sunnuntai 17. tammikuuta 2016

Koraanin tarina

Kun Muhammedin elämän tapahtumat yhdistetään Koraanin tekstiin, kirjan tarina tulee esiin. Se alkaa rukouksilla ja ylistyksillä Luojalle ja päättyy poliittiseen voittoon kaikista vihollisista, silloin ja nyt.

Mekan kauden Koraani on pääsääntöisesti uskonnollinen ja toistaa yhtä teemaa: totelkaa Allahin profeettoja! Tottele Muhammedia tai pala Helvetissä. Medinan kauden Koraanissa viesti muuttuu: tottele Muhammedia tai tule tuhotuksi tässä elämässä - jihadissa. Kafirien (vääräuskoisten) vahingoittaminen on poliittinen teko. Se on politiikkaa.

Koraani on perustaltaan ristiriitainen. Mitä sanotaan toisessa kohdassa voidaan kumota myöhemmin.

Koraani on suureksi osaksi johdettu toisista kirjoituksista. Tuomiopäivä, Paratiisi, Helvetti, Mooses, Nooa ja muut kristinuskosta ja juutalaisuudesta tutut hahmot pistävät silmään. Samoin siinä on vaikutteita zarathustralaisuudesta. Siitä löytyy kristinuskon ja juutalaisuuden kadonneiden kerettiläisten lahkojen vaikutusta. Vanhoja arabialaisia tarinoita kerrotaan selittämään, miksi Arabiasta löytyy hylättyjä kaupunkeja.

Koraanin ainoa omaperäinen ajatus on se, että Muhammed on Allahin profeetta, koko maailman tulee jäljitellä häntä, ja ellet tee niin, sinua voidaan rangaista. Koraanin horisontti rajoittuu Muhammedin maailmaan. Se väittää olevansa universaali, mutta se on hyvin paikallinen.


LOGIIKKA

Koraani laajentaa logiikkaa. Ilmestykset määrittelevät totuuden. Mikään fakta tai argumentti ei voi todistaa Koraania vastaan. Looginen taivuttelu perustuu toistolle ja jatkuvalle vakuuttelulle. Toinen osa taivuttelua on henkilöön käyvä hyökkäys niitä vastaan, jotka vastustavat islamia. Koraani vahvistaa argumenttejaan esittämällä uhkauksia kansoille ja ryhmille. Jos taivuttelu ei tehoa, silloin poliittinen tai looginen väittely voidaan ratkaista väkivalloin.

Toinen puoli Koraanin logiikassa on käyttää nimittelyä ja henkilökohtaisia loukkauksia totuuden edistämiseksi. Koraani, jonka kieli on runollista ja joka sisältää toistuvia uhkauksia ja väkivaltaa, perustaa logiikkansa tunteille.

Vaikka Koraanin totuus voi olla ristiriitainen, tätä ristiriitaa ei tarvitse ratkaista. Ilmiselvien ristiriitaisuuksien ymmärtäminen on avain islamilaisen logiikan ymmärtämiseen. Koraanissa ristiriita ei todista väitettä vääräksi. Se mikä vaikuttaa loogiselta ristiriidalta on dualistinen väite, jossa molemmat vaihtoehdot ovat tosia olosuhteiden mukaan. Tämä on dualistista logiikkaa.


DUALISMI

Koraanin toistuva teema on jako niihin, jotka uskovat Muhammediin, ja niihin, jotka eivät usko. Tämä on pyhä dualistinen jako; Kafirit ovat ali-ihmisiä ja heihin sovelletaan erilaista moraalikoodia. Dualismia sovelletaan politiikassa, kulttuurissa ja uskonnossa. Kafirien kohtelu kehittyy kahden eri lähestymistavan kautta: Mekan Koraanin lähestymistapa ja Medinan Koraanin lähestymistapa.

Jotkut Koraanin jakeet ovat ristiriidassa, mutta kirja tarjoaa periaatteen näiden ristiriitaisuuksien ratkaisemiseksi. Myöhemmät jakeet abrogoivat (kumoavat) aikaisemmat jakeet. Koska koko Koraani on kuitenkin Allahin sanaa, kaikki jakeet ovat totta eikä mikään jae ole väärässä. Niinpä myöhemmät, ristiriitaiset jakeet ovat vain voimakkaampia kuin aikaisemmat heikommat jakeet. Käytännössä siis molemmat ristiriitaiset väitteet ovat tosia - dualistista logiikkaa.


ETIIKKA

Koraanissa ei ole kultaista sääntöä. Koska Koraanin eettinen järjestelmä on dualistinen, ei kultaista sääntöä voi olla. Se miten henkilöä kohdellaan, riippuu siitä onko hän uskova vai kafir. Uskoviin ja kafireihin sovelletaan erilaisia eettisiä sääntöjä. Petos ja väkivalta on hyväksyttyä niitä kafireja kohtaan, jotka vastustavat Koraanin logiikkaa. Uskovia tulee kohdella veljinä ja siskoina. Se mikä edistää islamia on hyvää. Se mikä vastustaa islamia on pahaa.


POLITIIKKA

Koraanin tarina kulminoituu poliittisen islamin voittoon. Koraani opettaa, että islam on täydellinen poliittinen järjestelmä ja se tulee lopulta hallitsemaan koko maailmaa. Hallitusten ja perustuslakien tulee alistua poliittiselle islamille. Jos kafirien poliittiset järjestelmät eivät alistu, on käytettävä voimaa, jihadia. Jihad on aina itsepuolustusta, koska kieltäytyminen alistumasta islamille on hyökkäys Allahia vastaan. Kaikkien muslimien on tuettava jihadia. Se voi tapahtua monilla tavoilla - taistelemalla, islamin lähetystyöllä tai lahjoittamalla rahaa jihadiin.

Islamin dualistisen lakijärjestelmän, sharian, perusta asetetaan Koraanissa.


KORAANIN TILASTOJAEräs tapa mitata asian tärkeyttä, on tutkia miten useasti siihen viitataan. Voimme yksinkertaisesti laskea kuinka monta sanaa on omistettu kullekin aiheelle, jolloin voimme päätellä asian tärkeyden.

Koraani omistaa 64% tekstistä kafirille (vääräuskoiselle). "Ulkopuolisia", kafireita, käsittelevä osa islamia määritellään poliittiseksi islamiksi. Koska suurin osa Koraanista käsittelee kafiria, voimme päätellä tilastollisesti, että islam on pääasiassa poliittinen järjestelmä eikä niinkään uskonto.

Mekan kauden Koraanin väkivalta muodostuu loukkauksista ja kuolemanjälkeisestä Helvetin Tulesta. Medinassa Koraani siirtyy miekan käyttöön.

Jihadia käsittelevä osuus Koraanin tekstistä. Mekan ja Medinan kauden Koraani.


Muhammed saarnasi islamia 13 vuotta Mekassa ja sai noin 150 seuraajaa. Hän joutui muuttamaan Medinaan, missä hänestä tuli poliitikko ja sotilas. Elämänsä viimeisten yhdeksän vuoden aikana hän oli osallisena väkivallan tekoihin keskimäärin joka kuudes viikko. Hänen kuollessaan jokainen hänen valtakunnassaan oli muslimi. Muhammed onnistui politiikassa, ei uskonnossa. Voimme piirtää kuvaajan islamin kasvusta Siran ja historiallisen datan avulla.

Islamin kasvu. Uskonto - Mekka. Politiikka, Jihad - Medina.


Kasvu johtuu kahdesta eri prosessista - uskonnollisesta ja poliittisesta. Uskonnon opettaminen toi noin 12 uutta muslimia vuodessa. Politiikka ja jihad toi 10.000 uutta muslimia vuodessa, mikä on valtava muutos. Jos Muhammed olisi jatkanut saarnamiehenä, voimme laskea, että hän olisi ehtinyt käännyttää 300 muslimia ennen kuolemaansa.

Mekan kauden Koraanissa on vain vähän juutalaisvastaisia jakeita, mutta Medinan Koraani on säälimätön juutalaisia kohtaan. Medinan kauden Koraanissa on enemmän juutalaisvihaa kuin Hitlerin Mein Kampfissa.

Juutalaisviha Koraanissa tekstin määrän mukaan.
Mekan (1%) ja Medinan kauden (17%) Koraanit.
Hitlerin "Taisteluni" (7%).


Koraanin asenne naisiin on mielenkiintoinen. Seuraava kuvaaja luotiin keräämällä kaikki jakeet, joissa on jokin maininta naisista. Ne luokiteltiin sitten neutraaleihin sekä alhaiseen, tasa-arvoiseen ja korkeaan statukseen. Neutraaleja jakeita ei ole otettu tähän tutkimukseen mukaan. Korkean statuksen saavat äidit. Tasa-arvoinen status liittyy Tuomiopäivään, jolloin miehet ja naiset tuomitaan tekojensa mukaan. Naista arvioidaan kuitenkin sen mukaan, miten hyvin hän on totellut aviomiestään ja ollut hänelle kiitollinen.

Naisen asema Koraanissa (151 jaetta).
Alhainen (67%), tasa-arvoinen (25%) ja korkea asema (7%).


TÄSTÄ KIRJASTA

Tämä on kafir-keskeinen kirja, joka perustuu kriittiseen ajatteluun ja islamin lähteisiin: Koraaniin ja Siraan. Voidaan väittää (Foundational school), että on mahdotonta ymmärtää islamia ellei tunne Koraania ja sunnaa. Jotta ymmärtäisit islamia, sinun on tunnettava Muhammed ja Allah.


LISÄTIETOA

http://www.politicalislam.com/


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti