keskiviikko 6. tammikuuta 2016

Muhammedin perhe-elämä

48:13 Jos joku ei usko Jumalaan ja Hänen sananjulistajaansa, Me olemme totisesti epäuskoisia varten varannut polttavan tulen.

Muhammedilla oli monia vaimoja. Koraani käsittelee yksityiskohtaisesti hänen rakkauselämäänsä.


VALHE

Kun Muhammed lähti taistelemaan islamia vastustavaa Mustaliq-heimoa vastaan, hän otti vaimonsa Aishan mukaan retkelle.

I731 Teltat purettiin ja miehet asettivat houdan [katettu istuin, ratsastaja oli siellä piilossa] kamelin selkään ja lähtivät matkaan ilman Aishaa. Kun Aisha palasi, hän huomasi toisten jo lähteneen. Nuori muslimi, joka oli jäänyt pääjoukosta jälkeen, saattoi Aishan takaisin Medinaan.

I732 Ihmiset alkoivat puhua, mielikuvitus kävi ylikierroksilla ja huhut alkoivat levitä. Tunteet kuumenivat ja miehet tarjoutuivat tappamaan huhupuheiden levittäjät. Lopulta uusi Koraanin ilmestys ratkaisi Aishan syyttömyyden tai syyllisyyden, ja kyseinen ilmestys on yhä tänä päivänä sharia-lain (islamin lain) määräys aviorikoksesta.
24:1 Tämä on suura, jonka Me olemme ylhäältä ilmaissut välttämättä noudatettavaksi ja jossa on selvät tunnusmerkkimme, jotta ottaisitte ne varteen. Haureudenharjoittajille antakaa kullekin sata iskua nahkaruoskalla, älkääkä salliko myötätuntonne heitä kohtaan estää täyttämästä Jumalan käskyä, mikäli uskotte Jumalaan ja tulevaan päivään. Joidenkuiden uskovaisten tulee olla todistajina heitä rangaistaessa. Älköön haureellinen mies naiko muuta kuin haureellisen naisen taikka pakanavaimon, ja älköön haureellinen nainen menkö muulle kuin haureelliselle taikka pakanalliselle miehelle. Tällainen avio on uskovaisilta kielletty.
24:4 Jotka syyttävät aviovaimoja haureellisesta elämästä eivätkä tuo neljää todistajaa, heille annettakoon kahdeksankymmentä raipaniskua, älköönkä heidän todistustaan milloinkaan vast'edes kuunneltako, sillä he ovat jumalattomia ihmisiä. Mutta jotka tämän jälkeen kääntyvät Jumalan puoleen ja tekevät oikein, heille Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.
24:6 Jotka syyttävät omia vaimojaan, mutta eivät voi esittää muita todistajia kuin itsensä, todistakoot neljä kertaa Jumalan nimeen olevansa ehdottomasti luotettavia ja viidennellä kerralla, että Jumalan kirous langetkoon heidän päällensä, jos valhettelevat. Mutta vaimo voi välttyä ruoskimiselta, jos hän neljästi Jumalan nimeen vannoo, että mies puhuu valhetta, ja viidennellä kerralla, että Jumalan viha häntä kohdatkoon, ellei hän puhu totta.
24:10 Mitä tapahtuisikaan, ellei Jumalan laupeus ja Hänen armonsa olisi teidän apunanne ja ellei Jumala olisi anteeksiantavainen, viisas!
24:11 Sellaisia, jotka ovat keksineet valheellisia syytöksiä, on kokonainen joukko teidän keskuudessanne. Älkää luulko, että tämä teitä vahingoittaa. Päinvastoin se on teille eduksi. Jokainen heistä saa palkkansa tekemistään synneistä, ja se heistä, joka on pääsyyllinen, on raskaan kurituksen kokeva.
24:12 Kun tämän panettelun kuulitte, miksi eivät uskovaiset miehet ja naiset uskoneet hyvää omasta kansastaan ja sanoneet: »Tämä on selvästi valheellinen syytös.» Miksi panettelijat eivät tuoneet neljää todistajaa tuekseen? Sillä kun he eivät esittäneet todistajia, he ovat Jumalan silmissä valehtelijoita.
24:14 Ellei Jumalan laupeus ja Hänen armonsa olisi tukenanne tässä maailmassa ja tulevassa, niin totisesti suuri onnettomuus olisi teitä kohdannut juorupuheen tähden, johon sotkeuduitte, koska piditte sitä kielellänne ja haastoitte sitä huulillanne, vaikka teillä ei ollut siitä mitään tietoa, ja piditte sitä pikkuasiana, vaikka se oli vakava Jumalan silmissä. Ja kun sen kuulitte, miksi ette sanoneet: »Meidän asiamme ei ole puhua tästä. Jumala armahtakoon! Tämä on kauhea parjaus.» Jumala kehoittaa, ettette milloinkaan uudelleen lankeisi sellaiseen, jos olette uskovaisia. Jumala on myös kirkastava teille merkkinsä, sillä Jumala on tietävä, viisas. Totisesti, jotka levittävät häväistysjuttuja uskovaisista, niitä kohtaa tuskallinen tuomio tässä maailmassa ja tulevassa, sillä Jumala tietää, mutta te ette tiedä.

Koska neljää todistajaa ei löytynyt, aviorikosta ei ollut tapahtunut ja huhupuheiden levittäjät saivat kahdeksankymmentä raipaniskua.
33:50 Profeetta, Me olemme totisesti vahvistanut sinun laillisiksi vaimoiksesi kaikki ne, joille olet myöntänyt lesken osuudet, sekä ne, jotka omistat Jumalan antamina orjattarina sotasaaliista, sekä setäsi tyttäret ja isäsi sisaren tyttäret, myöskin enosi tyttäret ja äitisi sisarten tyttäret, jotka kanssani pakenivat vainottuina uskonnon vuoksi; samoin on laillinen vaimosi sellainen uskovainen nainen, joka pyrkii avioliittoon kanssasi, mikäli suostut naimaan hänet. Nämä säädökset ovat nimenomaan sinua, mutta eivät muita uskovaisia varten; me tiedämme hyvin, mitä olemme heille säätänyt vaimoista ja orjattarista. Älköön siis mikään parjaus sinuun koskeko; Jumala on anteeksiantava, laupias.
33:51 Sinä saat syrjäyttää heistä kenet tahdot ja lähestyä ketä suvaitset, jopa niitäkin, joita aikaisemmin olet vieronut, eikä siitä kenelläkään ole sanottavaa; tämä kohtelu on sopivinta, jotta eivät heidän silmänsä kostuisi eivätkä he murehtisi, ja jotta he kaikki tyytyisivät siihen, mitä tahdot heille suoda. Jumala tietää, mitä on sydämissänne, sillä Jumala on tietävä, pitkämielinen.
33:52 Tämän jälkeen sinun ei ole sallittu ottaa itsellesi naisia eikä vaihtaa vaimojasi uusiin, vaikka näiden kauneus sinua miellyttäisi, vaan sinun on tyydyttävä laillisiin vaimoihisi; Jumala pitää kaikesta vaarin.


MARIA, KOPTILAINEN SEKSIORJA

Muhammed sai kaksi koptilaista (Egyptin kristittyä) orjaa. Toisen hän antoi eräälle muslimille, mutta kauniin Marian hän piti itsellään. Hän ei ottanut häntä haaremiinsa, vaan antoi hänelle asunnon toisaalla Medinassa. Maria antoi hänelle jotain, mitä hänen muut vaimonsa eivät kyenneet - poikalapsen, Ibrahimin. Muhammed jumaloi poikaa.

Haaremi oli mustasukkainen. Vaimot liittoutuivat Mariaa vastaan ja haaremista tuli vihainen ja kylmäkiskoinen. Muhammed lähti pois ja vannoi, ettei vierailisi vaimojensa luona kuukauteen ja eli sen sijaan Marian luona.

Koraani kertoo:
66:1 Profeetta, miksi haluat, ollaksesi vaimoillesi mieliksi, kieltäytyä sellaisesta, minkä Jumala on tehnyt sinulle luvalliseksi? [Muhammed piti koptilaisesta orjasta nimeltä Maria. Hafsa tapasi Muhammedin huoneestaan Marian kanssa, loukaten Hafsaa. Muhammed lupasi mustasukkaiselle Hafsalle lopettaa suhteensa Mariaan, mutta sitten hän muutti mieltään. Hafsan olisi kuulunut olla hiljaa tästä asiasta.] Onhan Jumala anteeksiantava, laupias.
66:3 Kun profeetta salaisuutena ilmoitti jotakin eräälle vaimoistaan, ja kun tämä sitten ilmaisi sen toisille [Hafsa kertoi Mariasta Muhammedin lempivaimolle Aishalle ja sitten koko haaremi tuli mustasukkaiseksi] ja Jumala antoi profeetan kaikesta tietää, moitti tämä vaimoansa [Hafsa] osasta, mutta vaikeni osasta. Ja kun hän puhui vaimolleen siitä, tämä kysyi: »Kuka on ilmoittanut sinulle tästä?» Hän vastasi: »Hän, joka on kaikkitietävä, on sen minulle ilmoittanut.»
66:4 »Jos te kumpikin [Hafsa ja Aisha], käännytte Jumalan puoleen, se on parhaaksenne; ovathan sydämenne Hänestä luopuneet; mutta jos te kumpikin pidätte yhtä puolta häntä (profeettaa) vastaan, niin on totisesti Jumala hänen suojelijansa ja samoin Gabriel sekä hurskaat uskovaiset ja lisäksi enkelit hänen auttajansa.»

Ibrahimista tuli Muhammedin suosikki. Mutta kun lapsi oli viisitoista kuukautta vanha, hän sairastui. Maria ja hänen orjasisarensa huolehtivat sairaasta lapsesta. Muhammed oli paikalla tämän kuollessa ja itki katkerasti. Muhammed joutui kärsimään arabialaisesta häpeästä, koska hänellä ei ollut miespuolista jälkeläistä.


AVIOLIITTO MINIÄN KANSSA

Muhammedilla oli kasvattipoika Zaid ja Muhammed oli ihastunut tämän vaimoon. Zaid erosi vaimostaan. Arabiassa suhde miniän kanssa oli insestiä ja kielletty, mutta ollessaan Aishan kanssa, hän sai ilmestyksen ja sanoi: "Kuka menee onnittelemaan Zeinabia ja kertoo hänelle, että Allah on siunannut avioliittomme?" Palvelustyttö lähti heti kertomaan Zeinabille hyvät uutiset. Niinpä Muhammed sai taas uuden vaimon haaremiinsa.
33.4 Jumala ei ole pannut kenenkään luomansa ihmisen rintaan kahta sydäntä eikä Hän ole luonut vaimojanne yhtäläisiksi äitienne kanssa, vaikkakin te hylkäätte vaimojanne vertaamalla äiteihinne; ei Hän liioin ole tehnyt todellisia poikianne niistä, jotka olette pojiksenne ottaneet - senhän teette vain suunne sanoilla, jota vastoin Jumala (luomistöissään) puhuu totta ja ohjaa oikeaan. Vahvista (poikien) luonnollisia sukulaisuussuhteita isiinsä, sillä se on otollisempaa Jumalalle, mutta jos et tunne heidän oikeita isiään, pidä heitä uskonveljinä ja ystävinä; ei lueta syyksenne, jos te näissä asioissa erehdytte, paitsi milloin tahallanne niin teette; sillä Jumala on anteeksiantava, laupias.
33:36 Ei ole oikeauskoisella miehellä eikä naisella valinnan varaa sellaisessa asiassa, jonka Jumala ja hänen sananjulistajansa ovat jo ratkaisseet; kuka ikinä on tottelematon Jumalalle ja Hänen sananjulistajalleen, hän ilmeisesti kulkee harhaan. Hänelle (Zaidille), joka oli Jumalan ja sinun omassa suosiossasi, sinä sanoit: »Pidä vaimosi luonasi ja noudata tarkoin velvollisuuksiasi Jumalaa kohtaan!» Ja sinä salasit sydämeesi sen, minkä Jumala sitten toi valoon , ja sinä pelkäsit ihmisten mielipidettä, vaikka Jumalalla oli parempi oikeus vaatia, että sinä Häntä pelkäisit. Mutta kun Zaidilta oli mennyt kaikki halu elää hänen kanssaan, Me annoimme hänet sinulle vaimoksi, jotta uskovaisille ei olisi synniksi ottaa aviokseen ottopoikiensa vaimoja, joihin nämä ovat kyllästyneet; sillä Jumalan säädöstä on noudatettava. Eikä voi olla siinä vääryyttä, että Profeetta menettelee niin kuin Jumala on käskenyt; näin Jumala suhtautui entisiinkin Profeettoihin, Jumalan käsky on ehdoton säädös. 

Koska Zaid oli adoptoitu, ei hän ollut varsinainen poika, joten kyseessä ei ollut insesti. Suunnilleen näihin aikoihin annettiin käsky hunnuttaa naiset. Vaimoista tuli uskovaisten äitejä eivätkä he voineet naida Muhammedin kuoltua.
33:55 Profeetan vaimoja kohtaan ei ole moittimisoikeutta heidän isillään eikä pojillaan enempää kuin heidän veljillään, veljiensä pojilla, sisartensa pojilla, vielä vähemmän heidän heimonsa naisilla tai orjattarilla. Tästä Jumalan määräyksestä on pidettävä vaari, sillä Jumala kelpaa kaiken todistajaksi. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti