sunnuntai 10. tammikuuta 2016

Kristityt ja juutalaiset

24:51 Kun uskovaiset kutsutaan Jumalan ja Hänen lähettiläänsä luokse, jotta Hän ratkaisisi heidän asiansa, heidän on yksinkertaisesti vastattava: »Me kuulemme ja tottelemme». Tällaiset ovat niitä, jotka menestyvät.


KRISTITTYJEN JA JUUTALAISTEN LOPULLINEN ASEMA

Kun Muhammed aloitti saarnaamisensa Mekassa, hänen uskontonsa oli arabialainen. Sitten Allah rinnastettiin Jehovaan ja uskontoon tuli juutalaisia elementtejä. Kun Muhammed muutti Medinaan, hän riitaantui juutalaisten kanssa näiden kieltäessä hänen asemansa juutalaisena profeettana. Hän hävitti juutalaiset eikä enää lisännyt yhteyksiä juutalaisuuden ja islamin välillä. Lopullisessa julistuksessaan hän teki juutalaisista ja kristityistä poliittisesti toisen luokan kansalaisia, dhimmejä (heidän tulee olla alamaisia ja maksaa dhimmimaksua, jizyaa). Vain niitä juutalaisia ja kristittyjä, jotka alistuvat islamille, suojellaan.

Islam määrittelee juutalaisuuden ja kristinuskon. Todelliset kristityt ovat niitä, jotka kieltävät kolminaisuusopin ja hyväksyvät Muhammedin viimeisenä profeettana. Todelliset juutalaiset ovat niitä, jotka tunnustavat Muhammedin jumalansa Jehovan viimeisenä profeettana. Sekä kristittyjen että juutalaisten tulee hyväksyä Koraani totena Kirjoituksena ja myöntää, että Vanha ja Uusi Testamentti ovat väärennettyjä ja virheellisiä. Se, että Koraani on ristiriidassa Vanhan ja Uuden Testamentin kanssa, on todiste siitä, että kafirit ovat väärentäneet ne.

Kaikki muut juutalaiset ja kristityt seuraavat väärää uskontoa ja he ovat kafireja (vääräuskoisia).
9:29 Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

Kristityt ovat kätkeneet profetiansa, joissa ilmoitetaan Muhammedin tulemisesta ja siitä, että hän vie loppuun Kristuksen aloittaman työn. Uskominen Kristuksen jumaluuteen tarkoittaa sitä, että kieltäytyy kääntymästä islamiin. Sellaiset kristityt ovat kafireja ja vääräuskoisia. Kuten juutalaiset, ainoastaan ne kristityt, jotka alistuvat islamille ja tulevat dhimmeiksi, ja ovat sharian (islamin lain) alaisia, ovat oikeita kristittyjä. Islam määrittelee kaikki uskonnot. Muut uskonnot eivät määrittele itseään, ainoastaan islam.
5:14 Niidenkin kanssa, jotka sanovat: »Katso, Me olemme kristittyjä», Me teimme liiton, mutta he unohtivat osan siitä, mitä heille opetettiin. Sentähden Me herätimme heissä kaunan ja vihan toisiansa vastaan aina Ylösnousemuspäivään asti, jolloin Jumala tekee heille selviksi heidän kättensä työt.
5:15 Te, joiden ovat Kirjoitukset! Nyt on tullut luoksenne Meidän lähettiläämme tähdentäen teille paljon siitä, minkä talletitte Kirjoituksessa, ja jättäen paljon syrjään. Nyt on teille tullut Jumalalta valo ja selvä Kirjoitus, jonka mukaisesti Jumala ohjaa rauhan poluille niitä, jotka etsivät Hänen mielisuosiotaan. Pimeydestä tahtoo Hän päästää heidät valkeuteen ja opastaa heidät oikealle tielle.
5:17 Ne ovat todella epäuskoisia, jotka sanovat: »Katso, Jumala on Messias, Marian poika.» Sano heille: »Kuka sitten voi mitään Jumalaa vastaan, jos Hän tahtoo hukuttaa vaikkapa Messiaan, Marian pojan, ja hänen äitinsä ja ylipäänsä jok'ainoan maan päällä. Jumalan on herruus taivaassa ja maassa ja niiden välisessä avaruudessa. Hän luo mitä tahtoo, ja Jumala on kaikkivoipa.
5:72 Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: »Jumala on Messias, Marian poika»; mutta Messias sanoi: »Oi, Israelin lapset! Palvelkaa Jumalaa, - minun Herraani ja teidän Herraanne.» Totisesti, kuka ikinä rinnastaa (muita) Jumalaan, häneltä Jumala kieltää pääsyn autuuden puutarhaan, ja Hänen asuinsijansa on tuli; siellä ei ole auttajia väärintekijöille. Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: »Jumala on kolmas kolmesta.» Eihän ole muuta jumalaa kuin ainoa Jumala, ja elleivät he lakkaa niin sanomasta, lankeaa tuskallinen kuritus niiden ylitse heidän keskuudessaan, jotka ovat väärässä uskossa. Eivätkö he aio kääntyä Jumalan puoleen ja anoa Häneltä anteeksiantoa? Onhan Jumala armahtavainen, laupias.
5:75 Messias, Marian poika, on vain Jumalan lähettiläs; lähettiläät ennen häntä elivät vain aikansa; ja hänen äitinsä oli todellinen nainen; hehän sitäpaitsi molemmat söivät maallista ravintoa. Katso (Muhammed), miten Me teemme heille selviksi sanomamme, ja huomaa, miten he kääntyvät pois (totuudesta). Sano: »Palveletteko Jumalan ohella sellaista, jonka vallassa ei ole tuottaa teille vahinkoa eikä hyötyä?»


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti