perjantai 8. tammikuuta 2016

Muhammedin lopullinen jihad

3:53 Herramme, Me uskomme siihen, mitä olet ilmoittanut, ja me seuraamme Sinun profeettaasi; merkitse meidät siis tunnustajien joukkoon.»

KHAIBAR

I756 Hudaibijan rauhansopimuksen jälkeen Muhammed viipyi Medinassa pari kuukautta ennen kuin hän kokosi armeijansa ja marssi Khaibariin, jossa sijaitsi varakkaiden juutalaisten maanviljelijöiden linnoitetut kylät, noin 160 kilometriä Medinasta.

I758 Muhammed valloitti linnoitukset yksi kerrallaan. Vankien joukossa oli kaunis juutalaisnainen nimeltä Safiya. Muhammed otti hänet seksiorjakseen. Yksi hänen miehistään oli jo valinnut tämän itselleen, mutta Muhammed vaihtoi hänet hänen kahteen serkkuunsa.

I759 Khaibarissa Muhammed antoi uusia määräyksiä seksistä vangittujen naisten kanssa.

I764 Muhammed tiesi, että jossain Khaibarissa oli piilotettuna suuri omaisuus ja niinpä hän kuulusteli juutalaista, jonka hän oletti tietävän aarteen kätköpaikan. Muhammed kidutti häntä ja lopulta hänen päänsä katkaistiin.

I764 Muhammed teki Khaibarin asukkaista ensimmäisiä dhimmejä. Dhimmillä ei ole kansalaisoikeuksia ja hänen on noudatettava sharia-lakia. Heidän arvokkain omaisuutensa takavarikoitiin ja heidät jätettiin sitten viljelemään maata. He antoivat Muhammedille puolet voitoistaan dhimmiverona, jota kutsutaan nimellä jizya.


PYHIINVAELLUS

I789 Palattuaan Khaibarista Muhammed järjesti monia ryöstöretkiä. Seitsemän vuotta Medinaan muuttamisensa jälkeen, ja vuosi Hudaibijan rauhansopimuksen jälkeen Muhammed johti muslimit Mekan Kaabaan. Siellä ollessaan hän suuteli yhtä Kaaban kivistä ja kulki Kaaban ympäri. Kun hän tuli Mustan Kiven nurkkaukseen, hän käveli sen luo ja suuteli sitä. Hän toisti tämän kolme kertaa.

I790 Kun hän oli ollut Mekassa kolme päivää, quraishit pyysivät häntä lähtemään kuten rauhansopimus edellytti. Muhammed pyysi saada jäädä vielä hääjuhliin ja lupasi kutsua myös quraishit. Quraishit kieltäytyivät ja niin Muhammed lähti.


MUTAN SOTARETKI

I791-3 Muhammed lähetti 3000:n miehen armeijan Mutaan pian palattuaan Mekasta. Muta sijaitsi Medinasta pohjoiseen, lähellä Syyriaa. Päästyään perille muslimit kohtasivat suuren Bysantin armeijan. Muslimit revittiin kappaleiksi. Bysanttilaiset olivat ammattisotilaita ja lukumääräisesti ylivoimaisia.


MEKAN VALLOITUS

I803 Hudaibijan rauhansopimuksessa oli sovittu, että Muhammed voi liittoutua muiden heimojen kanssa.

I811 Mekka oli taistellut Muhammedin liittolaisheimoa vastaan, jolloin hän hyökkäsi Mekkaan 10.000:lla miehellä rangaistaakseen heitä.

I819 Muhammed käski päälliköitään tappamaan vain ne, jotka olivat puhuneet Muhammedia vastaan. Tapettujen joukossa olivat:

  • Eräs Muhammedin kirjuri, joka oli sanonut, että kun hän kirjoitti ylös Muhammedin ilmestyksiä, hän oli joskus ehdottanut parempaa sanamuotoa ja Muhammed oli muuttanut ilmestystä kirjurin ehdotuksen mukaan. Tämä sai kirjurin menettämään uskonsa ja hänestä tuli uskonluopio.
  • Kaksi laulajatyttöä, jotka olivat tehneet satiiria Muhammedista.
  • Muslimien veronkerääjä, joka oli luopunut uskostaan (jättänyt islamin).
  • Eräs mies, joka oli loukannut Muhammedia.HUNAININ TAISTELU

I840 Kun Muhammed valloitti Mekan, ympäröivät arabiheimot ymmärsivät, että ellei häntä vastusteta, hänestä tulee koko Arabian kuningas. Hawazin arabit päättivät käydä häntä vastaan Malikin johdolla.

I842 Hän lainasi haarniskoja ja aseita varakkaalta Mekkalaiselta ja kokosi 12.000:n miehen armeijan.

I845 Muslimit olivat lähellä tappiota sinä päivänä.

9:25 Totisesti Jumala on auttanut teitä jo monella taistelukentällä ja Honain päivänä, kun ylpeilitte monilukuisuudestanne, joka kuitenkaan ei auttanut teitä vähääkään; ja maa tuli teille ahtaaksi laajuudestaan huolimatta; ja te käännyitte pakoon.
9:26 Silloin lähetti Jumala tyyneytensä lähettiläälle ja oikeauskoisille, Hän lähetti sotajoukkoja, joita te ette nähneet, ja rankaisi uskottomat. Tämä on uskottomien palkka. Sen jälkeen armahtaa Jumala kenet tahtoo, sillä Jumala on anteeksiantava, armollinen.


TABUKIN SOTARETKI

I894 Muhammed päätti käydä bysanttilaisten kimppuun. Miehet alkoivat valmistautua, mutta innostus laantui, kun sää oli kuuma, oli sadonkorjuun aika ja miehet muistivat edellisen taistelun bysanttilaisia vastaan, jossa he kärsivät kirvelevän tappion.

Mutta Koraani julisti:
9:45 Ainoastaan ne pyytävät sinulta lupaa, jotka eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään ja joiden sydämet ovat täynnä epäilyä; epäilyksessään horjuvat he sinne tänne. Jos he olisivat halunneet lähteä retkelle, he olisivat varmasti ryhtyneet varusteluihin, mutta Jumalalle oli vastenmielinen heidän lähtönsä ja Hän teki heidät hitaiksi, ja heille sanottiin: »Jääkää niiden luokse, jotka paikoillaan pysyvät!» Jos he olisivat lähteneet teidän kanssanne, he eivät olisi muuta lisänneet kuin huolianne ja kohentaneet keskuudessanne eripuraisuutta, ja joukossanne olisi ollut heitä kuuntelevia. Jumala tuntee väärintekijät. Yrittiväthän he jo aikaisemmin kiihoittaa riitoihin ja hautoivat juonia sinua vastaan, kunnes totuus tuli ilmi ja Jumalan määräykset astuivat voimaan, vaikka he olivat sitä vastaan.

I902 Kun he saapuivat Tabukiin, paikalliset kristityt maksoivat jizya-veroa. Maksaessaan veron muslimien ei ollut sallittua hyökätä heidän kimppuunsa eikä tappaa tai ryöstää heitä. Ne jotka maksavat jizyaa, ovat islamin suojeluksen alaisia.


IKUINEN JIHAD

Kaikkien näiden voittojen jälkeen jotkut muslimit ajattelivat taisteluiden olevan ohi ja he alkoivat myydä aseitaan. Jihad tunnustettiin kuitenkin normaaliksi asiaintilaksi. Koraani lausuu tästä asiasta näin:
9:122 Ei ole mahdollista kaikkien uskovaisten lähteä yhdessä retkelle; mutta miksipä ei osa jokaisesta heimosta lähtisi liikkeelle, avartuakseen uskossa ja voidakseen kotiuduttuaan varoittaa kansaansa, jotta se olisi valveilla.
9:123 Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne, ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat.
Suura 9, Koraanin viimeinen luku, sisältää kuuluisan Miekkajakeen:
9:5 Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.

I924 Koraani käsittelee sen jälkeen Tabukin sotaretken asioita. Muslimien on vastattava jihadin kutsuun. Se on pakollista. Jos sota Bysanttia vastaan olisi ollut helppo ja sotasaalis runsas, muslimit olisivat välittömästi lähteneet sotaan. Sen sijaan he keksivät tekosyitä. Muslimin ei tule vältellä taistelua eikä pihistellä sotaretken kulujen maksamisessa.
9:38 Te, jotka uskotte! Miksi te niin kiinteästi maahan juututte, kun teitä käsketään lähtemään Jumalan retkelle? Oletteko enemmän mieltyneitä tämän maailman elämään kuin tulevan? Tämän maailman mukavuus on vain vähäpätöistä verrattuna tulevaan. Jos ette lähde Jumalan retkelle, Hän on langettava teille tuskallisen tuomion ja valitseva sijaanne toisen kansan, ettekä te kykene vahingoittamaan Häntä vähääkään. Sillä Jumala pystyy tekemään kaikki halunsa mukaan.
9:40 Jos te ette auta häntä (Muhammedia), niin on Jumala kuitenkin jo antanut hänelle apunsa, kun uskottomat karkoittivat hänet erään toisen kanssa ja nämä kaksi olivat luolassa ja hän sanoi toverilleen: »Alä murehdi, onhan Jumala totisesti kanssamme!» Silloin Jumala vuodatti tyvenen rauhansa hänen mieleensä ja vahvisti häntä näkymättömin sotajoukoin, ja Hän teki uskottomain sanan mitättömäksi; mutta Jumalan sana pysyy ylinnä; Jumala on mahtava, viisas. Lähtekää retkelle, kevyesti ja myös raskaasti aseistetut, ja pankaa alttiiksi varallisuutenne ja henkenne Jumalan asian hyväksi! Tämä on parasta teille, jospa sen vain tietäisitte.

I926 Ne jotka yrittävät vältellä jihadia, ovat teeskentelijöitä. Profeetan on taisteltava heitä vastaan. He joutuvat helvettiin.

9:73 Oi, profeetta, taistele uskottomia ja ulkokullattuja vastaan, ole ankara heitä kohtaan. Heidän viimeinen asuntonsa on oleva helvetti, onneton määränpää.


YHTEENVETO MUHAMMEDIN SOTARETKISTÄ

I973 Yhdeksän vuoden aikana Muhammed osallistui henkilökohtaisesti 27:ään sotaretkeen. Muita taisteluita ja sotaretkiä oli 38. Se on yhteensä 65 sotaretkeä, mihin lukuun ei ole luettu mukaan salamurhia eikä teloituksia, keskimäärin yksi väkivaltaisuus joka kuudes viikko. Muhammedin kuollessa hänen vihollisistaan ei ollut ketään jäljellä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti