Medinaan juutalaisia oli noin puolet kaupungin väestöstä. Juutalaisia heimoja oli kolme ja arabiheimoja kaksi. Juutalaiset olivat maanviljelijöitä ja kauppiaita ja he asuivat omilla linnoitetuilla asuinalueillaan. Yleisesti ottaen he olivat koulutetumpia ja varakkaampia kuin arabit.

Ennen Muhammedin saapumista heimojen välillä oli ollut vihanpitoa ja surmia. Viimeisin taistelu oli käyty kahden arabiheimon välillä, mutta juutalaisheimot olivat liittyneet taisteluun omien arabiliittolaistensa rinnalla.

Rabbit alkoivat kysellä Muhammedilta vaikeita kysymyksiä. Allahin epäileminen oli kuitenkin pahuutta. Mekassa Muhammed oli aiheuttanut yhteisön jakautumisen kahtia muslimeihin ja alkuperäisten arabiuskontojen harjoittajiin. Mekassa hän otti omakseen perinteiset juutalaiset tarinat todistaakseen profeetallisuutensa ja hän puhui hyvää juutalaisista. Mutta Mekassa ei ollut juurikaan juutalaisia, joten kukaan ei väittänyt vastaan.

Medinassa puolet väestöstä oli juutalaisia, jotka myös ilmaisivat Muhammedille olevansa eri mieltä hänen kanssaan. Niinpä Medinassa Muhammed väitteli sekä juutalaisten että kafirien (vääräuskoisten) arabien kanssa. Vaikka kaupungissa oli hyvin vähän kristittyjä, Muhammed väitteli myös heidän kanssaan. Medinassa Muhammed hyökkäsi sanallisesti kaikkia kafireja vastaan.


TODELLINEN TOORA ON KORAANISSA

Muhammed sanoi yhä uudelleen, että juutalaiset ja kristityt olivat väärentäneet pyhät kirjoituksensa salatakseen, että niissä ennustettiin hänen tulemisensa. Koraanin tarinat muistuttavat juutalaisten tarinoita, mutta niissä on erilainen opetus. Koraanissa kaikissa juutalaisilta lainatuissa tarinoissa osoitetaan, että Allah tuhosi kaikki kulttuurit, jotka eivät kuunnelleet profeettojaan.

I364 Mutta juutalaiset eivät uskoneet, että Muhammed oli profeetta. Siksi he ovat joutuneet harhaan ja ovat Allahin kiroamia.

2:40 Israelilaiset, muistakaa Minun mielisuosiotani, jonka olen antanut tulla osaksenne, ja täyttäkää osuutenne liitossa, niin olen Minä täyttävä oman osani liitossa, ja peljätkää yksin Minua ja uskokaa siihen, minkä olen ilmoittanut (Muhammedille), vahvistaen sillä ennestään teillä jo olevat Pyhät kirjoitukset; älkää olko ensimmäisiä epäuskossa älkääkä vaihtako Minun ilmoitustani mitättömiin arvoihin, vaan kunnioittaen peljätkää yksin Minua. 
Älkää verhotko totuutta valheella älkääkä salatko totuutta vastoin parempaa tietoanne, vaan harjoittakaa rukoilemista, antakaa almuja ja kumartakaa yhdessä niiden kanssa, jotka Minua kumartavat. Kuinka te kehoittaisitte ihmisiä vanhurskauteen, itse unohtaessanne oman sielunne? Tehän tutkitte Pyhää kirjaa, eikö teillä ole ymmärrystä? Etsikää apua kärsivällisyydestä ja rukouksesta. Tämä on totisesti vaikea tehtävä muille paitsi nöyräsydämisille, jotka tietävät, että he kohtaavat Herransa ja että he palaavat Hänen luokseen.

I367 Koraani kertoo monista niistä hyvistä teoista, joita Allah on tehnyt juutalaisille - he olivat valittu kansa, he pääsivät pakoon faaraon orjuutta, heille oli annettu pyhä Toora ja he olivat silti tehneet ainoastaan syntiä. Allah on antanut heille anteeksi useita kertoja ja silti he ovat kovapäisiä ja kieltäytyvät uskomasta Muhammediin. He ovat vääristelleet Tooraa vastoin parempaa tietoaan.

2:75 Toivotteko te, että he (juutalaiset) uskovat teitä? Johan osa heistä aikanaan kuuli Jumalan sanan, ja ymmärrettyäänkin sen he vääristelivät sitä vastoin parempaa tietoaan. Kun he tapaavat uskovaisia, he sanovat: »Me uskomme.» Mutta kun he ovat toistensa seurassa, he sanovat: »Kerrotteko heille(muslimeille), mitä Jumala on ilmoittanut teille, että he siitä kiistelisivät kanssanne Herranne edessä. Ettekö te tätä ymmärrä?» Eivätkö he sitten älyä, että Jumala tietää, mitä he salaavat ja mitä julistavat?

I369 Juutalaisten synnit olivat niin suuria, että Allah muutti heidät apinoiksi.

2:63 Muistakaa, kuinka Me teimme liiton kanssanne (Siinain) vuoren kohotessa ylitsenne ja sanoimme: »Pitäkää lujasti kiinni siitä, minkä olemme antanut teille, ja muistakaa mitä se sisältää, jotta karttaisitte pahaa.» Tämänkin jälkeen te käännyitte pois, ja ilman Jumalan armoa ja laupeutta olisitte joutuneet kadotettujen joukkoon. 
Tehän tiedätte joukossanne ne, jotka rikkovat sapatin ja joille Me sanoimme: »Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi!» Niin teimme heistä pelottavan esimerkin nykyiselle sukupolvelle ja tuleville sekä varoituksen jumalaapelkääväisille.

I370 Juutalaiset kyllä hyvin tiesivät totuuden Muhammedista, mutta he muuttivat kirjoituksiaan, jotta heidän ei tarvitsisi myöntää Muhammedin olevan oikeassa.

5:59 Sano: »Voi, te Kirjoitusten kansa, siitäkö te meitä arvostelette, että me uskomme Jumalaan sekä siihen, mikä meille ylhäältä lähetettiin ja mikä on ennen meitä ylhäältä lähetetty? Totisesti ovat useimmat teistä uppiniskaisia.» 
Sano: »Onko minun lueteltava teille eräitä, jotka Jumalan kostoa ovat vieläkin enemmän kokeneet? Näitä ovat ne, joilta Jumala on riistänyt suosionsa ja jättänyt vihansa heidän päälleen. Ne, joiden keskuuteen Hän on siittänyt apinoita ja sikoja ja jotka paholaista palvelevat, - nämä ovat vielä kurjempia ja etäämmälle eksyneitä oikealta tieltä.»
5:61 Kun he tulevat luoksenne, he sanovat: »Me uskomme», ja saattavathan he todellakin tulla tässä luulossaan ja mennä tiehensä samassa harhassa, mutta Jumala tietää parhaiten, mikä heissä piilee, ja sinä tulet näkemään enimpäin heistä yhdessä rientävän synteihin ja rikkomuksiin sekä syövän kiellettyä. Pahaa on totisesti se, mitä he tekevät. Miksi eivät heidän opettajansa ja viisaat estä heitä puhumasta synnillistä ja syömästä kiellettyä? Pahaa on totisesti se mitä he tekevät.
2:174 Ne, jotka salaavat jotain Pyhästä kirjasta, joka on Jumalan Ilmoitus, ja vaihtavat sen mitättömän arvoihin, eivät totisesti tule täyttämään vatsaansa muulla kuin tulella. Jumala ei ole puhuva heille Ylösnousemuksen päivänä eikä vapahtava heitä, vaan heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Nämä ovat niitä, jotka harhaan käyden ovat Johdatuksesta luopuneet ja vaihtaneet anteeksiannon rangaistukseen; kuinka itsepintaisesta he pyrkivätkään Tuleen!

PAHAENTEINEN MUUTOS

I381 Mekassa Muhammed puhui hyvää harvalukuisista juutalaisista. Medinassa oli paljon juutalaisia ja välit olivat kireät. Tähän asti Muhammed oli johtanut rukousta kääntyneenä Jerusalemiin päin. Nyt kibla, rukoussuunta, vaihdettiin kohtin Mekan Kaabaa. Jotkut juutalaiset kysyivät häneltä miksi hän oli vaihtanut rukoussuunnan. Hän vastasi, että hän seurasi Abrahamin uskontoa. Koraani vastaa:

2:142 Mielettömät ihmiset tulevat sanomaan: »Mikä on kääntänyt heidät pois heidän kiblastaan, jota päin he ennen suuntautuivat rukoillessaan?» Sano: »Jumalalle kuuluu Itä ja Länsi. Hän johtaa kenet tahtoo oikealle tielle.» Siten Me olemme tehnyt teidät (arabialaiset) välittäjäkansaksi, että te olisitte todistajia ihmisten edessä ja profeetta Muhammed olisi todistajana teidän edessänne. 
Kiblan, johon te ennen suuntauduitte, määräsimme ainoastaan erottaaksemme sen, joka seuraa profeettaa, siitä, joka peräytyy hänen luotaan takaisin. ja se oli totisesti vaikea koetus, paitsi niille, joita Jumala johtaa; mutta Jumalan tarkoitus ei ollut tehdä uskoanne turhaksi, sillä Jumala on totisesti lempeä ja laupias ihmisiä kohtaan. 
Olemme nähnyt, kuinka kasvosi (rukoillessasi) harhailivat sinne tänne taivasta kohti, mutta vastedes tahdomme totisesti kääntää kasvosi Kiblaan päin, joka on sinua tyydyttävä. Käännä siis kasvosi Rauhoitetun temppelin suuntaan. Ja te, muslimit, missä olettekaan, kääntäkää rukoillessaane kasvonne sinne. Katso, ne jotka Pyhän kirjan ovat saaneet, tietävät totisesti,että tämä (ilmoitus) on heidän Herraltansa, eikä Jumala ole välinpitämätön siitä, mitä he tekevät. 
Vaikka sinä näytätkin niille, jotka ovat Pyhän kirjan saaneet, kaikkia mahdollisia tunnusmerkkejä, eivät he suuntaudu sinun kiblasi mukaan. Sinäkään et voi suuntautua heidän kiblansa mukaan, eivät eräät heistäkään suuntaudu toisten kiblan mukaan, mutta jos sinä suuntaudut heidän toivomustensa mukaan kaiken sen tiedon jälkeen, mikä osaksesi on tullut, niin kuulut totisesti väärämielisiin.
62:5 Niiden, joiden vastuulle oli annettu Toora ja jotka eivät sitä noudattaneet, käy kuin aasin, joka kantoi kirjakuormaa. Pahoin käy niille, jotka hylkäävät Jumalan ilmoitukset, sillä Jumala ei kaitse väärintekijöitä.
4:44 Etkö ole huomannut, miten ne, jotka ovat saaneet osan Pyhää kirjaa, kartuttavat harhauskoa ja soisivat teidänkin (muslimien) eksyvän oikealta tieltä. Mutta Jumala tuntee parhaiten teidän vihollisenne; ja Jumala on kyllin hyvä Suojelija, Jumala on kyllin hyvä Auttaja.
Juutalaisuuteen taipuvien keskuudessa on sellaisia, jotka sekoittavat sanat pois niiden oikeasta yhteydestä ja ääntäen niitä väärin parjaavat kielillään Uskoa (Islaamia) sanoen: »samicnaa wa casainaa» ja »ismac ghaira musmacin» ja »raacinaa» . Jos he sanoisivat »samicnaa wa atacnaa» ja »ismac» ja »unzurnaa» , niin olisi se heille parempi ja oikeampi, mutta Jumala on kironnut heidät heidän uskottomuutenta tähden; ainoastaan harvat heistä ovat uskovaisia.
4:47 Te jotka olette saaneet Pyhän kirjan, uskokaa siihen, mitä Me olemme ilmoittanut (Koraanissa) vahvistaen sen, minkä jo omistatte (Vanhan testamentin), (uskokaa) ennenkuin Me synkennämme ja vääristämme teidän kasvojenne piirteet tai kiroamme teidät samoin kuin Me kirosimme sapatinrikkojat , sillä Jumalan käskyt käyvät varmasti täytäntöön.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti