tiistai 4. elokuuta 2015

Poliittinen ura alkaa


24:52 Ken tottelee Jumalaa ja Hänen lähettilästään, pelkää Jumalaa ja pitää vaarin velvollisuudestaan Häntä kohtaan, hänen kaltaisensa voittavat.

I279 Suojelijansa kuoleman jälkeen Muhammed tarvitsi poliittisia liittolaisia. Muhammed meni Taifin kaupunkiin, noin 80 kilometriä Mekasta. Siellä hän tapasi kolme veljestä, joilla oli poliittista vaikutusvaltaa. Muhammed kutsui heitä islamiin ja pyysi apua vaikeuksissa mekkalaisia vastaan.

I280 Kun he eivät päässeet yksimielisyyteen, Muhammed pyysi heitä pitämään tapaamisen salassa. Mutta Taif oli pieni kaupunki ja muutamassa päivässä kaikki tiesivät Muhammedin vierailusta. Muhammed jatkoi heidän ja heidän kaltaistensa tuomitsemista kunnes eräänä päivänä väkijoukko ajoi hänet ulos kaupungista kiviä heitellen.

I281 Hän yöpyi puolivälissä paluumatkallaan Mekkaan. Kun hän nousi yölliseen rukoukseensa Koraani sanoo, että jinnit tulivat kuulemaan hänen rukoustaan.

46:29 Ja kun Me ohjasimme osan dzinneistä sinun luoksesi kuulemaan Koraania, sanoivat he tultuaan paikalle: »Kuunnelkaa tarkasti!» ja kun se oli lopussa, palasivat he kansansa luo varoittamaan sitä. He sanoivat: »Kansalaisemme, me olemme kuulleet Kirjaa, joka on ilmoitettu Mooseksen jälkeen ja joka vahvistaa sen, mitä oli ennen, johtaen totuuteen ja oikealle tielle. Kansalaisemme, ottakaa vastaan jumalallinen kutsuja ja uskokaa Häneen, niin Hän antaa teille syntinne anteeksi ja suojelee teidät tuskallisesta rangaistuksesta.»
46:32  Sillä ne, jotka eivät ota vastaan Jumalan lähettilästä, eivät löydä maan päältä pakopaikkaa eikä heillä hänen sijastaan ole ketään suojelijaa. Nämä ovat selvästi harhaan johdettuja. Eivätkö he ole ottaneet huomioon sitä, että Jumala, joka loi taivaat ja maan eikä väsynyt niitä luodessaan, voi antaa kuolleille elämän? Niin, Hän on totisesti kaikkivoipa.
46:34  Sinä päivänä, jolloin epäuskoiset viedään tulen eteen, kysytään: »Eikö kaikki ollut totta?» He vastaavat: »Kyllä, Herramme nimeen.» Silloin Hän sanoo: »Maistakaa siis rangaistustanne, koska olitte epäuskoisia!» Kestäkää siis kärsivällisinä, niinkuin sananjulistajat kestivät, älkääkä kiirehtikö heidän tuomiotaan! Sinä päivänä, jolloin he näkevät, mitä heille on luvattu, heistä tuntuu siltä, kuin he eivät olisi odottaneet kauemmin kuin yhden tunnin päivästä. Riittäköön tämä varoitukseksi. Pitäisikö muitten tulla tuhotuiksi kuin syntisten ihmisten?


SAARNAAMINEN JATKUU MEKASSA

I282 Kun arabipyhiinvaeltajat tulivat Mekkaan, kuten he olivat tehneet vuosisatoja, Muhammed meni väkijoukon keskelle ja kertoi olevansa Allahin profeetta ja Koraanin välittäjä.

11:111 Sinun Herrasi on todella maksava kaikille täyden palkan heidän teoistaan. Totisesti, Hän tietää, mitä he tekevät.
11:112 Pysy siis lujana, kuten sinua on käsketty, samoin kuin hänkin, joka sinun laillasi on kääntynyt Jumalan puoleen, älkääkä olko nurjamielisiä. Totisesti, Hän näkee, mitä te teette. Älkää turvautuko niihin, jotka tekevät väärin, muuten joudutte tulen saaliiksi, ja älköön teillä paitsi Jumalaa olko muita ystäviä, sillä silloin te ette saa apua. Ja suorittakaa rukouksenne päivän alkaessa ja sen päättyessä sekä yön ensi hetkinä. Totisesti, hyvät teot poistavat pahat. Tämä on kehoituksena niille, jotka muistavat. Pysy lujana. sillä Jumala ei haaskaa niiden palkkaa, jotka hyvää tekevät.
11:116 Miksi ei siis ennen teitä eläneiden sukupolvien keskuudessa ollut ihmisiä, joilla olisi ollut kylliksi viisautta kieltääkseen toisia pahuutta tekemästä maan päällä, lukuunottamatta niitä harvoja heistä, jotka pelastimme; mutta väärämieliset seurasivat varakkaita, ja he olivat syntisiä. Eikä ollut Herrasi mielen mukaista tuhota ainoatakaan kaupunkia epäoikeudenmukaisesti, jos sen asukkaat olivat hyviä.
11:118 Ja mikäli Herrasi olisi tahtonut, Hän olisi voinut saattaa koko ihmissuvun yhdeksi ainoaksi yhteisöksi. Mutta he jatkavat kiistelemistään, lukuunottomatta niitä, joille Herrasi on armollinen. Ja sitä varten Hän on heidät luonut. Herrasi sana on käynyt toteen: »Totisesti, olen täyttävä helvetin sekä dzinneillä että ihmisillä.»

Muhammed puhui mekkalaisille ja pyhiinvaeltajille Allahin suuruudesta.

41:1 H.M.A.S.K. Näin antaa sinulle Jumala, mahtava, viisas, ilmoituksensa kuten antoi niillekin, jotka elivät ennen sinua. Hänen ovat taivaat ja maat; Hän on korkea, suuri.
42:5 Taivas on repeämäisillään ylhäältä saakka, ja enkelit kiittävät ja ylistävät Herraansa ja pyytävät anteeksiantoa niille, jotka ovat maan päällä; totisesti on Jumala armollinen, anteeksiantava. Ja niitä, jotka Hänen sijaansa ottavat itselleen muita suojelijoita, Jumala vartioi, eivätkä he ole sinun valvontasi alaisia.
42:7  Näin olemme sinulle ilmoittanut arabialaisen Koraanin, jotta varoittaisit pääkaupunkia ja sen ympärillä asuvia päivästä, jolloin kaikki kootaan yhteen ja jonka tulosta ei ole epäilystä; osa joutuu paratiisiin, osa helvetin tuleen.
42:8 Jos Jumala olisi tahtonut, niin olisi Hän totisesti tehnyt heistä yhden ainoan kansan, mutta Hän sulkee armoonsa kenet haluaa, eikä ole jumalattomilla oleva suojelijaa eikä auttajaa. Vai ovatko he Hänen lisäkseen varanneet itselleen muita suojelijoita? Vain Jumala on varjelija; Hän antaa kuolleille elämän, ja kaikki on Hänen vallassaan.
42:10 Ja mistä asiasta hyvänsä olettekin eri mieltä, sen ratkaisu on Jumalan kädessä; tämä on Jumala, Herrani, Häneen luotan ja Häneen turvaan yhä uudelleen. Hän on taivaan ja maan Luoja; Hän määräsi teille aviopuolisoita keskuudestanne ja myös eläimille parinsa, siten lisääntyäksenne. Ei ole mitään Hänen vertaistaan; Hän on kuuleva, näkevä. Hänelle kuuluvat taivaan ja maan aarteet; Hän jakelee elatusta runsaasti tai niukasti tahtonsa mukaan. Hän on totisesti kaikkitietävä.

MUHAMMED ALKAA SAADA POLIITTISTA VALTAA

Vaikka Medina oli noin kymmenen päivän matkan päässä Mekasta olivat medinalaiset tulleet sen markkinoille ammoisista ajoista lähtien. Medinan asukkaista oli puolet juutalaisia ja puolet arabeja ja ryhmien välillä oli jatkuvia jännitteitä. Juutalaiset olivat maanviljelijöitä ja käsityöläisiä ja lukutaitoisia. He olivat varakkaita, mutta heidän valta-asemansa oli hiipumassa. Menneinä aikoina arabit olivat ryöstelleet juutalaisia, jotka antoivat takaisin sanomalla, että jonain päivänä saapuu profeetta, joka johtaa heidät voittoon arabeista. Jännitteistä huolimatta arabien Khazraj-heimo oli heidän liittolaisensa.

I286 Niinpä kun Khazrajin miehet tapasivat Muhammedin, he sanoivat toisilleen: "Tämä on se profeetta, josta juutalaiset ovat puhuneet." He kääntyivät muslimeiksi ja heidän heimonsa oli katkera ja jakaantunut. He toivoivat, että islam yhdistäisi heidät ja pian jokaisessa Medinan talossa oli kuultu islamista.

I289 Kun Medinan muslimit seuraavana vuonna taas saapuivat Mekkaan, he vannoivat Muhammedille valan. He palasivat Medinaan ja monet siellä kääntyivät islamiin.

I294 Mekan markkinoilla monet Medinan muslimit tulivat esiin. He vannoivat valan Muhammedille. Valan jälkeen he kysyivät neuvoa rikkoutuneista väleistään juutalaisten kanssa. Jos he auttaisivat Muhammedia aseellisesti ja he olisivat voittoisia, palaisiko hän Mekkaan? "Ei, veri on verta ja veri jota ei makseta on verta jota ei makseta." He tunsivat verikoston velvollisuuden. "Käyn sotaa niitä vastaan, jotka käyvät sotaa teitä vastaan ja olen rauhassa niiden kanssa, jotka ovat rauhassa teidän kanssanne."

I313 Tähän asti erimielisyydet uudesta uskonnosta Quraishin kanssa oli ratkottu puhumalla. Kirouksia ja loukkauksia oli jaeltu. Muhammed tuomitsi mekkalaiset lähes päivittäin. Quraishit olivat pilkanneet Muhammedia ja kohdelleet kaltoin alempiarvoisempia käännynnäisiä. Verta oli vuodatettu vain vähän. Tomua oli heitelty, mutta vakavaa väkivaltaa ei ollut esiintynyt. Kukaan ei ollut kuollut.


MAANPAKO

I314 Medinan muslimit olivat vannoneet tukea Muhammedia sotilaallisesti ja auttaa Mekan muslimeja. Mekan muslimit jättivät kaupungin ja muuttivat Medinaan. Sekä Mekan että Medinan muslimeja koeteltiin.

29:1 E.L.M. Luulevatko ihmiset, että heidät sanottuaan »Me uskomme» jätetään rauhaan koettelematta? Me olemme jo koetellut niitä, jotka ennen heitä elivät, ja totisesti Jumala erottaa ne, jotka ovat totuudellisia, niistä, jotka valehtelevat. Luulevatko ne, jotka pahaa tekevät, voivansa välttää Meidät? Surkeita ovat heidän erehdyksensä. 
29:5 Jos joku toivoo kohtaavansa Jumalan, niin totisesti Jumalan saapumisen hetki on tuleva; sillä Hän on kaikkikuuleva, kaikkitietävä. Ja ken ponnistelee, hän tekee sen oman sielunsa hyväksi. Totisesti, Jumala on riippumaton maailmoista. Jotka uskovat ja hyvää tekevät, niiden synnit Me pyyhimme pois ja annamme heille palkan parhaasta, mitä he ovat tehneet.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti